Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhipeng Wang

Domain-Smoothing Network for Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval


Jun 22, 2021
Zhipeng Wang, Hao Wang, Jiexi Yan, Aming Wu, Cheng Deng

* Accepted to IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Accurate Knowledge Transfer via Target-awareness Representation Disentanglement


Oct 16, 2020
Xingjian Li, Di Hu, Xuhong Li, Haoyi Xiong, Zhi Ye, Zhipeng Wang, Chengzhong Xu, Dejing Dou


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Fusion based Federated Learning for COVID-19 Detection


Sep 26, 2020
Weishan Zhang, Tao Zhou, Qinghua Lu, Xiao Wang, Chunsheng Zhu, Haoyun Sun, Zhipeng Wang, Sin Kit Lo, Fei-Yue Wang


  Access Paper or Ask Questions

Nonparametric Density Estimation for High-Dimensional Data - Algorithms and Applications


Mar 30, 2019
Zhipeng Wang, David W. Scott

* Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning applied to Single Neuron


May 15, 2015
Zhipeng Wang, Mingbo Cai


  Access Paper or Ask Questions