Alert button
Picture for Tin Lun Lam

Tin Lun Lam

Alert button

Vision-Language Model-based Physical Reasoning for Robot Liquid Perception

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2024
Wenqiang Lai, Yuan Gao, Tin Lun Lam

Viaarxiv icon

Decoding Modular Reconfigurable Robots: A Survey on Mechanisms and Design

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 15, 2023
Guanqi Liang, Di Wu, Yuxiao Tu, Tin Lun Lam

Viaarxiv icon

Explicit Attention-Enhanced Fusion for RGB-Thermal Perception Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2023
Mingjian Liang, Junjie Hu, Chenyu Bao, Hua Feng, Fuqin Deng, Tin Lun Lam

Figure 1 for Explicit Attention-Enhanced Fusion for RGB-Thermal Perception Tasks
Figure 2 for Explicit Attention-Enhanced Fusion for RGB-Thermal Perception Tasks
Figure 3 for Explicit Attention-Enhanced Fusion for RGB-Thermal Perception Tasks
Figure 4 for Explicit Attention-Enhanced Fusion for RGB-Thermal Perception Tasks
Viaarxiv icon

RGB-D-Inertial SLAM in Indoor Dynamic Environments with Long-term Large Occlusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2023
Ran Long, Christian Rauch, Vladimir Ivan, Tin Lun Lam, Sethu Vijayakumar

Figure 1 for RGB-D-Inertial SLAM in Indoor Dynamic Environments with Long-term Large Occlusion
Figure 2 for RGB-D-Inertial SLAM in Indoor Dynamic Environments with Long-term Large Occlusion
Figure 3 for RGB-D-Inertial SLAM in Indoor Dynamic Environments with Long-term Large Occlusion
Figure 4 for RGB-D-Inertial SLAM in Indoor Dynamic Environments with Long-term Large Occlusion
Viaarxiv icon

Lifelong-MonoDepth: Lifelong Learning for Multi-Domain Monocular Metric Depth Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2023
Junjie Hu, Chenyou Fan, Liguang Zhou, Qing Gao, Honghai Liu, Tin Lun Lam

Figure 1 for Lifelong-MonoDepth: Lifelong Learning for Multi-Domain Monocular Metric Depth Estimation
Figure 2 for Lifelong-MonoDepth: Lifelong Learning for Multi-Domain Monocular Metric Depth Estimation
Figure 3 for Lifelong-MonoDepth: Lifelong Learning for Multi-Domain Monocular Metric Depth Estimation
Figure 4 for Lifelong-MonoDepth: Lifelong Learning for Multi-Domain Monocular Metric Depth Estimation
Viaarxiv icon

Peer Learning for Unbiased Scene Graph Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 31, 2022
Liguang Zhou, Junjie Hu, Yuhongze Zhou, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu

Figure 1 for Peer Learning for Unbiased Scene Graph Generation
Figure 2 for Peer Learning for Unbiased Scene Graph Generation
Figure 3 for Peer Learning for Unbiased Scene Graph Generation
Figure 4 for Peer Learning for Unbiased Scene Graph Generation
Viaarxiv icon

Attentional Graph Convolutional Network for Structure-aware Audio-Visual Scene Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 31, 2022
Liguang Zhou, Yuhongze Zhou, Xiaonan Qi, Junjie Hu, Tin Lun Lam, Yangsheng Xu

Figure 1 for Attentional Graph Convolutional Network for Structure-aware Audio-Visual Scene Classification
Figure 2 for Attentional Graph Convolutional Network for Structure-aware Audio-Visual Scene Classification
Figure 3 for Attentional Graph Convolutional Network for Structure-aware Audio-Visual Scene Classification
Figure 4 for Attentional Graph Convolutional Network for Structure-aware Audio-Visual Scene Classification
Viaarxiv icon

TMSTC*: A Turn-minimizing Algorithm For Multi-robot Coverage Path Planning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2022
Junjie Lu, Bi Zeng, Jingtao Tang, Tin Lun Lam

Figure 1 for TMSTC*: A Turn-minimizing Algorithm For Multi-robot Coverage Path Planning
Figure 2 for TMSTC*: A Turn-minimizing Algorithm For Multi-robot Coverage Path Planning
Figure 3 for TMSTC*: A Turn-minimizing Algorithm For Multi-robot Coverage Path Planning
Figure 4 for TMSTC*: A Turn-minimizing Algorithm For Multi-robot Coverage Path Planning
Viaarxiv icon

MultiRoboLearn: An open-source Framework for Multi-robot Deep Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2022
Junfeng Chen, Fuqin Deng, Yuan Gao, Junjie Hu, Xiyue Guo, Guanqi Liang, Tin Lun Lam

Figure 1 for MultiRoboLearn: An open-source Framework for Multi-robot Deep Reinforcement Learning
Figure 2 for MultiRoboLearn: An open-source Framework for Multi-robot Deep Reinforcement Learning
Figure 3 for MultiRoboLearn: An open-source Framework for Multi-robot Deep Reinforcement Learning
Figure 4 for MultiRoboLearn: An open-source Framework for Multi-robot Deep Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Progressive Self-Distillation for Ground-to-Aerial Perception Knowledge Transfer

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 29, 2022
Junjie Hu, Chenyou Fan, Hua Feng, Yuan Gao, Tin Lun Lam

Figure 1 for Progressive Self-Distillation for Ground-to-Aerial Perception Knowledge Transfer
Figure 2 for Progressive Self-Distillation for Ground-to-Aerial Perception Knowledge Transfer
Figure 3 for Progressive Self-Distillation for Ground-to-Aerial Perception Knowledge Transfer
Figure 4 for Progressive Self-Distillation for Ground-to-Aerial Perception Knowledge Transfer
Viaarxiv icon