Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Stereo Correspondence and Reconstruction of Endoscopic Data Challenge

Jan 28, 2021
Max Allan, Jonathan Mcleod, Congcong Wang, Jean Claude Rosenthal, Zhenglei Hu, Niklas Gard, Peter Eisert, Ke Xue Fu, Trevor Zeffiro, Wenyao Xia, Zhanshi Zhu, Huoling Luo, Fucang Jia, Xiran Zhang, Xiaohong Li, Lalith Sharan, Tom Kurmann, Sebastian Schmid, Raphael Sznitman, Dimitris Psychogyios, Mahdi Azizian, Danail Stoyanov, Lena Maier-Hein, Stefanie Speidel


  Access Paper or Ask Questions

Generating Informative CVE Description From ExploitDB Posts by Extractive Summarization

Jan 05, 2021
Jiamou Sun, Zhenchang Xing, Hao Guo, Deheng Ye, Xiaohong Li, Xiwei Xu, Liming Zhu


  Access Paper or Ask Questions

IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding

Oct 08, 2020
Bryan Wilie, Karissa Vincentio, Genta Indra Winata, Samuel Cahyawijaya, Xiaohong Li, Zhi Yuan Lim, Sidik Soleman, Rahmad Mahendra, Pascale Fung, Syafri Bahar, Ayu Purwarianti

* This paper will be presented in AACL-IJCNLP 2020 (with new results and acknowledgment) 

  Access Paper or Ask Questions

Bias Field Poses a Threat to DNN-based X-Ray Recognition

Sep 19, 2020
Binyu Tian, Qing Guo, Felix Juefei-Xu, Wen Le Chan, Yupeng Cheng, Xiaohong Li, Xiaofei Xie, Shengchao Qin

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An Empirical Study towards Characterizing Deep Learning Development and Deployment across Different Frameworks and Platforms

Sep 15, 2019
Qianyu Guo, Sen Chen, Xiaofei Xie, Lei Ma, Qiang Hu, Hongtao Liu, Yang Liu, Jianjun Zhao, Xiaohong Li


  Access Paper or Ask Questions

An Orchestrated Empirical Study on Deep Learning Frameworks and Platforms

Nov 13, 2018
Qianyu Guo, Xiaofei Xie, Lei Ma, Qiang Hu, Ruitao Feng, Li Li, Yang Liu, Jianjun Zhao, Xiaohong Li


  Access Paper or Ask Questions

SCC-rFMQ Learning in Cooperative Markov Games with Continuous Actions

Sep 18, 2018
Chengwei Zhang, Xiaohong Li, Jianye Hao, Siqi Chen, Karl Tuyls, Zhiyong Feng, Wanli Xue, Rong Chen


  Access Paper or Ask Questions

SA-IGA: A Multiagent Reinforcement Learning Method Towards Socially Optimal Outcomes

Mar 08, 2018
Chengwei Zhang, Xiaohong Li, Jianye Hao, Siqi Chen, Karl Tuyls, Wanli Xue


  Access Paper or Ask Questions