Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Towards Diverse and Coherent Augmentation for Time-Series Forecasting


Mar 24, 2023
Xiyuan Zhang, Ranak Roy Chowdhury, Jingbo Shang, Rajesh Gupta, Dezhi Hong

Add code

* ICASSP 2023 

   Access Paper or Ask Questions

Async-HFL: Efficient and Robust Asynchronous Federated Learning in Hierarchical IoT Networks


Jan 17, 2023
Xiaofan Yu, Ludmila Cherkasova, Harsh Vardhan, Quanling Zhao, Emily Ekaireb, Xiyuan Zhang, Arya Mazumdar, Tajana Rosing

Add code

* Submitted for review 

   Access Paper or Ask Questions

Federated Learning with Client-Exclusive Classes


Jan 01, 2023
Jiayun Zhang, Xiyuan Zhang, Xinyang Zhang, Dezhi Hong, Rajesh K. Gupta, Jingbo Shang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Modeling Label Semantics Improves Activity Recognition


Jan 01, 2023
Xiyuan Zhang, Ranak Roy Chowdhury, Dezhi Hong, Rajesh K. Gupta, Jingbo Shang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

First De-Trend then Attend: Rethinking Attention for Time-Series Forecasting


Dec 15, 2022
Xiyuan Zhang, Xiaoyong Jin, Karthick Gopalswamy, Gaurav Gupta, Youngsuk Park, Xingjian Shi, Hao Wang, Danielle C. Maddix, Yuyang Wang

Add code

* NeurIPS 2022 All Things Attention Workshop 

   Access Paper or Ask Questions

TOD-DA: Towards Boosting the Robustness of Task-oriented Dialogue Modeling on Spoken Conversations


Dec 23, 2021
Xin Tian, Xinxian Huang, Dongfeng He, Yingzhan Lin, Siqi Bao, Huang He, Liankai Huang, Qiang Ju, Xiyuan Zhang, Jian Xie, Shuqi Sun, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang

Add code

* Accepted to the AAAI-22 DSTC10 Workshop. First three authors contributed equally to this work 

   Access Paper or Ask Questions

Filling Conversation Ellipsis for Better Social Dialog Understanding


Nov 25, 2019
Xiyuan Zhang, Chengxi Li, Dian Yu, Samuel Davidson, Zhou Yu

Add code

* Accepted to AAAI 2020 

   Access Paper or Ask Questions

Proactive Human-Machine Conversation with Explicit Conversation Goals


Jun 13, 2019
Wenquan Wu, Zhen Guo, Xiangyang Zhou, Hua Wu, Xiyuan Zhang, Rongzhong Lian, Haifeng Wang

Add code

* Accepted by ACL 2019 

   Access Paper or Ask Questions