Alert button
Picture for Qi Shen

Qi Shen

Alert button

Text2Bundle: Towards Personalized Query-based Bundle Generation

Oct 27, 2023
Shixuan Zhu, Chuan Cui, JunTong Hu, Qi Shen, Yu Ji, Zhihua Wei

Viaarxiv icon

Towards Multi-Subsession Conversational Recommendation

Oct 20, 2023
Yu Ji, Qi Shen, Shixuan Zhu, Hang Yu, Yiming Zhang, Chuan Cui, Zhihua Wei

Figure 1 for Towards Multi-Subsession Conversational Recommendation
Figure 2 for Towards Multi-Subsession Conversational Recommendation
Figure 3 for Towards Multi-Subsession Conversational Recommendation
Figure 4 for Towards Multi-Subsession Conversational Recommendation
Viaarxiv icon

Video and Audio are Images: A Cross-Modal Mixer for Original Data on Video-Audio Retrieval

Aug 26, 2023
Zichen Yuan, Qi Shen, Bingyi Zheng, Yuting Liu, Linying Jiang, Guibing Guo

Figure 1 for Video and Audio are Images: A Cross-Modal Mixer for Original Data on Video-Audio Retrieval
Figure 2 for Video and Audio are Images: A Cross-Modal Mixer for Original Data on Video-Audio Retrieval
Figure 3 for Video and Audio are Images: A Cross-Modal Mixer for Original Data on Video-Audio Retrieval
Figure 4 for Video and Audio are Images: A Cross-Modal Mixer for Original Data on Video-Audio Retrieval
Viaarxiv icon

Data-Augmented Counterfactual Learning for Bundle Recommendation

Oct 19, 2022
Shixuan Zhu, Qi Shen, Yiming Zhang, Yitong Pang, Zhihua Wei

Figure 1 for Data-Augmented Counterfactual Learning for Bundle Recommendation
Figure 2 for Data-Augmented Counterfactual Learning for Bundle Recommendation
Figure 3 for Data-Augmented Counterfactual Learning for Bundle Recommendation
Figure 4 for Data-Augmented Counterfactual Learning for Bundle Recommendation
Viaarxiv icon

Intention Adaptive Graph Neural Network for Category-aware Session-based Recommendation

Dec 31, 2021
Chuan Cui, Qi Shen, Shixuan Zhu, Yitong Pang, Yiming Zhang, Zhenwei Dong, Zhihua Wei

Figure 1 for Intention Adaptive Graph Neural Network for Category-aware Session-based Recommendation
Figure 2 for Intention Adaptive Graph Neural Network for Category-aware Session-based Recommendation
Figure 3 for Intention Adaptive Graph Neural Network for Category-aware Session-based Recommendation
Figure 4 for Intention Adaptive Graph Neural Network for Category-aware Session-based Recommendation
Viaarxiv icon

Temporal aware Multi-Interest Graph Neural Network For Session-based Recommendation

Dec 31, 2021
Qi Shen, Shixuan Zhu, Yitong Pang, Yiming Zhang, Zhihua Wei

Figure 1 for Temporal aware Multi-Interest Graph Neural Network For Session-based Recommendation
Figure 2 for Temporal aware Multi-Interest Graph Neural Network For Session-based Recommendation
Figure 3 for Temporal aware Multi-Interest Graph Neural Network For Session-based Recommendation
Figure 4 for Temporal aware Multi-Interest Graph Neural Network For Session-based Recommendation
Viaarxiv icon

Multi-Choice Questions based Multi-Interest Policy Learning for Conversational Recommendation

Dec 22, 2021
Yiming Zhang, Lingfei Wu, Qi Shen, Yitong Pang, Zhihua Wei, Fangli Xu, Bo Long, Jian Pei

Figure 1 for Multi-Choice Questions based Multi-Interest Policy Learning for Conversational Recommendation
Figure 2 for Multi-Choice Questions based Multi-Interest Policy Learning for Conversational Recommendation
Figure 3 for Multi-Choice Questions based Multi-Interest Policy Learning for Conversational Recommendation
Figure 4 for Multi-Choice Questions based Multi-Interest Policy Learning for Conversational Recommendation
Viaarxiv icon

Multi-behavior Graph Contextual Aware Network for Session-based Recommendation

Sep 24, 2021
Qi Shen, Lingfei Wu, Yitong Pang, Yiming Zhang, Zhihua Wei, Fangli Xu, Bo Long

Figure 1 for Multi-behavior Graph Contextual Aware Network for Session-based Recommendation
Figure 2 for Multi-behavior Graph Contextual Aware Network for Session-based Recommendation
Figure 3 for Multi-behavior Graph Contextual Aware Network for Session-based Recommendation
Figure 4 for Multi-behavior Graph Contextual Aware Network for Session-based Recommendation
Viaarxiv icon

Graph Learning Augmented Heterogeneous Graph Neural Network for Social Recommendation

Sep 24, 2021
Yiming Zhang, Lingfei Wu, Qi Shen, Yitong Pang, Zhihua Wei, Fangli Xu, Ethan Chang, Bo Long

Figure 1 for Graph Learning Augmented Heterogeneous Graph Neural Network for Social Recommendation
Figure 2 for Graph Learning Augmented Heterogeneous Graph Neural Network for Social Recommendation
Figure 3 for Graph Learning Augmented Heterogeneous Graph Neural Network for Social Recommendation
Figure 4 for Graph Learning Augmented Heterogeneous Graph Neural Network for Social Recommendation
Viaarxiv icon

Heterogeneous Global Graph Neural Networks for Personalized Session-based Recommendation

Jul 08, 2021
Yitong Pang, Lingfei Wu, Qi Shen, Yiming Zhang, Zhihua Wei, Fangli Xu, Ethan Chang, Bo Long

Figure 1 for Heterogeneous Global Graph Neural Networks for Personalized Session-based Recommendation
Figure 2 for Heterogeneous Global Graph Neural Networks for Personalized Session-based Recommendation
Figure 3 for Heterogeneous Global Graph Neural Networks for Personalized Session-based Recommendation
Figure 4 for Heterogeneous Global Graph Neural Networks for Personalized Session-based Recommendation
Viaarxiv icon