Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Fengshenbang 1.0: Being the Foundation of Chinese Cognitive Intelligence


Sep 07, 2022
Junjie Wang, Yuxiang Zhang, Lin Zhang, Ping Yang, Xinyu Gao, Ziwei Wu, Xiaoqun Dong, Junqing He, Jianheng Zhuo, Qi Yang, Yongfeng Huang, Xiayu Li, Yanghan Wu, Junyu Lu, Xinyu Zhu, Weifeng Chen, Ting Han, Kunhao Pan, Rui Wang, Hao Wang, Xiaojun Wu, Zhongshen Zeng, Chongpei Chen, Ruyi Gan, Jiaxing Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Semi-Supervised Hierarchical Graph Classification


Jun 11, 2022
Jia Li, Yongfeng Huang, Heng Chang, Yu Rong

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1904.05003 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FairVFL: A Fair Vertical Federated Learning Framework with Contrastive Adversarial Learning


Jun 07, 2022
Tao Qi, Fangzhao Wu, Chuhan Wu, Lingjuan Lyu, Tong Xu, Zhongliang Yang, Yongfeng Huang, Xing Xie


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AdaVAE: Exploring Adaptive GPT-2s in Variational Auto-Encoders for Language Modeling


May 20, 2022
Haoqin Tu, Zhongliang Yang, Jinshuai Yang, Siyu Zhang, Yongfeng Huang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FedCL: Federated Contrastive Learning for Privacy-Preserving Recommendation


Apr 21, 2022
Chuhan Wu, Fangzhao Wu, Tao Qi, Yongfeng Huang, Xing Xie


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FUM: Fine-grained and Fast User Modeling for News Recommendation


Apr 10, 2022
Tao Qi, Fangzhao Wu, Chuhan Wu, Yongfeng Huang

* SIGIR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

News Recommendation with Candidate-aware User Modeling


Apr 10, 2022
Tao Qi, Fangzhao Wu, Chuhan Wu, Yongfeng Huang

* SIGIR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ProFairRec: Provider Fairness-aware News Recommendation


Apr 10, 2022
Tao Qi, Fangzhao Wu, Chuhan Wu, Peijie Sun, Le Wu, Xiting Wang, Yongfeng Huang, Xing Xie

* SIGIR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unified and Effective Ensemble Knowledge Distillation


Apr 01, 2022
Chuhan Wu, Fangzhao Wu, Tao Qi, Yongfeng Huang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>