Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Miao Liao

Text2Video: Text-driven Talking-head Video Synthesis with Phonetic Dictionary


Apr 29, 2021
Sibo Zhang, Jiahong Yuan, Miao Liao, Liangjun Zhang


  Access Paper or Ask Questions

IAFA: Instance-aware Feature Aggregation for 3D Object Detection from a Single Image


Mar 05, 2021
Dingfu Zhou, Xibin Song, Yuchao Dai, Junbo Yin, Feixiang Lu, Jin Fang, Miao Liao, Liangjun Zhang

* Accepted by ACCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Personalized Speech2Video with 3D Skeleton Regularization and Expressive Body Poses


Jul 17, 2020
Miao Liao, Sibo Zhang, Peng Wang, Hao Zhu, Ruigang Yang


  Access Paper or Ask Questions

DVI: Depth Guided Video Inpainting for Autonomous Driving


Jul 17, 2020
Miao Liao, Feixiang Lu, Dingfu Zhou, Sibo Zhang, Wei Li, Ruigang Yang


  Access Paper or Ask Questions

PerMO: Perceiving More at Once from a Single Image for Autonomous Driving


Jul 16, 2020
Feixiang Lu, Zongdai Liu, Xibin Song, Dingfu Zhou, Wei Li, Hui Miao, Miao Liao, Liangjun Zhang, Bin Zhou, Ruigang Yang, Dinesh Manocha


  Access Paper or Ask Questions

Analyzing Periodicity and Saliency for Adult Video Detection


Jan 11, 2019
Yizhi Liu, Xiaoyan Gu, Lei Huang, Junlin Ouyang, Miao Liao, Liangran Wu


  Access Paper or Ask Questions