Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Feature Pyramid Attention based Residual Neural Network for Environmental Sound ClassificationLiguang Zhou , Yuhongze Zhou , Xiaonan Qi , Junjie Hu , Tin Lun Lam , Yangsheng Xu


   Access Paper or Ask Questions

View Blind-spot as Inpainting: Self-Supervised Denoising with Mask Guided Residual ConvolutionYuhongze Zhou , Liguang Zhou , Tin Lun Lam , Yangsheng Xu


   Access Paper or Ask Questions

Object-to-Scene: Learning to Transfer Object Knowledge to Indoor Scene RecognitionBo Miao , Liguang Zhou , Ajmal Mian , Tin Lun Lam , Yangsheng Xu

* Accepted by IROS2021 

   Access Paper or Ask Questions

BORM: Bayesian Object Relation Model for Indoor Scene RecognitionLiguang Zhou , Jun Cen , Xingchao Wang , Zhenglong Sun , Tin Lun Lam , Yangsheng Xu

* IROS2021 
* 8 pages, 5 figures, conference, Accepted by IROS2021 

   Access Paper or Ask Questions

Human Perception Modeling for Automatic Natural Image MattingYuhongze Zhou , Liguang Zhou , Tin Lun Lam , Yangsheng Xu


   Access Paper or Ask Questions

SplitNet: Divide and Co-trainingShuai Zhao , Liguang Zhou , Wenxiao Wang , Deng Cai , Tin Lun Lam , Yangsheng Xu


   Access Paper or Ask Questions

IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition ReportQi She , Fan Feng , Qi Liu , Rosa H. M. Chan , Xinyue Hao , Chuanlin Lan , Qihan Yang , Vincenzo Lomonaco , German I. Parisi , Heechul Bae , Eoin Brophy , Baoquan Chen , Gabriele Graffieti , Vidit Goel , Hyonyoung Han , Sathursan Kanagarajah , Somesh Kumar , Siew-Kei Lam , Tin Lun Lam , Liang Ma , Davide Maltoni , Lorenzo Pellegrini , Duvindu Piyasena , Shiliang Pu , Debdoot Sheet , Soonyong Song , Youngsung Son , Zhengwei Wang , Tomas E. Ward , Jianwen Wu , Meiqing Wu , Di Xie , Yangsheng Xu , Lin Yang , Qiaoyong Zhong , Liguang Zhou

* 9 pages, 11 figures, 3 tables, accepted into IEEE Robotics and Automation Magazine. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.06487 

   Access Paper or Ask Questions

Vehicle Pose and Shape Estimation through Multiple Monocular VisionWenhao Ding , Shuaijun Li , Guilin Zhang , Xiangyu Lei , Huihuan Qian , Yangsheng Xu

* 8 pages, 8 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Monocular Vision-based Vehicle Localization Aided by Fine-grained ClassificationShuaijun Li , Yu Meng , Wei Li , Huihuan Qian , Yangsheng Xu


   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>