Alert button
Picture for Siqi Shen

Siqi Shen

Alert button

Xiamen University, China

SPEAL: Skeletal Prior Embedded Attention Learning for Cross-Source Point Cloud Registration

Dec 14, 2023
Kezheng Xiong, Maoji Zheng, Qingshan Xu, Chenglu Wen, Siqi Shen, Cheng Wang

Figure 1 for SPEAL: Skeletal Prior Embedded Attention Learning for Cross-Source Point Cloud Registration
Figure 2 for SPEAL: Skeletal Prior Embedded Attention Learning for Cross-Source Point Cloud Registration
Figure 3 for SPEAL: Skeletal Prior Embedded Attention Learning for Cross-Source Point Cloud Registration
Figure 4 for SPEAL: Skeletal Prior Embedded Attention Learning for Cross-Source Point Cloud Registration
Viaarxiv icon

E2PNet: Event to Point Cloud Registration with Spatio-Temporal Representation Learning

Nov 30, 2023
Xiuhong Lin, Changjie Qiu, Zhipeng Cai, Siqi Shen, Yu Zang, Weiquan Liu, Xuesheng Bian, Matthias Müller, Cheng Wang

Figure 1 for E2PNet: Event to Point Cloud Registration with Spatio-Temporal Representation Learning
Figure 2 for E2PNet: Event to Point Cloud Registration with Spatio-Temporal Representation Learning
Figure 3 for E2PNet: Event to Point Cloud Registration with Spatio-Temporal Representation Learning
Figure 4 for E2PNet: Event to Point Cloud Registration with Spatio-Temporal Representation Learning
Viaarxiv icon

RiskQ: Risk-sensitive Multi-Agent Reinforcement Learning Value Factorization

Nov 03, 2023
Siqi Shen, Chennan Ma, Chao Li, Weiquan Liu, Yongquan Fu, Songzhu Mei, Xinwang Liu, Cheng Wang

Viaarxiv icon

A PhD Student's Perspective on Research in NLP in the Era of Very Large Language Models

May 21, 2023
Oana Ignat, Zhijing Jin, Artem Abzaliev, Laura Biester, Santiago Castro, Naihao Deng, Xinyi Gao, Aylin Gunal, Jacky He, Ashkan Kazemi, Muhammad Khalifa, Namho Koh, Andrew Lee, Siyang Liu, Do June Min, Shinka Mori, Joan Nwatu, Veronica Perez-Rosas, Siqi Shen, Zekun Wang, Winston Wu, Rada Mihalcea

Viaarxiv icon

CIMI4D: A Large Multimodal Climbing Motion Dataset under Human-scene Interactions

Mar 31, 2023
Ming Yan, Xin Wang, Yudi Dai, Siqi Shen, Chenglu Wen, Lan Xu, Yuexin Ma, Cheng Wang

Figure 1 for CIMI4D: A Large Multimodal Climbing Motion Dataset under Human-scene Interactions
Figure 2 for CIMI4D: A Large Multimodal Climbing Motion Dataset under Human-scene Interactions
Figure 3 for CIMI4D: A Large Multimodal Climbing Motion Dataset under Human-scene Interactions
Figure 4 for CIMI4D: A Large Multimodal Climbing Motion Dataset under Human-scene Interactions
Viaarxiv icon

SLOPER4D: A Scene-Aware Dataset for Global 4D Human Pose Estimation in Urban Environments

Mar 18, 2023
Yudi Dai, Yitai Lin, Xiping Lin, Chenglu Wen, Lan Xu, Hongwei Yi, Siqi Shen, Yuexin Ma, Cheng Wang

Figure 1 for SLOPER4D: A Scene-Aware Dataset for Global 4D Human Pose Estimation in Urban Environments
Figure 2 for SLOPER4D: A Scene-Aware Dataset for Global 4D Human Pose Estimation in Urban Environments
Figure 3 for SLOPER4D: A Scene-Aware Dataset for Global 4D Human Pose Estimation in Urban Environments
Figure 4 for SLOPER4D: A Scene-Aware Dataset for Global 4D Human Pose Estimation in Urban Environments
Viaarxiv icon

FedGS: Federated Graph-based Sampling with Arbitrary Client Availability

Dec 07, 2022
Zheng Wang, Xiaoliang Fan, Jianzhong Qi, Haibing Jin, Peizhen Yang, Siqi Shen, Cheng Wang

Figure 1 for FedGS: Federated Graph-based Sampling with Arbitrary Client Availability
Figure 2 for FedGS: Federated Graph-based Sampling with Arbitrary Client Availability
Figure 3 for FedGS: Federated Graph-based Sampling with Arbitrary Client Availability
Figure 4 for FedGS: Federated Graph-based Sampling with Arbitrary Client Availability
Viaarxiv icon

Multiview Contextual Commonsense Inference: A New Dataset and Task

Oct 06, 2022
Siqi Shen, Deepanway Ghosal, Navonil Majumder, Henry Lim, Rada Mihalcea, Soujanya Poria

Figure 1 for Multiview Contextual Commonsense Inference: A New Dataset and Task
Figure 2 for Multiview Contextual Commonsense Inference: A New Dataset and Task
Figure 3 for Multiview Contextual Commonsense Inference: A New Dataset and Task
Figure 4 for Multiview Contextual Commonsense Inference: A New Dataset and Task
Viaarxiv icon

HSC4D: Human-centered 4D Scene Capture in Large-scale Indoor-outdoor Space Using Wearable IMUs and LiDAR

Apr 08, 2022
Yudi Dai, Yitai Lin, Chenglu Wen, Siqi Shen, Lan Xu, Jingyi Yu, Yuexin Ma, Cheng Wang

Figure 1 for HSC4D: Human-centered 4D Scene Capture in Large-scale Indoor-outdoor Space Using Wearable IMUs and LiDAR
Figure 2 for HSC4D: Human-centered 4D Scene Capture in Large-scale Indoor-outdoor Space Using Wearable IMUs and LiDAR
Figure 3 for HSC4D: Human-centered 4D Scene Capture in Large-scale Indoor-outdoor Space Using Wearable IMUs and LiDAR
Figure 4 for HSC4D: Human-centered 4D Scene Capture in Large-scale Indoor-outdoor Space Using Wearable IMUs and LiDAR
Viaarxiv icon