Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yao Sun

Large-scale Building Height Retrieval from Single SAR Imagery based on Bounding Box Regression Networks


Nov 18, 2021
Yao Sun, Lichao Mou, Yuanyuan Wang, Sina Montazeri, Xiao Xiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Secure and Efficient Federated Learning Through Layering and Sharding Blockchain


Apr 27, 2021
Shuo Yuan, Bin Cao, Yao Sun, Mugen Peng


  Access Paper or Ask Questions

Smart and Secure CAV Networks Empowered by AI-Enabled Blockchain: Next Frontier for Intelligent Safe-Driving Assessment


Apr 09, 2021
Le Xia, Yao Sun, Rafiq Swash, Lina Mohjazi, Lei Zhang, Muhammad Ali Imran

* 8 pages, 4 figures, 1 table, this paper has been submitted to IEEE Wireless Communications Magazine and is still awaiting the review result 

  Access Paper or Ask Questions

CG-Net: Conditional GIS-aware Network for Individual Building Segmentation in VHR SAR Images


Nov 17, 2020
Yao Sun, Yuansheng Hua, Lichao Mou, Xiao Xiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Instance segmentation of buildings using keypoints


Jun 06, 2020
Qingyu Li, Lichao Mou, Yuansheng Hua, Yao Sun, Pu Jin, Yilei Shi, Xiao Xiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Endowing Empathetic Dialogue Systems with Personas


Apr 30, 2020
Peixiang Zhong, Yao Sun, Yong Liu, Chen Zhang, Hao Wang, Zaiqing Nie, Chunyan Miao


  Access Paper or Ask Questions

So2Sat LCZ42: A Benchmark Dataset for Global Local Climate Zones Classification


Dec 19, 2019
Xiao Xiang Zhu, Jingliang Hu, Chunping Qiu, Yilei Shi, Jian Kang, Lichao Mou, Hossein Bagheri, Matthias Häberle, Yuansheng Hua, Rong Huang, Lloyd Hughes, Hao Li, Yao Sun, Guichen Zhang, Shiyao Han, Michael Schmitt, Yuanyuan Wang

* Article submitted to IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine 

  Access Paper or Ask Questions

Efforts estimation of doctors annotating medical image


Jan 06, 2019
Yang Deng, Yao Sun, Yongpei Zhu, Yue Xu, Qianxi Yang, Shuo Zhang, Mingwang Zhu, Jirang Sun, Weiling Zhao, Xiaobo Zhou, Kehong Yuan


  Access Paper or Ask Questions

A Multi-channel Network with Image Retrieval for Accurate Brain Tissue Segmentation


Aug 04, 2018
Yao Sun, Yang Deng, Yue Xu, Shuo Zhang, Mingwang Zhu, Kehong Yuan

* 8 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Strategy of MR Brain Tissue Images' Suggestive Annotation Based on Modified U-Net


Jul 28, 2018
Yang Deng, Yao Sun, Yongpei Zhu, Mingwang Zhu, Wei Han, Kehong Yuan


  Access Paper or Ask Questions

DASN:Data-Aware Skilled Network for Accurate MR Brain Tissue Segmentation


Jul 24, 2018
Yang Deng, Yao Sun, Yongpei Zhu, Shuo Zhang, Mingwang Zhu, Kehong Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Face Aging with Contextual Generative Adversarial Nets


Feb 01, 2018
Si Liu, Yao Sun, Defa Zhu, Renda Bao, Wei Wang, Xiangbo Shu, Shuicheng Yan

* accepted at ACM Multimedia 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-domain Human Parsing via Adversarial Feature and Label Adaptation


Jan 08, 2018
Si Liu, Yao Sun, Defa Zhu, Guanghui Ren, Yu Chen, Jiashi Feng, Jizhong Han

* Accepted by AAAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions