Alert button
Picture for Jun Hou

Jun Hou

Alert button

POUR-Net: A Population-Prior-Aided Over-Under-Representation Network for Low-Count PET Attenuation Map Generation

Jan 25, 2024
Bo Zhou, Jun Hou, Tianqi Chen, Yinchi Zhou, Xiongchao Chen, Huidong Xie, Qiong Liu, Xueqi Guo, Yu-Jung Tsai, Vladimir Y. Panin, Takuya Toyonaga, James S. Duncan, Chi Liu

Viaarxiv icon

Combating Data Imbalances in Federated Semi-supervised Learning with Dual Regulators

Jul 16, 2023
Sikai Bai, Shuaicheng Li, Weiming Zhuang, Jie Zhang, Song Guo, Kunlin Yang, Jun Hou, Shuai Zhang, Junyu Gao, Shuai Yi

Figure 1 for Combating Data Imbalances in Federated Semi-supervised Learning with Dual Regulators
Figure 2 for Combating Data Imbalances in Federated Semi-supervised Learning with Dual Regulators
Figure 3 for Combating Data Imbalances in Federated Semi-supervised Learning with Dual Regulators
Figure 4 for Combating Data Imbalances in Federated Semi-supervised Learning with Dual Regulators
Viaarxiv icon

An Empirical Study of Pseudo-Labeling for Image-based 3D Object Detection

Aug 15, 2022
Xinzhu Ma, Yuan Meng, Yinmin Zhang, Lei Bai, Jun Hou, Shuai Yi, Wanli Ouyang

Figure 1 for An Empirical Study of Pseudo-Labeling for Image-based 3D Object Detection
Figure 2 for An Empirical Study of Pseudo-Labeling for Image-based 3D Object Detection
Figure 3 for An Empirical Study of Pseudo-Labeling for Image-based 3D Object Detection
Figure 4 for An Empirical Study of Pseudo-Labeling for Image-based 3D Object Detection
Viaarxiv icon

StyleFlow For Content-Fixed Image to Image Translation

Jul 05, 2022
Weichen Fan, Jinghuan Chen, Jiabin Ma, Jun Hou, Shuai Yi

Figure 1 for StyleFlow For Content-Fixed Image to Image Translation
Figure 2 for StyleFlow For Content-Fixed Image to Image Translation
Figure 3 for StyleFlow For Content-Fixed Image to Image Translation
Figure 4 for StyleFlow For Content-Fixed Image to Image Translation
Viaarxiv icon

Probing Visual-Audio Representation for Video Highlight Detection via Hard-Pairs Guided Contrastive Learning

Jun 21, 2022
Shuaicheng Li, Feng Zhang, Kunlin Yang, Lingbo Liu, Shinan Liu, Jun Hou, Shuai Yi

Figure 1 for Probing Visual-Audio Representation for Video Highlight Detection via Hard-Pairs Guided Contrastive Learning
Figure 2 for Probing Visual-Audio Representation for Video Highlight Detection via Hard-Pairs Guided Contrastive Learning
Figure 3 for Probing Visual-Audio Representation for Video Highlight Detection via Hard-Pairs Guided Contrastive Learning
Figure 4 for Probing Visual-Audio Representation for Video Highlight Detection via Hard-Pairs Guided Contrastive Learning
Viaarxiv icon

Pyramid Region-based Slot Attention Network for Temporal Action Proposal Generation

Jun 21, 2022
Shuaicheng Li, Feng Zhang, Rui-Wei Zhao, Rui Feng, Kunlin Yang, Lingbo Liu, Jun Hou

Figure 1 for Pyramid Region-based Slot Attention Network for Temporal Action Proposal Generation
Figure 2 for Pyramid Region-based Slot Attention Network for Temporal Action Proposal Generation
Figure 3 for Pyramid Region-based Slot Attention Network for Temporal Action Proposal Generation
Figure 4 for Pyramid Region-based Slot Attention Network for Temporal Action Proposal Generation
Viaarxiv icon

Better Teacher Better Student: Dynamic Prior Knowledge for Knowledge Distillation

Jun 14, 2022
Zengyu Qiu, Xinzhu Ma, Kunlin Yang, Chunya Liu, Jun Hou, Shuai Yi, Wanli Ouyang

Figure 1 for Better Teacher Better Student: Dynamic Prior Knowledge for Knowledge Distillation
Figure 2 for Better Teacher Better Student: Dynamic Prior Knowledge for Knowledge Distillation
Figure 3 for Better Teacher Better Student: Dynamic Prior Knowledge for Knowledge Distillation
Figure 4 for Better Teacher Better Student: Dynamic Prior Knowledge for Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

Inferring Prototypes for Multi-Label Few-Shot Image Classification with Word Vector Guided Attention

Dec 07, 2021
Kun Yan, Chenbin Zhang, Jun Hou, Ping Wang, Zied Bouraoui, Shoaib Jameel, Steven Schockaert

Figure 1 for Inferring Prototypes for Multi-Label Few-Shot Image Classification with Word Vector Guided Attention
Figure 2 for Inferring Prototypes for Multi-Label Few-Shot Image Classification with Word Vector Guided Attention
Figure 3 for Inferring Prototypes for Multi-Label Few-Shot Image Classification with Word Vector Guided Attention
Figure 4 for Inferring Prototypes for Multi-Label Few-Shot Image Classification with Word Vector Guided Attention
Viaarxiv icon