Alert button
Picture for Xianjun Xia

Xianjun Xia

Alert button

An Intra-BRNN and GB-RVQ Based END-TO-END Neural Audio Codec

Feb 02, 2024
Linping Xu, Jiawei Jiang, Dejun Zhang, Xianjun Xia, Li Chen, Yijian Xiao, Piao Ding, Shenyi Song, Sixing Yin, Ferdous Sohel

Viaarxiv icon

RaD-Net: A Repairing and Denoising Network for Speech Signal Improvement

Jan 09, 2024
Mingshuai Liu, Zhuangqi Chen, Xiaopeng Yan, Yuanjun Lv, Xianjun Xia, Chuanzeng Huang, Yijian Xiao, Lei Xie

Viaarxiv icon

BS-PLCNet: Band-split Packet Loss Concealment Network with Multi-task Learning Framework and Multi-discriminators

Jan 08, 2024
Zihan Zhang, Jiayao Sun, Xianjun Xia, Chuanzeng Huang, Yijian Xiao, Lei Xie

Viaarxiv icon

An Exploration of Task-decoupling on Two-stage Neural Post Filter for Real-time Personalized Acoustic Echo Cancellation

Oct 07, 2023
Zihan Zhang, Jiayao Sun, Xianjun Xia, Ziqian Wang, Xiaopeng Yan, Yijian Xiao, Lei Xie

Viaarxiv icon

Harmonic enhancement using learnable comb filter for light-weight full-band speech enhancement model

Jun 01, 2023
Xiaohuai Le, Tong Lei, Li Chen, Yiqing Guo, Chao He, Cheng Chen, Xianjun Xia, Hua Gao, Yijian Xiao, Piao Ding, Shenyi Song, Jing Lu

Figure 1 for Harmonic enhancement using learnable comb filter for light-weight full-band speech enhancement model
Figure 2 for Harmonic enhancement using learnable comb filter for light-weight full-band speech enhancement model
Figure 3 for Harmonic enhancement using learnable comb filter for light-weight full-band speech enhancement model
Figure 4 for Harmonic enhancement using learnable comb filter for light-weight full-band speech enhancement model
Viaarxiv icon

Two-stage Neural Network for ICASSP 2023 Speech Signal Improvement Challenge

Mar 14, 2023
Mingshuai Liu, Shubo Lv, Zihan Zhang, Runduo Han, Xiang Hao, Xianjun Xia, Li Chen, Yijian Xiao, Lei Xie

Figure 1 for Two-stage Neural Network for ICASSP 2023 Speech Signal Improvement Challenge
Figure 2 for Two-stage Neural Network for ICASSP 2023 Speech Signal Improvement Challenge
Viaarxiv icon

Personalized speech enhancement combining band-split RNN and speaker attentive module

Feb 20, 2023
Xiaohuai Le, Zhongshu Hou, Li Chen, Chao He, Yiqing Guo, Cheng Chen, Xianjun Xia, Jing Lu

Figure 1 for Personalized speech enhancement combining band-split RNN and speaker attentive module
Viaarxiv icon

A Lottery Ticket Hypothesis Framework for Low-Complexity Device-Robust Neural Acoustic Scene Classification

Jul 03, 2021
Chao-Han Huck Yang, Hu Hu, Sabato Marco Siniscalchi, Qing Wang, Yuyang Wang, Xianjun Xia, Yuanjun Zhao, Yuzhong Wu, Yannan Wang, Jun Du, Chin-Hui Lee

Figure 1 for A Lottery Ticket Hypothesis Framework for Low-Complexity Device-Robust Neural Acoustic Scene Classification
Figure 2 for A Lottery Ticket Hypothesis Framework for Low-Complexity Device-Robust Neural Acoustic Scene Classification
Figure 3 for A Lottery Ticket Hypothesis Framework for Low-Complexity Device-Robust Neural Acoustic Scene Classification
Figure 4 for A Lottery Ticket Hypothesis Framework for Low-Complexity Device-Robust Neural Acoustic Scene Classification
Viaarxiv icon

A Two-Stage Approach to Device-Robust Acoustic Scene Classification

Nov 03, 2020
Hu Hu, Chao-Han Huck Yang, Xianjun Xia, Xue Bai, Xin Tang, Yajian Wang, Shutong Niu, Li Chai, Juanjuan Li, Hongning Zhu, Feng Bao, Yuanjun Zhao, Sabato Marco Siniscalchi, Yannan Wang, Jun Du, Chin-Hui Lee

Figure 1 for A Two-Stage Approach to Device-Robust Acoustic Scene Classification
Figure 2 for A Two-Stage Approach to Device-Robust Acoustic Scene Classification
Figure 3 for A Two-Stage Approach to Device-Robust Acoustic Scene Classification
Figure 4 for A Two-Stage Approach to Device-Robust Acoustic Scene Classification
Viaarxiv icon

Device-Robust Acoustic Scene Classification Based on Two-Stage Categorization and Data Augmentation

Aug 27, 2020
Hu Hu, Chao-Han Huck Yang, Xianjun Xia, Xue Bai, Xin Tang, Yajian Wang, Shutong Niu, Li Chai, Juanjuan Li, Hongning Zhu, Feng Bao, Yuanjun Zhao, Sabato Marco Siniscalchi, Yannan Wang, Jun Du, Chin-Hui Lee

Figure 1 for Device-Robust Acoustic Scene Classification Based on Two-Stage Categorization and Data Augmentation
Figure 2 for Device-Robust Acoustic Scene Classification Based on Two-Stage Categorization and Data Augmentation
Figure 3 for Device-Robust Acoustic Scene Classification Based on Two-Stage Categorization and Data Augmentation
Viaarxiv icon