Alert button
Picture for Zhihao Liang

Zhihao Liang

Alert button

Analytic-Splatting: Anti-Aliased 3D Gaussian Splatting via Analytic Integration

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 17, 2024
Zhihao Liang, Qi Zhang, Wenbo Hu, Ying Feng, Lei Zhu, Kui Jia

Figure 1 for Analytic-Splatting: Anti-Aliased 3D Gaussian Splatting via Analytic Integration
Figure 2 for Analytic-Splatting: Anti-Aliased 3D Gaussian Splatting via Analytic Integration
Figure 3 for Analytic-Splatting: Anti-Aliased 3D Gaussian Splatting via Analytic Integration
Figure 4 for Analytic-Splatting: Anti-Aliased 3D Gaussian Splatting via Analytic Integration
Viaarxiv icon

Advances in 3D Generation: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 31, 2024
Xiaoyu Li, Qi Zhang, Di Kang, Weihao Cheng, Yiming Gao, Jingbo Zhang, Zhihao Liang, Jing Liao, Yan-Pei Cao, Ying Shan

Viaarxiv icon

Sur2f: A Hybrid Representation for High-Quality and Efficient Surface Reconstruction from Multi-view Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 08, 2024
Zhangjin Huang, Zhihao Liang, Haojie Zhang, Yangkai Lin, Kui Jia

Viaarxiv icon

GS-IR: 3D Gaussian Splatting for Inverse Rendering

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Zhihao Liang, Qi Zhang, Ying Feng, Ying Shan, Kui Jia

Viaarxiv icon

HelixSurf: A Robust and Efficient Neural Implicit Surface Learning of Indoor Scenes with Iterative Intertwined Regularization

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 01, 2023
Zhihao Liang, Zhangjin Huang, Changxing Ding, Kui Jia

Figure 1 for HelixSurf: A Robust and Efficient Neural Implicit Surface Learning of Indoor Scenes with Iterative Intertwined Regularization
Figure 2 for HelixSurf: A Robust and Efficient Neural Implicit Surface Learning of Indoor Scenes with Iterative Intertwined Regularization
Figure 3 for HelixSurf: A Robust and Efficient Neural Implicit Surface Learning of Indoor Scenes with Iterative Intertwined Regularization
Figure 4 for HelixSurf: A Robust and Efficient Neural Implicit Surface Learning of Indoor Scenes with Iterative Intertwined Regularization
Viaarxiv icon

Exploring Diversity-based Active Learning for 3D Object Detection in Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
May 16, 2022
Zhihao Liang, Xun Xu, Shengheng Deng, Lile Cai, Tao Jiang, Kui Jia

Figure 1 for Exploring Diversity-based Active Learning for 3D Object Detection in Autonomous Driving
Figure 2 for Exploring Diversity-based Active Learning for 3D Object Detection in Autonomous Driving
Figure 3 for Exploring Diversity-based Active Learning for 3D Object Detection in Autonomous Driving
Figure 4 for Exploring Diversity-based Active Learning for 3D Object Detection in Autonomous Driving
Viaarxiv icon

VISTA: Boosting 3D Object Detection via Dual Cross-VIew SpaTial Attention

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2022
Shengheng Deng, Zhihao Liang, Lin Sun, Kui Jia

Figure 1 for VISTA: Boosting 3D Object Detection via Dual Cross-VIew SpaTial Attention
Figure 2 for VISTA: Boosting 3D Object Detection via Dual Cross-VIew SpaTial Attention
Figure 3 for VISTA: Boosting 3D Object Detection via Dual Cross-VIew SpaTial Attention
Figure 4 for VISTA: Boosting 3D Object Detection via Dual Cross-VIew SpaTial Attention
Viaarxiv icon

Instance Segmentation in 3D Scenes using Semantic Superpoint Tree Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 17, 2021
Zhihao Liang, Zhihao Li, Songcen Xu, Mingkui Tan, Kui Jia

Figure 1 for Instance Segmentation in 3D Scenes using Semantic Superpoint Tree Networks
Figure 2 for Instance Segmentation in 3D Scenes using Semantic Superpoint Tree Networks
Figure 3 for Instance Segmentation in 3D Scenes using Semantic Superpoint Tree Networks
Figure 4 for Instance Segmentation in 3D Scenes using Semantic Superpoint Tree Networks
Viaarxiv icon

TAG : Type Auxiliary Guiding for Code Comment Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2020
Ruichu Cai, Zhihao Liang, Boyan Xu, Zijian Li, Yuexing Hao, Yao Chen

Figure 1 for TAG : Type Auxiliary Guiding for Code Comment Generation
Figure 2 for TAG : Type Auxiliary Guiding for Code Comment Generation
Figure 3 for TAG : Type Auxiliary Guiding for Code Comment Generation
Figure 4 for TAG : Type Auxiliary Guiding for Code Comment Generation
Viaarxiv icon

FGN: Fully Guided Network for Few-Shot Instance Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2020
Zhibo Fan, Jin-Gang Yu, Zhihao Liang, Jiarong Ou, Changxin Gao, Gui-Song Xia, Yuanqing Li

Figure 1 for FGN: Fully Guided Network for Few-Shot Instance Segmentation
Figure 2 for FGN: Fully Guided Network for Few-Shot Instance Segmentation
Figure 3 for FGN: Fully Guided Network for Few-Shot Instance Segmentation
Figure 4 for FGN: Fully Guided Network for Few-Shot Instance Segmentation
Viaarxiv icon