Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
SplitNet: Divide and Co-training

Dec 29, 2020
Shuai Zhao, Liguang Zhou, Wenxiao Wang, Deng Cai, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report

Apr 26, 2020
Qi She, Fan Feng, Qi Liu, Rosa H. M. Chan, Xinyue Hao, Chuanlin Lan, Qihan Yang, Vincenzo Lomonaco, German I. Parisi, Heechul Bae, Eoin Brophy, Baoquan Chen, Gabriele Graffieti, Vidit Goel, Hyonyoung Han, Sathursan Kanagarajah, Somesh Kumar, Siew-Kei Lam, Tin Lun Lam, Liang Ma, Davide Maltoni, Lorenzo Pellegrini, Duvindu Piyasena, Shiliang Pu, Debdoot Sheet, Soonyong Song, Youngsung Son, Zhengwei Wang, Tomas E. Ward, Jianwen Wu, Meiqing Wu, Di Xie, Yangsheng Xu, Lin Yang, Qiaoyong Zhong, Liguang Zhou

* 9 pages, 11 figures, 3 tables, accepted into IEEE Robotics and Automation Magazine. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.06487 

  Access Paper or Ask Questions

Vehicle Pose and Shape Estimation through Multiple Monocular Vision

Jul 14, 2018
Wenhao Ding, Shuaijun Li, Guilin Zhang, Xiangyu Lei, Huihuan Qian, Yangsheng Xu

* 8 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Monocular Vision-based Vehicle Localization Aided by Fine-grained Classification

Apr 21, 2018
Shuaijun Li, Yu Meng, Wei Li, Huihuan Qian, Yangsheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Balance Control of Multi-arm Free-Floating Space Robots

Jan 14, 2006
Panfeng Huang, Yangsheng Xu, Bin Liang

* International Journal of Advanced Robotics Systems, Vol.2No2. (2005) 

  Access Paper or Ask Questions

Gyroscopically Stabilized Robot: Balance and Tracking

Dec 11, 2004
Yongsheng Ou, Yangsheng Xu

* International Journal of Advanced Robotic Systems, Volume 1, Number 1, March 2004, pp.23-32 

  Access Paper or Ask Questions