Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

MEAformer: Multi-modal Entity Alignment Transformer for Meta Modality Hybrid


Dec 29, 2022
Zhuo Chen, Jiaoyan Chen, Wen Zhang, Lingbing Guo, Yin Fang, Yufeng Huang, Yuxia Geng, Jeff Z. Pan, Wenting Song, Huajun Chen

Add code

* 12 pages, 8 figures, 8 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Tele-Knowledge Pre-training for Fault Analysis


Oct 20, 2022
Zhuo Chen, Wen Zhang, Yufeng Huang, Mingyang Chen, Yuxia Geng, Hongtao Yu, Zhen Bi, Yichi Zhang, Zhen Yao, Wenting Song, Xinliang Wu, Yi Yang, Song Jiang, Zhaoyang Lian, Yingying Li, Huajun Chen

Add code

* 12 pages, 10 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Aspect-based Sentiment Classification with Sequential Cross-modal Semantic Graph


Aug 19, 2022
Yufeng Huang, Zhuo Chen, Wen Zhang, Jiaoyan Chen, Jeff Z. Pan, Zhen Yao, Yujie Xie, Huajun Chen

Add code

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LaKo: Knowledge-driven Visual Question Answering via Late Knowledge-to-Text Injection


Jul 26, 2022
Zhuo Chen, Yufeng Huang, Jiaoyan Chen, Yuxia Geng, Yin Fang, Jeff Pan, Ningyu Zhang, Wen Zhang

Add code

* 10 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DUET: Cross-modal Semantic Grounding for Contrastive Zero-shot Learning


Jul 04, 2022
Zhuo Chen, Yufeng Huang, Jiaoyan Chen, Yuxia Geng, Wen Zhang, Yin Fang, Jeff Z. Pan, Wenting Song, Huajun Chen

Add code

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Disentangled Ontology Embedding for Zero-shot Learning


Jun 08, 2022
Yuxia Geng, Jiaoyan Chen, Wen Zhang, Yajing Xu, Zhuo Chen, Jeff Z. Pan, Yufeng Huang, Feiyu Xiong, Huajun Chen

Add code

* Accepted by KDD'22 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unpaired Deep Image Dehazing Using Contrastive Disentanglement Learning


Mar 15, 2022
Xiang Chen, Zhentao Fan, Zhuoran Zheng, Yufeng Li, Yufeng Huang, Longgang Dai, Caihua Kong, Pengpeng Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NeuralKG: An Open Source Library for Diverse Representation Learning of Knowledge Graphs


Feb 25, 2022
Wen Zhang, Xiangnan Chen, Zhen Yao, Mingyang Chen, Yushan Zhu, Hongtao Yu, Yufeng Huang, Zezhong Xu, Yajing Xu, Ningyu Zhang, Zonggang Yuan, Feiyu Xiong, Huajun Chen

Add code

* work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unpaired Adversarial Learning for Single Image Deraining with Rain-Space Contrastive Constraints


Sep 08, 2021
Xiang Chen, Jinshan Pan, Kui Jiang, Yufeng Huang, Caihua Kong, Longgang Dai, Yufeng Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Scale Hourglass Hierarchical Fusion Network for Single Image Deraining


Apr 25, 2021
Xiang Chen, Yufeng Huang, Lei Xu

Add code

* Accepted in CVPRW 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email