Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaohong Li

AVA: Adversarial Vignetting Attack against Visual Recognition


May 12, 2021
Binyu Tian, Felix Juefei-Xu, Qing Guo, Xiaofei Xie, Xiaohong Li, Yang Liu

* This work has been accepted to IJCAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

IndoNLG: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Generation


Apr 16, 2021
Samuel Cahyawijaya, Genta Indra Winata, Bryan Wilie, Karissa Vincentio, Xiaohong Li, Adhiguna Kuncoro, Sebastian Ruder, Zhi Yuan Lim, Syafri Bahar, Masayu Leylia Khodra, Ayu Purwarianti, Pascale Fung

* Work in progress, 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Stereo Correspondence and Reconstruction of Endoscopic Data Challenge


Jan 28, 2021
Max Allan, Jonathan Mcleod, Congcong Wang, Jean Claude Rosenthal, Zhenglei Hu, Niklas Gard, Peter Eisert, Ke Xue Fu, Trevor Zeffiro, Wenyao Xia, Zhanshi Zhu, Huoling Luo, Fucang Jia, Xiran Zhang, Xiaohong Li, Lalith Sharan, Tom Kurmann, Sebastian Schmid, Raphael Sznitman, Dimitris Psychogyios, Mahdi Azizian, Danail Stoyanov, Lena Maier-Hein, Stefanie Speidel


  Access Paper or Ask Questions

Generating Informative CVE Description From ExploitDB Posts by Extractive Summarization


Jan 05, 2021
Jiamou Sun, Zhenchang Xing, Hao Guo, Deheng Ye, Xiaohong Li, Xiwei Xu, Liming Zhu


  Access Paper or Ask Questions

IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding


Oct 08, 2020
Bryan Wilie, Karissa Vincentio, Genta Indra Winata, Samuel Cahyawijaya, Xiaohong Li, Zhi Yuan Lim, Sidik Soleman, Rahmad Mahendra, Pascale Fung, Syafri Bahar, Ayu Purwarianti

* This paper will be presented in AACL-IJCNLP 2020 (with new results and acknowledgment) 

  Access Paper or Ask Questions

Bias Field Poses a Threat to DNN-based X-Ray Recognition


Sep 19, 2020
Binyu Tian, Qing Guo, Felix Juefei-Xu, Wen Le Chan, Yupeng Cheng, Xiaohong Li, Xiaofei Xie, Shengchao Qin

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An Empirical Study towards Characterizing Deep Learning Development and Deployment across Different Frameworks and Platforms


Sep 15, 2019
Qianyu Guo, Sen Chen, Xiaofei Xie, Lei Ma, Qiang Hu, Hongtao Liu, Yang Liu, Jianjun Zhao, Xiaohong Li


  Access Paper or Ask Questions

An Orchestrated Empirical Study on Deep Learning Frameworks and Platforms


Nov 13, 2018
Qianyu Guo, Xiaofei Xie, Lei Ma, Qiang Hu, Ruitao Feng, Li Li, Yang Liu, Jianjun Zhao, Xiaohong Li


  Access Paper or Ask Questions

SCC-rFMQ Learning in Cooperative Markov Games with Continuous Actions


Sep 18, 2018
Chengwei Zhang, Xiaohong Li, Jianye Hao, Siqi Chen, Karl Tuyls, Zhiyong Feng, Wanli Xue, Rong Chen


  Access Paper or Ask Questions

SA-IGA: A Multiagent Reinforcement Learning Method Towards Socially Optimal Outcomes


Mar 08, 2018
Chengwei Zhang, Xiaohong Li, Jianye Hao, Siqi Chen, Karl Tuyls, Wanli Xue


  Access Paper or Ask Questions