Alert button
Picture for Chao He

Chao He

Alert button

Make-A-Character: High Quality Text-to-3D Character Generation within Minutes

Dec 24, 2023
Jianqiang Ren, Chao He, Lin Liu, Jiahao Chen, Yutong Wang, Yafei Song, Jianfang Li, Tangli Xue, Siqi Hu, Tao Chen, Kunkun Zheng, Jianjing Xiang, Liefeng Bo

Viaarxiv icon

Harmonic enhancement using learnable comb filter for light-weight full-band speech enhancement model

Jun 01, 2023
Xiaohuai Le, Tong Lei, Li Chen, Yiqing Guo, Chao He, Cheng Chen, Xianjun Xia, Hua Gao, Yijian Xiao, Piao Ding, Shenyi Song, Jing Lu

Figure 1 for Harmonic enhancement using learnable comb filter for light-weight full-band speech enhancement model
Figure 2 for Harmonic enhancement using learnable comb filter for light-weight full-band speech enhancement model
Figure 3 for Harmonic enhancement using learnable comb filter for light-weight full-band speech enhancement model
Figure 4 for Harmonic enhancement using learnable comb filter for light-weight full-band speech enhancement model
Viaarxiv icon

Personalized speech enhancement combining band-split RNN and speaker attentive module

Feb 20, 2023
Xiaohuai Le, Zhongshu Hou, Li Chen, Chao He, Yiqing Guo, Cheng Chen, Xianjun Xia, Jing Lu

Figure 1 for Personalized speech enhancement combining band-split RNN and speaker attentive module
Viaarxiv icon

Spikformer: When Spiking Neural Network Meets Transformer

Sep 29, 2022
Zhaokun Zhou, Yuesheng Zhu, Chao He, Yaowei Wang, Shuicheng Yan, Yonghong Tian, Li Yuan

Figure 1 for Spikformer: When Spiking Neural Network Meets Transformer
Figure 2 for Spikformer: When Spiking Neural Network Meets Transformer
Figure 3 for Spikformer: When Spiking Neural Network Meets Transformer
Figure 4 for Spikformer: When Spiking Neural Network Meets Transformer
Viaarxiv icon

Lensless coherent diffraction imaging based on spatial light modulator with unknown modulation curve

Apr 08, 2022
Hao Sha, Chao He, Shaowei Jiang, Pengming Song, Shuai Liu, Wenzhen Zou, Peiwu Qin, Haoqian Wang, Yongbing Zhang

Figure 1 for Lensless coherent diffraction imaging based on spatial light modulator with unknown modulation curve
Figure 2 for Lensless coherent diffraction imaging based on spatial light modulator with unknown modulation curve
Figure 3 for Lensless coherent diffraction imaging based on spatial light modulator with unknown modulation curve
Figure 4 for Lensless coherent diffraction imaging based on spatial light modulator with unknown modulation curve
Viaarxiv icon

Augmenting Proposals by the Detector Itself

Jan 28, 2021
Xiaopei Wan, Zhenhua Guo, Chao He, Yujiu Yang, Fangbo Tao

Figure 1 for Augmenting Proposals by the Detector Itself
Figure 2 for Augmenting Proposals by the Detector Itself
Figure 3 for Augmenting Proposals by the Detector Itself
Figure 4 for Augmenting Proposals by the Detector Itself
Viaarxiv icon

On Inertial Navigation and Attitude Initialization in Polar Areas

Mar 29, 2019
Yuanxin Wu, Chao He, Gang Liu

Figure 1 for On Inertial Navigation and Attitude Initialization in Polar Areas
Figure 2 for On Inertial Navigation and Attitude Initialization in Polar Areas
Figure 3 for On Inertial Navigation and Attitude Initialization in Polar Areas
Figure 4 for On Inertial Navigation and Attitude Initialization in Polar Areas
Viaarxiv icon

Exploiting Effective Representations for Chinese Sentiment Analysis Using a Multi-Channel Convolutional Neural Network

Aug 08, 2018
Pengfei Liu, Ji Zhang, Cane Wing-Ki Leung, Chao He, Thomas L. Griffiths

Figure 1 for Exploiting Effective Representations for Chinese Sentiment Analysis Using a Multi-Channel Convolutional Neural Network
Figure 2 for Exploiting Effective Representations for Chinese Sentiment Analysis Using a Multi-Channel Convolutional Neural Network
Figure 3 for Exploiting Effective Representations for Chinese Sentiment Analysis Using a Multi-Channel Convolutional Neural Network
Figure 4 for Exploiting Effective Representations for Chinese Sentiment Analysis Using a Multi-Channel Convolutional Neural Network
Viaarxiv icon