Alert button
Picture for Tao Qi

Tao Qi

Alert button

FedSampling: A Better Sampling Strategy for Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 25, 2023
Tao Qi, Fangzhao Wu, Lingjuan Lyu, Yongfeng Huang, Xing Xie

Figure 1 for FedSampling: A Better Sampling Strategy for Federated Learning
Figure 2 for FedSampling: A Better Sampling Strategy for Federated Learning
Figure 3 for FedSampling: A Better Sampling Strategy for Federated Learning
Figure 4 for FedSampling: A Better Sampling Strategy for Federated Learning
Viaarxiv icon

FairVFL: A Fair Vertical Federated Learning Framework with Contrastive Adversarial Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2022
Tao Qi, Fangzhao Wu, Chuhan Wu, Lingjuan Lyu, Tong Xu, Zhongliang Yang, Yongfeng Huang, Xing Xie

Figure 1 for FairVFL: A Fair Vertical Federated Learning Framework with Contrastive Adversarial Learning
Figure 2 for FairVFL: A Fair Vertical Federated Learning Framework with Contrastive Adversarial Learning
Figure 3 for FairVFL: A Fair Vertical Federated Learning Framework with Contrastive Adversarial Learning
Figure 4 for FairVFL: A Fair Vertical Federated Learning Framework with Contrastive Adversarial Learning
Viaarxiv icon

Robust Quantity-Aware Aggregation for Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2022
Jingwei Yi, Fangzhao Wu, Huishuai Zhang, Bin Zhu, Tao Qi, Guangzhong Sun, Xing Xie

Figure 1 for Robust Quantity-Aware Aggregation for Federated Learning
Figure 2 for Robust Quantity-Aware Aggregation for Federated Learning
Figure 3 for Robust Quantity-Aware Aggregation for Federated Learning
Figure 4 for Robust Quantity-Aware Aggregation for Federated Learning
Viaarxiv icon

FedCL: Federated Contrastive Learning for Privacy-Preserving Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 21, 2022
Chuhan Wu, Fangzhao Wu, Tao Qi, Yongfeng Huang, Xing Xie

Figure 1 for FedCL: Federated Contrastive Learning for Privacy-Preserving Recommendation
Figure 2 for FedCL: Federated Contrastive Learning for Privacy-Preserving Recommendation
Figure 3 for FedCL: Federated Contrastive Learning for Privacy-Preserving Recommendation
Figure 4 for FedCL: Federated Contrastive Learning for Privacy-Preserving Recommendation
Viaarxiv icon

FUM: Fine-grained and Fast User Modeling for News Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2022
Tao Qi, Fangzhao Wu, Chuhan Wu, Yongfeng Huang

Figure 1 for FUM: Fine-grained and Fast User Modeling for News Recommendation
Figure 2 for FUM: Fine-grained and Fast User Modeling for News Recommendation
Figure 3 for FUM: Fine-grained and Fast User Modeling for News Recommendation
Figure 4 for FUM: Fine-grained and Fast User Modeling for News Recommendation
Viaarxiv icon

News Recommendation with Candidate-aware User Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2022
Tao Qi, Fangzhao Wu, Chuhan Wu, Yongfeng Huang

Figure 1 for News Recommendation with Candidate-aware User Modeling
Figure 2 for News Recommendation with Candidate-aware User Modeling
Figure 3 for News Recommendation with Candidate-aware User Modeling
Figure 4 for News Recommendation with Candidate-aware User Modeling
Viaarxiv icon

ProFairRec: Provider Fairness-aware News Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2022
Tao Qi, Fangzhao Wu, Chuhan Wu, Peijie Sun, Le Wu, Xiting Wang, Yongfeng Huang, Xing Xie

Figure 1 for ProFairRec: Provider Fairness-aware News Recommendation
Figure 2 for ProFairRec: Provider Fairness-aware News Recommendation
Figure 3 for ProFairRec: Provider Fairness-aware News Recommendation
Figure 4 for ProFairRec: Provider Fairness-aware News Recommendation
Viaarxiv icon

Unified and Effective Ensemble Knowledge Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2022
Chuhan Wu, Fangzhao Wu, Tao Qi, Yongfeng Huang

Figure 1 for Unified and Effective Ensemble Knowledge Distillation
Figure 2 for Unified and Effective Ensemble Knowledge Distillation
Figure 3 for Unified and Effective Ensemble Knowledge Distillation
Figure 4 for Unified and Effective Ensemble Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

FairRank: Fairness-aware Single-tower Ranking Framework for News Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2022
Chuhan Wu, Fangzhao Wu, Tao Qi, Yongfeng Huang

Figure 1 for FairRank: Fairness-aware Single-tower Ranking Framework for News Recommendation
Figure 2 for FairRank: Fairness-aware Single-tower Ranking Framework for News Recommendation
Figure 3 for FairRank: Fairness-aware Single-tower Ranking Framework for News Recommendation
Figure 4 for FairRank: Fairness-aware Single-tower Ranking Framework for News Recommendation
Viaarxiv icon

End-to-end Learnable Diversity-aware News Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2022
Chuhan Wu, Fangzhao Wu, Tao Qi, Yongfeng Huang

Figure 1 for End-to-end Learnable Diversity-aware News Recommendation
Figure 2 for End-to-end Learnable Diversity-aware News Recommendation
Figure 3 for End-to-end Learnable Diversity-aware News Recommendation
Figure 4 for End-to-end Learnable Diversity-aware News Recommendation
Viaarxiv icon