Alert button
Picture for Yongfeng Huang

Yongfeng Huang

Alert button

Learnable Linguistic Watermarks for Tracing Model Extraction Attacks on Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 28, 2024
Minhao Bai, Kaiyi Pang, Yongfeng Huang

Viaarxiv icon

Clue-Guided Path Exploration: An Efficient Knowledge Base Question-Answering Framework with Low Computational Resource Consumption

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 24, 2024
Dehao Tao, Feng Huang, Yongfeng Huang, Minghu Jiang

Viaarxiv icon

Specializing Small Language Models towards Complex Style Transfer via Latent Attribute Pre-Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2023
Ruiqi Xu, Yongfeng Huang, Xin Chen, Lin Zhang

Figure 1 for Specializing Small Language Models towards Complex Style Transfer via Latent Attribute Pre-Training
Figure 2 for Specializing Small Language Models towards Complex Style Transfer via Latent Attribute Pre-Training
Figure 3 for Specializing Small Language Models towards Complex Style Transfer via Latent Attribute Pre-Training
Figure 4 for Specializing Small Language Models towards Complex Style Transfer via Latent Attribute Pre-Training
Viaarxiv icon

FoodGPT: A Large Language Model in Food Testing Domain with Incremental Pre-training and Knowledge Graph Prompt

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 20, 2023
Zhixiao Qi, Yijiong Yu, Meiqi Tu, Junyi Tan, Yongfeng Huang

Figure 1 for FoodGPT: A Large Language Model in Food Testing Domain with Incremental Pre-training and Knowledge Graph Prompt
Figure 2 for FoodGPT: A Large Language Model in Food Testing Domain with Incremental Pre-training and Knowledge Graph Prompt
Figure 3 for FoodGPT: A Large Language Model in Food Testing Domain with Incremental Pre-training and Knowledge Graph Prompt
Figure 4 for FoodGPT: A Large Language Model in Food Testing Domain with Incremental Pre-training and Knowledge Graph Prompt
Viaarxiv icon

CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 09, 2023
Yanyang Li, Jianqiao Zhao, Duo Zheng, Zi-Yuan Hu, Zhi Chen, Xiaohui Su, Yongfeng Huang, Shijia Huang, Dahua Lin, Michael R. Lyu, Liwei Wang

Figure 1 for CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform
Figure 2 for CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform
Figure 3 for CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform
Figure 4 for CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform
Viaarxiv icon

FedSampling: A Better Sampling Strategy for Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 25, 2023
Tao Qi, Fangzhao Wu, Lingjuan Lyu, Yongfeng Huang, Xing Xie

Figure 1 for FedSampling: A Better Sampling Strategy for Federated Learning
Figure 2 for FedSampling: A Better Sampling Strategy for Federated Learning
Figure 3 for FedSampling: A Better Sampling Strategy for Federated Learning
Figure 4 for FedSampling: A Better Sampling Strategy for Federated Learning
Viaarxiv icon

PCAE: A Framework of Plug-in Conditional Auto-Encoder for Controllable Text Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 07, 2022
Haoqin Tu, Zhongliang Yang, Jinshuai Yang, Siyu Zhang, Yongfeng Huang

Figure 1 for PCAE: A Framework of Plug-in Conditional Auto-Encoder for Controllable Text Generation
Figure 2 for PCAE: A Framework of Plug-in Conditional Auto-Encoder for Controllable Text Generation
Figure 3 for PCAE: A Framework of Plug-in Conditional Auto-Encoder for Controllable Text Generation
Figure 4 for PCAE: A Framework of Plug-in Conditional Auto-Encoder for Controllable Text Generation
Viaarxiv icon

Fengshenbang 1.0: Being the Foundation of Chinese Cognitive Intelligence

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 07, 2022
Junjie Wang, Yuxiang Zhang, Lin Zhang, Ping Yang, Xinyu Gao, Ziwei Wu, Xiaoqun Dong, Junqing He, Jianheng Zhuo, Qi Yang, Yongfeng Huang, Xiayu Li, Yanghan Wu, Junyu Lu, Xinyu Zhu, Weifeng Chen, Ting Han, Kunhao Pan, Rui Wang, Hao Wang, Xiaojun Wu, Zhongshen Zeng, Chongpei Chen, Ruyi Gan, Jiaxing Zhang

Figure 1 for Fengshenbang 1.0: Being the Foundation of Chinese Cognitive Intelligence
Figure 2 for Fengshenbang 1.0: Being the Foundation of Chinese Cognitive Intelligence
Figure 3 for Fengshenbang 1.0: Being the Foundation of Chinese Cognitive Intelligence
Figure 4 for Fengshenbang 1.0: Being the Foundation of Chinese Cognitive Intelligence
Viaarxiv icon

Semi-Supervised Hierarchical Graph Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 11, 2022
Jia Li, Yongfeng Huang, Heng Chang, Yu Rong

Figure 1 for Semi-Supervised Hierarchical Graph Classification
Figure 2 for Semi-Supervised Hierarchical Graph Classification
Figure 3 for Semi-Supervised Hierarchical Graph Classification
Figure 4 for Semi-Supervised Hierarchical Graph Classification
Viaarxiv icon

FairVFL: A Fair Vertical Federated Learning Framework with Contrastive Adversarial Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2022
Tao Qi, Fangzhao Wu, Chuhan Wu, Lingjuan Lyu, Tong Xu, Zhongliang Yang, Yongfeng Huang, Xing Xie

Figure 1 for FairVFL: A Fair Vertical Federated Learning Framework with Contrastive Adversarial Learning
Figure 2 for FairVFL: A Fair Vertical Federated Learning Framework with Contrastive Adversarial Learning
Figure 3 for FairVFL: A Fair Vertical Federated Learning Framework with Contrastive Adversarial Learning
Figure 4 for FairVFL: A Fair Vertical Federated Learning Framework with Contrastive Adversarial Learning
Viaarxiv icon