Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
mr2NST: Multi-Resolution and Multi-Reference Neural Style Transfer for Mammography

May 25, 2020
Sheng Wang, Jiayu Huo, Xi Ouyang, Jifei Che, Xuhua Ren, Zhong Xue, Qian Wang, Jie-Zhi Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Dual-Sampling Attention Network for Diagnosis of COVID-19 from Community Acquired Pneumonia

May 20, 2020
Xi Ouyang, Jiayu Huo, Liming Xia, Fei Shan, Jun Liu, Zhanhao Mo, Fuhua Yan, Zhongxiang Ding, Qi Yang, Bin Song, Feng Shi, Huan Yuan, Ying Wei, Xiaohuan Cao, Yaozong Gao, Dijia Wu, Qian Wang, Dinggang Shen

* accepted by IEEE Transactions on Medical Imaging, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Self-ensembling Framework for Semi-supervised Knee Osteoarthritis Localization and Classification with Dual-Consistency

May 19, 2020
Jiayu Huo, Liping Si, Xi Ouyang, Kai Xuan, Weiwu Yao, Zhong Xue, Lichi Zhang, Qian Wang


  Access Paper or Ask Questions

Pedestrian-Synthesis-GAN: Generating Pedestrian Data in Real Scene and Beyond

Apr 14, 2018
Xi Ouyang, Yu Cheng, Yifan Jiang, Chun-Liang Li, Pan Zhou

* v2.0,adding supplementary 

  Access Paper or Ask Questions

ZipNet-GAN: Inferring Fine-grained Mobile Traffic Patterns via a Generative Adversarial Neural Network

Nov 07, 2017
Chaoyun Zhang, Xi Ouyang, Paul Patras

* To appear ACM CoNEXT 2017 

  Access Paper or Ask Questions