Alert button
Picture for Yijian Xiao

Yijian Xiao

Alert button

An Intra-BRNN and GB-RVQ Based END-TO-END Neural Audio Codec

Feb 02, 2024
Linping Xu, Jiawei Jiang, Dejun Zhang, Xianjun Xia, Li Chen, Yijian Xiao, Piao Ding, Shenyi Song, Sixing Yin, Ferdous Sohel

Viaarxiv icon

RaD-Net: A Repairing and Denoising Network for Speech Signal Improvement

Jan 09, 2024
Mingshuai Liu, Zhuangqi Chen, Xiaopeng Yan, Yuanjun Lv, Xianjun Xia, Chuanzeng Huang, Yijian Xiao, Lei Xie

Viaarxiv icon

BS-PLCNet: Band-split Packet Loss Concealment Network with Multi-task Learning Framework and Multi-discriminators

Jan 08, 2024
Zihan Zhang, Jiayao Sun, Xianjun Xia, Chuanzeng Huang, Yijian Xiao, Lei Xie

Viaarxiv icon

An Exploration of Task-decoupling on Two-stage Neural Post Filter for Real-time Personalized Acoustic Echo Cancellation

Oct 07, 2023
Zihan Zhang, Jiayao Sun, Xianjun Xia, Ziqian Wang, Xiaopeng Yan, Yijian Xiao, Lei Xie

Viaarxiv icon

Harmonic enhancement using learnable comb filter for light-weight full-band speech enhancement model

Jun 01, 2023
Xiaohuai Le, Tong Lei, Li Chen, Yiqing Guo, Chao He, Cheng Chen, Xianjun Xia, Hua Gao, Yijian Xiao, Piao Ding, Shenyi Song, Jing Lu

Figure 1 for Harmonic enhancement using learnable comb filter for light-weight full-band speech enhancement model
Figure 2 for Harmonic enhancement using learnable comb filter for light-weight full-band speech enhancement model
Figure 3 for Harmonic enhancement using learnable comb filter for light-weight full-band speech enhancement model
Figure 4 for Harmonic enhancement using learnable comb filter for light-weight full-band speech enhancement model
Viaarxiv icon

Two-stage Neural Network for ICASSP 2023 Speech Signal Improvement Challenge

Mar 14, 2023
Mingshuai Liu, Shubo Lv, Zihan Zhang, Runduo Han, Xiang Hao, Xianjun Xia, Li Chen, Yijian Xiao, Lei Xie

Figure 1 for Two-stage Neural Network for ICASSP 2023 Speech Signal Improvement Challenge
Figure 2 for Two-stage Neural Network for ICASSP 2023 Speech Signal Improvement Challenge
Viaarxiv icon