Alert button
Picture for Yulong Cao

Yulong Cao

Alert button

Language-Image Models with 3D Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2024
Jang Hyun Cho, Boris Ivanovic, Yulong Cao, Edward Schmerling, Yue Wang, Xinshuo Weng, Boyi Li, Yurong You, Philipp Krähenbühl, Yan Wang, Marco Pavone

Viaarxiv icon

WIPI: A New Web Threat for LLM-Driven Web Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Fangzhou Wu, Shutong Wu, Yulong Cao, Chaowei Xiao

Viaarxiv icon

RealGen: Retrieval Augmented Generation for Controllable Traffic Scenarios

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Wenhao Ding, Yulong Cao, Ding Zhao, Chaowei Xiao, Marco Pavone

Viaarxiv icon

Dolphins: Multimodal Language Model for Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2023
Yingzi Ma, Yulong Cao, Jiachen Sun, Marco Pavone, Chaowei Xiao

Figure 1 for Dolphins: Multimodal Language Model for Driving
Figure 2 for Dolphins: Multimodal Language Model for Driving
Figure 3 for Dolphins: Multimodal Language Model for Driving
Figure 4 for Dolphins: Multimodal Language Model for Driving
Viaarxiv icon

ADoPT: LiDAR Spoofing Attack Detection Based on Point-Level Temporal Consistency

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 23, 2023
Minkyoung Cho, Yulong Cao, Zixiang Zhou, Z. Morley Mao

Viaarxiv icon

Reinforcement Learning with Human Feedback for Realistic Traffic Simulation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 01, 2023
Yulong Cao, Boris Ivanovic, Chaowei Xiao, Marco Pavone

Figure 1 for Reinforcement Learning with Human Feedback for Realistic Traffic Simulation
Figure 2 for Reinforcement Learning with Human Feedback for Realistic Traffic Simulation
Figure 3 for Reinforcement Learning with Human Feedback for Realistic Traffic Simulation
Figure 4 for Reinforcement Learning with Human Feedback for Realistic Traffic Simulation
Viaarxiv icon

Language-Guided Traffic Simulation via Scene-Level Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 10, 2023
Ziyuan Zhong, Davis Rempe, Yuxiao Chen, Boris Ivanovic, Yulong Cao, Danfei Xu, Marco Pavone, Baishakhi Ray

Figure 1 for Language-Guided Traffic Simulation via Scene-Level Diffusion
Figure 2 for Language-Guided Traffic Simulation via Scene-Level Diffusion
Figure 3 for Language-Guided Traffic Simulation via Scene-Level Diffusion
Figure 4 for Language-Guided Traffic Simulation via Scene-Level Diffusion
Viaarxiv icon

AdvDO: Realistic Adversarial Attacks for Trajectory Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2022
Yulong Cao, Chaowei Xiao, Anima Anandkumar, Danfei Xu, Marco Pavone

Figure 1 for AdvDO: Realistic Adversarial Attacks for Trajectory Prediction
Figure 2 for AdvDO: Realistic Adversarial Attacks for Trajectory Prediction
Figure 3 for AdvDO: Realistic Adversarial Attacks for Trajectory Prediction
Figure 4 for AdvDO: Realistic Adversarial Attacks for Trajectory Prediction
Viaarxiv icon

Robust Trajectory Prediction against Adversarial Attacks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 29, 2022
Yulong Cao, Danfei Xu, Xinshuo Weng, Zhuoqing Mao, Anima Anandkumar, Chaowei Xiao, Marco Pavone

Figure 1 for Robust Trajectory Prediction against Adversarial Attacks
Figure 2 for Robust Trajectory Prediction against Adversarial Attacks
Figure 3 for Robust Trajectory Prediction against Adversarial Attacks
Figure 4 for Robust Trajectory Prediction against Adversarial Attacks
Viaarxiv icon

On the Adversarial Robustness of 3D Point Cloud Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 24, 2020
Jiachen Sun, Karl Koenig, Yulong Cao, Qi Alfred Chen, Z. Morley Mao

Figure 1 for On the Adversarial Robustness of 3D Point Cloud Classification
Figure 2 for On the Adversarial Robustness of 3D Point Cloud Classification
Figure 3 for On the Adversarial Robustness of 3D Point Cloud Classification
Figure 4 for On the Adversarial Robustness of 3D Point Cloud Classification
Viaarxiv icon