Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Tin Lun Lam

Boosting Light-Weight Depth Estimation Via Knowledge Distillation


May 13, 2021
Junjie Hu, Chenyou Fan, Hualie Jiang, Xiyue Guo, Xiangyong Lu, Tin Lun Lam


  Access Paper or Ask Questions

Human Perception Modeling for Automatic Natural Image Matting


Mar 31, 2021
Yuhongze Zhou, Liguang Zhou, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

SplitNet: Divide and Co-training


Dec 29, 2020
Shuai Zhao, Liguang Zhou, Wenxiao Wang, Deng Cai, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Histogram Based Graph Matching for Real-Time Multi-Robot Global Localization in Large Scale Environment


Oct 19, 2020
Xiyue Guo, Junjie Hu, Junfeng Chen, Fuqin Deng, Tin Lun Lam


  Access Paper or Ask Questions

IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report


Apr 26, 2020
Qi She, Fan Feng, Qi Liu, Rosa H. M. Chan, Xinyue Hao, Chuanlin Lan, Qihan Yang, Vincenzo Lomonaco, German I. Parisi, Heechul Bae, Eoin Brophy, Baoquan Chen, Gabriele Graffieti, Vidit Goel, Hyonyoung Han, Sathursan Kanagarajah, Somesh Kumar, Siew-Kei Lam, Tin Lun Lam, Liang Ma, Davide Maltoni, Lorenzo Pellegrini, Duvindu Piyasena, Shiliang Pu, Debdoot Sheet, Soonyong Song, Youngsung Son, Zhengwei Wang, Tomas E. Ward, Jianwen Wu, Meiqing Wu, Di Xie, Yangsheng Xu, Lin Yang, Qiaoyong Zhong, Liguang Zhou

* 9 pages, 11 figures, 3 tables, accepted into IEEE Robotics and Automation Magazine. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.06487 

  Access Paper or Ask Questions