Alert button
Picture for He-Liang Huang

He-Liang Huang

Alert button

Near-Term Quantum Computing Techniques: Variational Quantum Algorithms, Error Mitigation, Circuit Compilation, Benchmarking and Classical Simulation

Nov 17, 2022
He-Liang Huang, Xiao-Yue Xu, Chu Guo, Guojing Tian, Shi-Jie Wei, Xiaoming Sun, Wan-Su Bao, Gui-Lu Long

Figure 1 for Near-Term Quantum Computing Techniques: Variational Quantum Algorithms, Error Mitigation, Circuit Compilation, Benchmarking and Classical Simulation
Figure 2 for Near-Term Quantum Computing Techniques: Variational Quantum Algorithms, Error Mitigation, Circuit Compilation, Benchmarking and Classical Simulation
Figure 3 for Near-Term Quantum Computing Techniques: Variational Quantum Algorithms, Error Mitigation, Circuit Compilation, Benchmarking and Classical Simulation
Figure 4 for Near-Term Quantum Computing Techniques: Variational Quantum Algorithms, Error Mitigation, Circuit Compilation, Benchmarking and Classical Simulation
Viaarxiv icon

Active Learning on a Programmable Photonic Quantum Processor

Aug 03, 2022
Chen Ding, Xiao-Yue Xu, Yun-Fei Niu, Shuo Zhang, Wan-Su Bao, He-Liang Huang

Figure 1 for Active Learning on a Programmable Photonic Quantum Processor
Figure 2 for Active Learning on a Programmable Photonic Quantum Processor
Figure 3 for Active Learning on a Programmable Photonic Quantum Processor
Figure 4 for Active Learning on a Programmable Photonic Quantum Processor
Viaarxiv icon

Parameter-Parallel Distributed Variational Quantum Algorithm

Jul 31, 2022
Yun-Fei Niu, Shuo Zhang, Chen Ding, Wan-Su Bao, He-Liang Huang

Figure 1 for Parameter-Parallel Distributed Variational Quantum Algorithm
Figure 2 for Parameter-Parallel Distributed Variational Quantum Algorithm
Figure 3 for Parameter-Parallel Distributed Variational Quantum Algorithm
Figure 4 for Parameter-Parallel Distributed Variational Quantum Algorithm
Viaarxiv icon

Experimental Quantum Generative Adversarial Networks for Image Generation

Oct 21, 2020
He-Liang Huang, Yuxuan Du, Ming Gong, Youwei Zhao, Yulin Wu, Chaoyue Wang, Shaowei Li, Futian Liang, Jin Lin, Yu Xu, Rui Yang, Tongliang Liu, Min-Hsiu Hsieh, Hui Deng, Hao Rong, Cheng-Zhi Peng, Chao-Yang Lu, Yu-Ao Chen, Dacheng Tao, Xiaobo Zhu, Jian-Wei Pan

Figure 1 for Experimental Quantum Generative Adversarial Networks for Image Generation
Figure 2 for Experimental Quantum Generative Adversarial Networks for Image Generation
Figure 3 for Experimental Quantum Generative Adversarial Networks for Image Generation
Figure 4 for Experimental Quantum Generative Adversarial Networks for Image Generation
Viaarxiv icon

Variational Quantum Circuits for Quantum State Tomography

Dec 16, 2019
Yong Liu, Dongyang Wang, Shichuan Xue, Anqi Huang, Xiang Fu, Xiaogang Qiang, Ping Xu, He-Liang Huang, Mingtang Deng, Chu Guo, Xuejun Yang, Junjie Wu

Figure 1 for Variational Quantum Circuits for Quantum State Tomography
Figure 2 for Variational Quantum Circuits for Quantum State Tomography
Figure 3 for Variational Quantum Circuits for Quantum State Tomography
Viaarxiv icon

Quantum-Inspired Support Vector Machine

Jul 30, 2019
Chen Ding, Tian-Yi Bao, He-Liang Huang

Figure 1 for Quantum-Inspired Support Vector Machine
Viaarxiv icon

Demonstration of Topological Data Analysis on a Quantum Processor

Jan 19, 2018
He-Liang Huang, Xi-Lin Wang, Peter P. Rohde, Yi-Han Luo, You-Wei Zhao, Chang Liu, Li Li, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu, Jian-Wei Pan

Figure 1 for Demonstration of Topological Data Analysis on a Quantum Processor
Figure 2 for Demonstration of Topological Data Analysis on a Quantum Processor
Figure 3 for Demonstration of Topological Data Analysis on a Quantum Processor
Figure 4 for Demonstration of Topological Data Analysis on a Quantum Processor
Viaarxiv icon