Alert button
Picture for Yang Huang

Yang Huang

Alert button

Rate-Splitting Multiple Access for Simultaneous Multi-User Communication and Multi-Target Sensing

Jun 10, 2023
Kexin Chen, Yijie Mao, Longfei Yin, Chengcheng Xu, Yang Huang

Viaarxiv icon

FAN: Fatigue-Aware Network for Click-Through Rate Prediction in E-commerce Recommendation

Apr 10, 2023
Ming Li, Naiyin Liu, Xiaofeng Pan, Yang Huang, Ningning Li, Yingmin Su, Chengjun Mao, Bo Cao

Figure 1 for FAN: Fatigue-Aware Network for Click-Through Rate Prediction in E-commerce Recommendation
Figure 2 for FAN: Fatigue-Aware Network for Click-Through Rate Prediction in E-commerce Recommendation
Figure 3 for FAN: Fatigue-Aware Network for Click-Through Rate Prediction in E-commerce Recommendation
Figure 4 for FAN: Fatigue-Aware Network for Click-Through Rate Prediction in E-commerce Recommendation
Viaarxiv icon

Sparse Bayesian Learning-Based 3D Spectrum Environment Map Construction-Sampling Optimization, Scenario-Dependent Dictionary Construction and Sparse Recovery

Feb 25, 2023
Jie Wang, Qiuming Zhu, Zhipeng Lin, Qihui Wu, Yang Huang, Xuezhao Cai, Weizhi Zhong, Yi Zhao

Figure 1 for Sparse Bayesian Learning-Based 3D Spectrum Environment Map Construction-Sampling Optimization, Scenario-Dependent Dictionary Construction and Sparse Recovery
Figure 2 for Sparse Bayesian Learning-Based 3D Spectrum Environment Map Construction-Sampling Optimization, Scenario-Dependent Dictionary Construction and Sparse Recovery
Figure 3 for Sparse Bayesian Learning-Based 3D Spectrum Environment Map Construction-Sampling Optimization, Scenario-Dependent Dictionary Construction and Sparse Recovery
Figure 4 for Sparse Bayesian Learning-Based 3D Spectrum Environment Map Construction-Sampling Optimization, Scenario-Dependent Dictionary Construction and Sparse Recovery
Viaarxiv icon

Deep Learning-Based Rate-Splitting Multiple Access for Reconfigurable Intelligent Surface-Aided Tera-Hertz Massive MIMO

Sep 18, 2022
Minghui Wu, Zhen Gao, Yang Huang, Zhenyu Xiao, Derrick Wing Kwan Ng, Zhaoyang Zhang

Figure 1 for Deep Learning-Based Rate-Splitting Multiple Access for Reconfigurable Intelligent Surface-Aided Tera-Hertz Massive MIMO
Figure 2 for Deep Learning-Based Rate-Splitting Multiple Access for Reconfigurable Intelligent Surface-Aided Tera-Hertz Massive MIMO
Figure 3 for Deep Learning-Based Rate-Splitting Multiple Access for Reconfigurable Intelligent Surface-Aided Tera-Hertz Massive MIMO
Figure 4 for Deep Learning-Based Rate-Splitting Multiple Access for Reconfigurable Intelligent Surface-Aided Tera-Hertz Massive MIMO
Viaarxiv icon

An Edge Computing Paradigm for Massive IoT Connectivity over High-Altitude Platform Networks

Jun 25, 2021
Malong Ke, Zhen Gao, Yang Huang, Guoru Ding, Derrick Wing Kwan Ng, Qihui Wu, Jun Zhang

Figure 1 for An Edge Computing Paradigm for Massive IoT Connectivity over High-Altitude Platform Networks
Figure 2 for An Edge Computing Paradigm for Massive IoT Connectivity over High-Altitude Platform Networks
Figure 3 for An Edge Computing Paradigm for Massive IoT Connectivity over High-Altitude Platform Networks
Figure 4 for An Edge Computing Paradigm for Massive IoT Connectivity over High-Altitude Platform Networks
Viaarxiv icon

A Unified Cognitive Learning Framework for Adapting to Dynamic Environment and Tasks

Jun 01, 2021
Qihui Wu, Tianchen Ruan, Fuhui Zhou, Yang Huang, Fan Xu, Shijin Zhao, Ya Liu, Xuyang Huang

Figure 1 for A Unified Cognitive Learning Framework for Adapting to Dynamic Environment and Tasks
Figure 2 for A Unified Cognitive Learning Framework for Adapting to Dynamic Environment and Tasks
Figure 3 for A Unified Cognitive Learning Framework for Adapting to Dynamic Environment and Tasks
Figure 4 for A Unified Cognitive Learning Framework for Adapting to Dynamic Environment and Tasks
Viaarxiv icon

Deep Weakly Supervised Positioning

Apr 10, 2021
Ruoyu Wang, Xuchu Xu, Li Ding, Yang Huang, Chen Feng

Figure 1 for Deep Weakly Supervised Positioning
Figure 2 for Deep Weakly Supervised Positioning
Figure 3 for Deep Weakly Supervised Positioning
Figure 4 for Deep Weakly Supervised Positioning
Viaarxiv icon

Time and Frequency Network for Human Action Detection in Videos

Mar 08, 2021
Changhai Li, Huawei Chen, Jingqing Lu, Yang Huang, Yingying Liu

Figure 1 for Time and Frequency Network for Human Action Detection in Videos
Figure 2 for Time and Frequency Network for Human Action Detection in Videos
Figure 3 for Time and Frequency Network for Human Action Detection in Videos
Figure 4 for Time and Frequency Network for Human Action Detection in Videos
Viaarxiv icon