Alert button
Picture for Yiqing Guo

Yiqing Guo

Alert button

Harmonic enhancement using learnable comb filter for light-weight full-band speech enhancement model

Jun 01, 2023
Xiaohuai Le, Tong Lei, Li Chen, Yiqing Guo, Chao He, Cheng Chen, Xianjun Xia, Hua Gao, Yijian Xiao, Piao Ding, Shenyi Song, Jing Lu

Figure 1 for Harmonic enhancement using learnable comb filter for light-weight full-band speech enhancement model
Figure 2 for Harmonic enhancement using learnable comb filter for light-weight full-band speech enhancement model
Figure 3 for Harmonic enhancement using learnable comb filter for light-weight full-band speech enhancement model
Figure 4 for Harmonic enhancement using learnable comb filter for light-weight full-band speech enhancement model
Viaarxiv icon

Personalized speech enhancement combining band-split RNN and speaker attentive module

Feb 20, 2023
Xiaohuai Le, Zhongshu Hou, Li Chen, Chao He, Yiqing Guo, Cheng Chen, Xianjun Xia, Jing Lu

Figure 1 for Personalized speech enhancement combining band-split RNN and speaker attentive module
Viaarxiv icon

Plant species richness prediction from DESIS hyperspectral data: A comparison study on feature extraction procedures and regression models

Jan 05, 2023
Yiqing Guo, Karel Mokany, Cindy Ong, Peyman Moghadam, Simon Ferrier, Shaun R. Levick

Figure 1 for Plant species richness prediction from DESIS hyperspectral data: A comparison study on feature extraction procedures and regression models
Figure 2 for Plant species richness prediction from DESIS hyperspectral data: A comparison study on feature extraction procedures and regression models
Figure 3 for Plant species richness prediction from DESIS hyperspectral data: A comparison study on feature extraction procedures and regression models
Figure 4 for Plant species richness prediction from DESIS hyperspectral data: A comparison study on feature extraction procedures and regression models
Viaarxiv icon

Quantitative Assessment of DESIS Hyperspectral Data for Plant Biodiversity Estimation in Australia

Jul 06, 2022
Yiqing Guo, Karel Mokany, Cindy Ong, Peyman Moghadam, Simon Ferrier, Shaun R. Levick

Figure 1 for Quantitative Assessment of DESIS Hyperspectral Data for Plant Biodiversity Estimation in Australia
Figure 2 for Quantitative Assessment of DESIS Hyperspectral Data for Plant Biodiversity Estimation in Australia
Figure 3 for Quantitative Assessment of DESIS Hyperspectral Data for Plant Biodiversity Estimation in Australia
Figure 4 for Quantitative Assessment of DESIS Hyperspectral Data for Plant Biodiversity Estimation in Australia
Viaarxiv icon

Effective Sequential Classifier Training for SVM-based Multitemporal Remote Sensing Image Classification

Jan 17, 2018
Yiqing Guo, Xiuping Jia, David Paull

Figure 1 for Effective Sequential Classifier Training for SVM-based Multitemporal Remote Sensing Image Classification
Figure 2 for Effective Sequential Classifier Training for SVM-based Multitemporal Remote Sensing Image Classification
Figure 3 for Effective Sequential Classifier Training for SVM-based Multitemporal Remote Sensing Image Classification
Figure 4 for Effective Sequential Classifier Training for SVM-based Multitemporal Remote Sensing Image Classification
Viaarxiv icon