Alert button
Picture for Ying Cao

Ying Cao

Alert button

Hierarchical Fashion Design with Multi-stage Diffusion Models

Jan 20, 2024
Zhifeng Xie, Hao Li, Huiming Ding, Mengtian Li, Ying Cao

Viaarxiv icon

AdaFuse: Adaptive Medical Image Fusion Based on Spatial-Frequential Cross Attention

Oct 24, 2023
Xianming Gu, Lihui Wang, Zeyu Deng, Ying Cao, Xingyu Huang, Yue-min Zhu

Figure 1 for AdaFuse: Adaptive Medical Image Fusion Based on Spatial-Frequential Cross Attention
Figure 2 for AdaFuse: Adaptive Medical Image Fusion Based on Spatial-Frequential Cross Attention
Figure 3 for AdaFuse: Adaptive Medical Image Fusion Based on Spatial-Frequential Cross Attention
Figure 4 for AdaFuse: Adaptive Medical Image Fusion Based on Spatial-Frequential Cross Attention
Viaarxiv icon

Decentralized Adversarial Training over Graphs

Mar 23, 2023
Ying Cao, Elsa Rizk, Stefan Vlaski, Ali H. Sayed

Figure 1 for Decentralized Adversarial Training over Graphs
Figure 2 for Decentralized Adversarial Training over Graphs
Figure 3 for Decentralized Adversarial Training over Graphs
Figure 4 for Decentralized Adversarial Training over Graphs
Viaarxiv icon

Multi-Agent Adversarial Training Using Diffusion Learning

Mar 03, 2023
Ying Cao, Elsa Rizk, Stefan Vlaski, Ali H. Sayed

Figure 1 for Multi-Agent Adversarial Training Using Diffusion Learning
Figure 2 for Multi-Agent Adversarial Training Using Diffusion Learning
Figure 3 for Multi-Agent Adversarial Training Using Diffusion Learning
Figure 4 for Multi-Agent Adversarial Training Using Diffusion Learning
Viaarxiv icon

Boosting Neural Networks to Decompile Optimized Binaries

Jan 03, 2023
Ying Cao, Ruigang Liang, Kai Chen, Peiwei Hu

Figure 1 for Boosting Neural Networks to Decompile Optimized Binaries
Figure 2 for Boosting Neural Networks to Decompile Optimized Binaries
Figure 3 for Boosting Neural Networks to Decompile Optimized Binaries
Figure 4 for Boosting Neural Networks to Decompile Optimized Binaries
Viaarxiv icon

Nesting Forward Automatic Differentiation for Memory-Efficient Deep Neural Network Training

Sep 22, 2022
Cong Guo, Yuxian Qiu, Jingwen Leng, Chen Zhang, Ying Cao, Quanlu Zhang, Yunxin Liu, Fan Yang, Minyi Guo

Figure 1 for Nesting Forward Automatic Differentiation for Memory-Efficient Deep Neural Network Training
Figure 2 for Nesting Forward Automatic Differentiation for Memory-Efficient Deep Neural Network Training
Figure 3 for Nesting Forward Automatic Differentiation for Memory-Efficient Deep Neural Network Training
Figure 4 for Nesting Forward Automatic Differentiation for Memory-Efficient Deep Neural Network Training
Viaarxiv icon

Automatic Comic Generation with Stylistic Multi-page Layouts and Emotion-driven Text Balloon Generation

Jan 26, 2021
Xin Yang, Zongliang Ma, Letian Yu, Ying Cao, Baocai Yin, Xiaopeng Wei, Qiang Zhang, Rynson W. H. Lau

Figure 1 for Automatic Comic Generation with Stylistic Multi-page Layouts and Emotion-driven Text Balloon Generation
Figure 2 for Automatic Comic Generation with Stylistic Multi-page Layouts and Emotion-driven Text Balloon Generation
Figure 3 for Automatic Comic Generation with Stylistic Multi-page Layouts and Emotion-driven Text Balloon Generation
Figure 4 for Automatic Comic Generation with Stylistic Multi-page Layouts and Emotion-driven Text Balloon Generation
Viaarxiv icon

Night-time Semantic Segmentation with a Large Real Dataset

Mar 15, 2020
Xin Tan, Yiheng Zhang, Ying Cao, Lizhuang Ma, Rynson W. H. Lau

Figure 1 for Night-time Semantic Segmentation with a Large Real Dataset
Figure 2 for Night-time Semantic Segmentation with a Large Real Dataset
Figure 3 for Night-time Semantic Segmentation with a Large Real Dataset
Figure 4 for Night-time Semantic Segmentation with a Large Real Dataset
Viaarxiv icon