Alert button
Picture for Xiaoding Yuan

Xiaoding Yuan

Alert button

Consistent3D: Towards Consistent High-Fidelity Text-to-3D Generation with Deterministic Sampling Prior

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2024
Zike Wu, Pan Zhou, Xuanyu Yi, Xiaoding Yuan, Hanwang Zhang

Viaarxiv icon

Animal3D: A Comprehensive Dataset of 3D Animal Pose and Shape

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 22, 2023
Jiacong Xu, Yi Zhang, Jiawei Peng, Wufei Ma, Artur Jesslen, Pengliang Ji, Qixin Hu, Jiehua Zhang, Qihao Liu, Jiahao Wang, Wei Ji, Chen Wang, Xiaoding Yuan, Prakhar Kaushik, Guofeng Zhang, Jie Liu, Yushan Xie, Yawen Cui, Alan Yuille, Adam Kortylewski

Figure 1 for Animal3D: A Comprehensive Dataset of 3D Animal Pose and Shape
Figure 2 for Animal3D: A Comprehensive Dataset of 3D Animal Pose and Shape
Figure 3 for Animal3D: A Comprehensive Dataset of 3D Animal Pose and Shape
Figure 4 for Animal3D: A Comprehensive Dataset of 3D Animal Pose and Shape
Viaarxiv icon

Robust Category-Level 3D Pose Estimation from Synthetic Data

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2023
Jiahao Yang, Wufei Ma, Angtian Wang, Xiaoding Yuan, Alan Yuille, Adam Kortylewski

Figure 1 for Robust Category-Level 3D Pose Estimation from Synthetic Data
Figure 2 for Robust Category-Level 3D Pose Estimation from Synthetic Data
Figure 3 for Robust Category-Level 3D Pose Estimation from Synthetic Data
Figure 4 for Robust Category-Level 3D Pose Estimation from Synthetic Data
Viaarxiv icon

MOAT: Alternating Mobile Convolution and Attention Brings Strong Vision Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 04, 2022
Chenglin Yang, Siyuan Qiao, Qihang Yu, Xiaoding Yuan, Yukun Zhu, Alan Yuille, Hartwig Adam, Liang-Chieh Chen

Figure 1 for MOAT: Alternating Mobile Convolution and Attention Brings Strong Vision Models
Figure 2 for MOAT: Alternating Mobile Convolution and Attention Brings Strong Vision Models
Figure 3 for MOAT: Alternating Mobile Convolution and Attention Brings Strong Vision Models
Figure 4 for MOAT: Alternating Mobile Convolution and Attention Brings Strong Vision Models
Viaarxiv icon

PartImageNet: A Large, High-Quality Dataset of Parts

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2021
Ju He, Shuo Yang, Shaokang Yang, Adam Kortylewski, Xiaoding Yuan, Jie-Neng Chen, Shuai Liu, Cheng Yang, Alan Yuille

Figure 1 for PartImageNet: A Large, High-Quality Dataset of Parts
Figure 2 for PartImageNet: A Large, High-Quality Dataset of Parts
Figure 3 for PartImageNet: A Large, High-Quality Dataset of Parts
Figure 4 for PartImageNet: A Large, High-Quality Dataset of Parts
Viaarxiv icon

CGPart: A Part Segmentation Dataset Based on 3D Computer Graphics Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2021
Qing Liu, Adam Kortylewski, Zhishuai Zhang, Zizhang Li, Mengqi Guo, Qihao Liu, Xiaoding Yuan, Jiteng Mu, Weichao Qiu, Alan Yuille

Figure 1 for CGPart: A Part Segmentation Dataset Based on 3D Computer Graphics Models
Figure 2 for CGPart: A Part Segmentation Dataset Based on 3D Computer Graphics Models
Figure 3 for CGPart: A Part Segmentation Dataset Based on 3D Computer Graphics Models
Figure 4 for CGPart: A Part Segmentation Dataset Based on 3D Computer Graphics Models
Viaarxiv icon

Robust Instance Segmentation through Reasoning about Multi-Object Occlusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 03, 2020
Xiaoding Yuan, Adam Kortylewski, Yihong Sun, Alan Yuille

Figure 1 for Robust Instance Segmentation through Reasoning about Multi-Object Occlusion
Figure 2 for Robust Instance Segmentation through Reasoning about Multi-Object Occlusion
Figure 3 for Robust Instance Segmentation through Reasoning about Multi-Object Occlusion
Figure 4 for Robust Instance Segmentation through Reasoning about Multi-Object Occlusion
Viaarxiv icon