Alert button
Picture for Yiheng Zhu

Yiheng Zhu

Alert button

Generative AI for Controllable Protein Sequence Design: A Survey

Feb 16, 2024
Yiheng Zhu, Zitai Kong, Jialu Wu, Weize Liu, Yuqiang Han, Mingze Yin, Hongxia Xu, Chang-Yu Hsieh, Tingjun Hou

Viaarxiv icon

GCL: Gradient-Guided Contrastive Learning for Medical Image Segmentation with Multi-Perspective Meta Labels

Sep 16, 2023
Yixuan Wu, Jintai Chen, Jiahuan Yan, Yiheng Zhu, Danny Z. Chen, Jian Wu

Figure 1 for GCL: Gradient-Guided Contrastive Learning for Medical Image Segmentation with Multi-Perspective Meta Labels
Figure 2 for GCL: Gradient-Guided Contrastive Learning for Medical Image Segmentation with Multi-Perspective Meta Labels
Figure 3 for GCL: Gradient-Guided Contrastive Learning for Medical Image Segmentation with Multi-Perspective Meta Labels
Figure 4 for GCL: Gradient-Guided Contrastive Learning for Medical Image Segmentation with Multi-Perspective Meta Labels
Viaarxiv icon

MolHF: A Hierarchical Normalizing Flow for Molecular Graph Generation

May 15, 2023
Yiheng Zhu, Zhenqiu Ouyang, Ben Liao, Jialu Wu, Yixuan Wu, Chang-Yu Hsieh, Tingjun Hou, Jian Wu

Figure 1 for MolHF: A Hierarchical Normalizing Flow for Molecular Graph Generation
Figure 2 for MolHF: A Hierarchical Normalizing Flow for Molecular Graph Generation
Figure 3 for MolHF: A Hierarchical Normalizing Flow for Molecular Graph Generation
Figure 4 for MolHF: A Hierarchical Normalizing Flow for Molecular Graph Generation
Viaarxiv icon

PAniC-3D: Stylized Single-view 3D Reconstruction from Portraits of Anime Characters

Mar 25, 2023
Shuhong Chen, Kevin Zhang, Yichun Shi, Heng Wang, Yiheng Zhu, Guoxian Song, Sizhe An, Janus Kristjansson, Xiao Yang, Matthias Zwicker

Figure 1 for PAniC-3D: Stylized Single-view 3D Reconstruction from Portraits of Anime Characters
Figure 2 for PAniC-3D: Stylized Single-view 3D Reconstruction from Portraits of Anime Characters
Figure 3 for PAniC-3D: Stylized Single-view 3D Reconstruction from Portraits of Anime Characters
Figure 4 for PAniC-3D: Stylized Single-view 3D Reconstruction from Portraits of Anime Characters
Viaarxiv icon

Sample-efficient Multi-objective Molecular Optimization with GFlowNets

Feb 08, 2023
Yiheng Zhu, Jialu Wu, Chaowen Hu, Jiahuan Yan, Chang-Yu Hsieh, Tingjun Hou, Jian Wu

Figure 1 for Sample-efficient Multi-objective Molecular Optimization with GFlowNets
Figure 2 for Sample-efficient Multi-objective Molecular Optimization with GFlowNets
Figure 3 for Sample-efficient Multi-objective Molecular Optimization with GFlowNets
Figure 4 for Sample-efficient Multi-objective Molecular Optimization with GFlowNets
Viaarxiv icon

Adversarial Open Domain Adaption for Sketch-to-Photo Synthesis

Apr 12, 2021
Xiaoyu Xiang, Ding Liu, Xiao Yang, Yiheng Zhu, Xiaohui Shen, Jan P. Allebach

Figure 1 for Adversarial Open Domain Adaption for Sketch-to-Photo Synthesis
Figure 2 for Adversarial Open Domain Adaption for Sketch-to-Photo Synthesis
Figure 3 for Adversarial Open Domain Adaption for Sketch-to-Photo Synthesis
Figure 4 for Adversarial Open Domain Adaption for Sketch-to-Photo Synthesis
Viaarxiv icon

Anatomy-aware 3D Human Pose Estimation in Videos

Mar 17, 2020
Tianlang Chen, Chen Fang, Xiaohui Shen, Yiheng Zhu, Zhili Chen, Jiebo Luo

Figure 1 for Anatomy-aware 3D Human Pose Estimation in Videos
Figure 2 for Anatomy-aware 3D Human Pose Estimation in Videos
Figure 3 for Anatomy-aware 3D Human Pose Estimation in Videos
Figure 4 for Anatomy-aware 3D Human Pose Estimation in Videos
Viaarxiv icon