Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

SEA: Bridging the Gap Between One- and Two-stage Detector Distillation via SEmantic-aware AlignmentYixin Chen , Zhuotao Tian , Pengguang Chen , Shu Liu , Jiaya Jia

* Preprint Version 

   Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attacks on ML Defense Models CompetitionYinpeng Dong , Qi-An Fu , Xiao Yang , Wenzhao Xiang , Tianyu Pang , Hang Su , Jun Zhu , Jiayu Tang , Yuefeng Chen , XiaoFeng Mao , Yuan He , Hui Xue , Chao Li , Ye Liu , Qilong Zhang , Lianli Gao , Yunrui Yu , Xitong Gao , Zhe Zhao , Daquan Lin , Jiadong Lin , Chuanbiao Song , Zihao Wang , Zhennan Wu , Yang Guo , Jiequan Cui , Xiaogang Xu , Pengguang Chen

* Competition Report 

   Access Paper or Ask Questions

Deep Structured Instance Graph for Distilling Object DetectorsYixin Chen , Pengguang Chen , Shu Liu , Liwei Wang , Jiaya Jia

* ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Exploring and Improving Mobile Level Vision TransformersPengguang Chen , Yixin Chen , Shu Liu , Mingchang Yang , Jiaya Jia

* 10 pages; 5 figures; preprint 

   Access Paper or Ask Questions

Distilling Knowledge via Knowledge ReviewPengguang Chen , Shu Liu , Hengshuang Zhao , Jiaya Jia

* CVPR 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Jigsaw Clustering for Unsupervised Visual Representation LearningPengguang Chen , Shu Liu , Jiaya Jia

* CVPR 2021 Oral 

   Access Paper or Ask Questions

GridMask Data AugmentationPengguang Chen , Shu Liu , Hengshuang Zhao , Jiaya Jia


   Access Paper or Ask Questions