Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xi Ouyang

Knee Cartilage Defect Assessment by Graph Representation and Surface Convolution


Jan 12, 2022
Zixu Zhuang, Liping Si, Sheng Wang, Kai Xuan, Xi Ouyang, Yiqiang Zhan, Zhong Xue, Lichi Zhang, Dinggang Shen, Weiwu Yao, Qian Wang

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Hierarchical Attention for Weakly-supervised Chest X-Ray Abnormality Localization and Diagnosis


Dec 23, 2021
Xi Ouyang, Srikrishna Karanam, Ziyan Wu, Terrence Chen, Jiayu Huo, Xiang Sean Zhou, Qian Wang, Jie-Zhi Cheng

* IEEE Transactions on Medical Imaging 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Domain Generalization for Mammography Detection via Multi-style and Multi-view Contrastive Learning


Nov 21, 2021
Zheren Li, Zhiming Cui, Sheng Wang, Yuji Qi, Xi Ouyang, Qitian Chen, Yuezhi Yang, Zhong Xue, Dinggang Shen, Jie-Zhi Cheng

* International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention 2021 
* Pages 98-108 

  Access Paper or Ask Questions

mr2NST: Multi-Resolution and Multi-Reference Neural Style Transfer for Mammography


May 25, 2020
Sheng Wang, Jiayu Huo, Xi Ouyang, Jifei Che, Xuhua Ren, Zhong Xue, Qian Wang, Jie-Zhi Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Dual-Sampling Attention Network for Diagnosis of COVID-19 from Community Acquired Pneumonia


May 20, 2020
Xi Ouyang, Jiayu Huo, Liming Xia, Fei Shan, Jun Liu, Zhanhao Mo, Fuhua Yan, Zhongxiang Ding, Qi Yang, Bin Song, Feng Shi, Huan Yuan, Ying Wei, Xiaohuan Cao, Yaozong Gao, Dijia Wu, Qian Wang, Dinggang Shen

* accepted by IEEE Transactions on Medical Imaging, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Self-ensembling Framework for Semi-supervised Knee Osteoarthritis Localization and Classification with Dual-Consistency


May 19, 2020
Jiayu Huo, Liping Si, Xi Ouyang, Kai Xuan, Weiwu Yao, Zhong Xue, Lichi Zhang, Qian Wang


  Access Paper or Ask Questions

Pedestrian-Synthesis-GAN: Generating Pedestrian Data in Real Scene and Beyond


Apr 14, 2018
Xi Ouyang, Yu Cheng, Yifan Jiang, Chun-Liang Li, Pan Zhou

* v2.0,adding supplementary 

  Access Paper or Ask Questions

ZipNet-GAN: Inferring Fine-grained Mobile Traffic Patterns via a Generative Adversarial Neural Network


Nov 07, 2017
Chaoyun Zhang, Xi Ouyang, Paul Patras

* To appear ACM CoNEXT 2017 

  Access Paper or Ask Questions