Alert button
Picture for Yangsheng Xu

Yangsheng Xu

Alert button

Peer Learning for Unbiased Scene Graph Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 31, 2022
Liguang Zhou, Junjie Hu, Yuhongze Zhou, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu

Figure 1 for Peer Learning for Unbiased Scene Graph Generation
Figure 2 for Peer Learning for Unbiased Scene Graph Generation
Figure 3 for Peer Learning for Unbiased Scene Graph Generation
Figure 4 for Peer Learning for Unbiased Scene Graph Generation
Viaarxiv icon

Attentional Graph Convolutional Network for Structure-aware Audio-Visual Scene Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 31, 2022
Liguang Zhou, Yuhongze Zhou, Xiaonan Qi, Junjie Hu, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu

Figure 1 for Attentional Graph Convolutional Network for Structure-aware Audio-Visual Scene Classification
Figure 2 for Attentional Graph Convolutional Network for Structure-aware Audio-Visual Scene Classification
Figure 3 for Attentional Graph Convolutional Network for Structure-aware Audio-Visual Scene Classification
Figure 4 for Attentional Graph Convolutional Network for Structure-aware Audio-Visual Scene Classification
Viaarxiv icon

Context-aware Mixture-of-Experts for Unbiased Scene Graph Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 21, 2022
Liguang Zhou, Yuhongze Zhou, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu

Figure 1 for Context-aware Mixture-of-Experts for Unbiased Scene Graph Generation
Figure 2 for Context-aware Mixture-of-Experts for Unbiased Scene Graph Generation
Figure 3 for Context-aware Mixture-of-Experts for Unbiased Scene Graph Generation
Figure 4 for Context-aware Mixture-of-Experts for Unbiased Scene Graph Generation
Viaarxiv icon

Feature Pyramid Attention based Residual Neural Network for Environmental Sound Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
May 28, 2022
Liguang Zhou, Yuhongze Zhou, Xiaonan Qi, Junjie Hu, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu

Figure 1 for Feature Pyramid Attention based Residual Neural Network for Environmental Sound Classification
Figure 2 for Feature Pyramid Attention based Residual Neural Network for Environmental Sound Classification
Figure 3 for Feature Pyramid Attention based Residual Neural Network for Environmental Sound Classification
Figure 4 for Feature Pyramid Attention based Residual Neural Network for Environmental Sound Classification
Viaarxiv icon

View Blind-spot as Inpainting: Self-Supervised Denoising with Mask Guided Residual Convolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 10, 2021
Yuhongze Zhou, Liguang Zhou, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu

Figure 1 for View Blind-spot as Inpainting: Self-Supervised Denoising with Mask Guided Residual Convolution
Figure 2 for View Blind-spot as Inpainting: Self-Supervised Denoising with Mask Guided Residual Convolution
Figure 3 for View Blind-spot as Inpainting: Self-Supervised Denoising with Mask Guided Residual Convolution
Figure 4 for View Blind-spot as Inpainting: Self-Supervised Denoising with Mask Guided Residual Convolution
Viaarxiv icon

Object-to-Scene: Learning to Transfer Object Knowledge to Indoor Scene Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 01, 2021
Bo Miao, Liguang Zhou, Ajmal Mian, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu

Figure 1 for Object-to-Scene: Learning to Transfer Object Knowledge to Indoor Scene Recognition
Figure 2 for Object-to-Scene: Learning to Transfer Object Knowledge to Indoor Scene Recognition
Figure 3 for Object-to-Scene: Learning to Transfer Object Knowledge to Indoor Scene Recognition
Figure 4 for Object-to-Scene: Learning to Transfer Object Knowledge to Indoor Scene Recognition
Viaarxiv icon

BORM: Bayesian Object Relation Model for Indoor Scene Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 01, 2021
Liguang Zhou, Jun Cen, Xingchao Wang, Zhenglong Sun, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu

Figure 1 for BORM: Bayesian Object Relation Model for Indoor Scene Recognition
Figure 2 for BORM: Bayesian Object Relation Model for Indoor Scene Recognition
Figure 3 for BORM: Bayesian Object Relation Model for Indoor Scene Recognition
Figure 4 for BORM: Bayesian Object Relation Model for Indoor Scene Recognition
Viaarxiv icon

Human Perception Modeling for Automatic Natural Image Matting

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2021
Yuhongze Zhou, Liguang Zhou, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu

Figure 1 for Human Perception Modeling for Automatic Natural Image Matting
Figure 2 for Human Perception Modeling for Automatic Natural Image Matting
Figure 3 for Human Perception Modeling for Automatic Natural Image Matting
Figure 4 for Human Perception Modeling for Automatic Natural Image Matting
Viaarxiv icon

SplitNet: Divide and Co-training

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 29, 2020
Shuai Zhao, Liguang Zhou, Wenxiao Wang, Deng Cai, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu

Figure 1 for SplitNet: Divide and Co-training
Figure 2 for SplitNet: Divide and Co-training
Figure 3 for SplitNet: Divide and Co-training
Figure 4 for SplitNet: Divide and Co-training
Viaarxiv icon

IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 26, 2020
Qi She, Fan Feng, Qi Liu, Rosa H. M. Chan, Xinyue Hao, Chuanlin Lan, Qihan Yang, Vincenzo Lomonaco, German I. Parisi, Heechul Bae, Eoin Brophy, Baoquan Chen, Gabriele Graffieti, Vidit Goel, Hyonyoung Han, Sathursan Kanagarajah, Somesh Kumar, Siew-Kei Lam, Tin Lun Lam, Liang Ma, Davide Maltoni, Lorenzo Pellegrini, Duvindu Piyasena, Shiliang Pu, Debdoot Sheet, Soonyong Song, Youngsung Son, Zhengwei Wang, Tomas E. Ward, Jianwen Wu, Meiqing Wu, Di Xie, Yangsheng Xu, Lin Yang, Qiaoyong Zhong, Liguang Zhou

Figure 1 for IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report
Figure 2 for IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report
Figure 3 for IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report
Figure 4 for IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report
Viaarxiv icon