Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
CG-Net: Conditional GIS-aware Network for Individual Building Segmentation in VHR SAR Images

Nov 17, 2020
Yao Sun, Yuansheng Hua, Lichao Mou, Xiao Xiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Instance segmentation of buildings using keypoints

Jun 06, 2020
Qingyu Li, Lichao Mou, Yuansheng Hua, Yao Sun, Pu Jin, Yilei Shi, Xiao Xiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Endowing Empathetic Dialogue Systems with Personas

Apr 30, 2020
Peixiang Zhong, Yao Sun, Yong Liu, Chen Zhang, Hao Wang, Zaiqing Nie, Chunyan Miao


  Access Paper or Ask Questions

So2Sat LCZ42: A Benchmark Dataset for Global Local Climate Zones Classification

Dec 19, 2019
Xiao Xiang Zhu, Jingliang Hu, Chunping Qiu, Yilei Shi, Jian Kang, Lichao Mou, Hossein Bagheri, Matthias Häberle, Yuansheng Hua, Rong Huang, Lloyd Hughes, Hao Li, Yao Sun, Guichen Zhang, Shiyao Han, Michael Schmitt, Yuanyuan Wang

* Article submitted to IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine 

  Access Paper or Ask Questions

Efforts estimation of doctors annotating medical image

Jan 06, 2019
Yang Deng, Yao Sun, Yongpei Zhu, Yue Xu, Qianxi Yang, Shuo Zhang, Mingwang Zhu, Jirang Sun, Weiling Zhao, Xiaobo Zhou, Kehong Yuan


  Access Paper or Ask Questions

A Multi-channel Network with Image Retrieval for Accurate Brain Tissue Segmentation

Aug 04, 2018
Yao Sun, Yang Deng, Yue Xu, Shuo Zhang, Mingwang Zhu, Kehong Yuan

* 8 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Strategy of MR Brain Tissue Images' Suggestive Annotation Based on Modified U-Net

Jul 28, 2018
Yang Deng, Yao Sun, Yongpei Zhu, Mingwang Zhu, Wei Han, Kehong Yuan


  Access Paper or Ask Questions

DASN:Data-Aware Skilled Network for Accurate MR Brain Tissue Segmentation

Jul 24, 2018
Yang Deng, Yao Sun, Yongpei Zhu, Shuo Zhang, Mingwang Zhu, Kehong Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Face Aging with Contextual Generative Adversarial Nets

Feb 01, 2018
Si Liu, Yao Sun, Defa Zhu, Renda Bao, Wei Wang, Xiangbo Shu, Shuicheng Yan

* accepted at ACM Multimedia 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-domain Human Parsing via Adversarial Feature and Label Adaptation

Jan 08, 2018
Si Liu, Yao Sun, Defa Zhu, Guanghui Ren, Yu Chen, Jiashi Feng, Jizhong Han

* Accepted by AAAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions