Alert button
Picture for Peng Cao

Peng Cao

Alert button

Narrowing the semantic gaps in U-Net with learnable skip connections: The case of medical image segmentation

Dec 23, 2023
Haonan Wang, Peng Cao, Xiaoli Liu, Jinzhu Yang, Osmar Zaiane

Viaarxiv icon

Self-supervised Domain Adaptation for Breaking the Limits of Low-quality Fundus Image Quality Enhancement

Jan 17, 2023
Qingshan Hou, Peng Cao, Jiaqi Wang, Xiaoli Liu, Jinzhu Yang, Osmar R. Zaiane

Figure 1 for Self-supervised Domain Adaptation for Breaking the Limits of Low-quality Fundus Image Quality Enhancement
Figure 2 for Self-supervised Domain Adaptation for Breaking the Limits of Low-quality Fundus Image Quality Enhancement
Figure 3 for Self-supervised Domain Adaptation for Breaking the Limits of Low-quality Fundus Image Quality Enhancement
Figure 4 for Self-supervised Domain Adaptation for Breaking the Limits of Low-quality Fundus Image Quality Enhancement
Viaarxiv icon

Co-training with High-Confidence Pseudo Labels for Semi-supervised Medical Image Segmentation

Jan 11, 2023
Zhiqiang Shen, Peng Cao, Hua Yang, Xiaoli Liu, Jinzhu Yang, Osmar R. Zaiane

Figure 1 for Co-training with High-Confidence Pseudo Labels for Semi-supervised Medical Image Segmentation
Figure 2 for Co-training with High-Confidence Pseudo Labels for Semi-supervised Medical Image Segmentation
Figure 3 for Co-training with High-Confidence Pseudo Labels for Semi-supervised Medical Image Segmentation
Figure 4 for Co-training with High-Confidence Pseudo Labels for Semi-supervised Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Edge Enhanced Image Style Transfer via Transformers

Jan 02, 2023
Chiyu Zhang, Jun Yang, Zaiyan Dai, Peng Cao

Figure 1 for Edge Enhanced Image Style Transfer via Transformers
Figure 2 for Edge Enhanced Image Style Transfer via Transformers
Figure 3 for Edge Enhanced Image Style Transfer via Transformers
Figure 4 for Edge Enhanced Image Style Transfer via Transformers
Viaarxiv icon

Contactless Oxygen Monitoring with Gated Transformer

Dec 06, 2022
Hao He, Yuan Yuan, Ying-Cong Chen, Peng Cao, Dina Katabi

Figure 1 for Contactless Oxygen Monitoring with Gated Transformer
Figure 2 for Contactless Oxygen Monitoring with Gated Transformer
Figure 3 for Contactless Oxygen Monitoring with Gated Transformer
Figure 4 for Contactless Oxygen Monitoring with Gated Transformer
Viaarxiv icon

Generalized Deep Learning-based Proximal Gradient Descent for MR Reconstruction

Nov 30, 2022
Guanxiong Luo, Mengmeng Kuang, Peng Cao

Figure 1 for Generalized Deep Learning-based Proximal Gradient Descent for MR Reconstruction
Figure 2 for Generalized Deep Learning-based Proximal Gradient Descent for MR Reconstruction
Figure 3 for Generalized Deep Learning-based Proximal Gradient Descent for MR Reconstruction
Figure 4 for Generalized Deep Learning-based Proximal Gradient Descent for MR Reconstruction
Viaarxiv icon

Supervised Contrastive Regression

Oct 03, 2022
Kaiwen Zha, Peng Cao, Yuzhe Yang, Dina Katabi

Figure 1 for Supervised Contrastive Regression
Figure 2 for Supervised Contrastive Regression
Figure 3 for Supervised Contrastive Regression
Figure 4 for Supervised Contrastive Regression
Viaarxiv icon

Targeted Supervised Contrastive Learning for Long-Tailed Recognition

Nov 27, 2021
Tianhong Li, Peng Cao, Yuan Yuan, Lijie Fan, Yuzhe Yang, Rogerio Feris, Piotr Indyk, Dina Katabi

Figure 1 for Targeted Supervised Contrastive Learning for Long-Tailed Recognition
Figure 2 for Targeted Supervised Contrastive Learning for Long-Tailed Recognition
Figure 3 for Targeted Supervised Contrastive Learning for Long-Tailed Recognition
Figure 4 for Targeted Supervised Contrastive Learning for Long-Tailed Recognition
Viaarxiv icon

UCTransNet: Rethinking the Skip Connections in U-Net from a Channel-wise Perspective with Transformer

Sep 09, 2021
Haonan Wang, Peng Cao, Jiaqi Wang, Osmar R. Zaiane

Figure 1 for UCTransNet: Rethinking the Skip Connections in U-Net from a Channel-wise Perspective with Transformer
Figure 2 for UCTransNet: Rethinking the Skip Connections in U-Net from a Channel-wise Perspective with Transformer
Figure 3 for UCTransNet: Rethinking the Skip Connections in U-Net from a Channel-wise Perspective with Transformer
Figure 4 for UCTransNet: Rethinking the Skip Connections in U-Net from a Channel-wise Perspective with Transformer
Viaarxiv icon

TCGM: An Information-Theoretic Framework for Semi-Supervised Multi-Modality Learning

Jul 14, 2020
Xinwei Sun, Yilun Xu, Peng Cao, Yuqing Kong, Lingjing Hu, Shanghang Zhang, Yizhou Wang

Figure 1 for TCGM: An Information-Theoretic Framework for Semi-Supervised Multi-Modality Learning
Figure 2 for TCGM: An Information-Theoretic Framework for Semi-Supervised Multi-Modality Learning
Figure 3 for TCGM: An Information-Theoretic Framework for Semi-Supervised Multi-Modality Learning
Figure 4 for TCGM: An Information-Theoretic Framework for Semi-Supervised Multi-Modality Learning
Viaarxiv icon