Alert button
Picture for Haowen Fang

Haowen Fang

Alert button

Accel-GCN: High-Performance GPU Accelerator Design for Graph Convolution Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 22, 2023
Xi Xie, Hongwu Peng, Amit Hasan, Shaoyi Huang, Jiahui Zhao, Haowen Fang, Wei Zhang, Tong Geng, Omer Khan, Caiwen Ding

Viaarxiv icon

Neuromorphic Online Learning for Spatiotemporal Patterns with a Forward-only Timeline

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 21, 2023
Zhenhang Zhang, Jingang Jin, Haowen Fang, Qinru Qiu

Figure 1 for Neuromorphic Online Learning for Spatiotemporal Patterns with a Forward-only Timeline
Figure 2 for Neuromorphic Online Learning for Spatiotemporal Patterns with a Forward-only Timeline
Figure 3 for Neuromorphic Online Learning for Spatiotemporal Patterns with a Forward-only Timeline
Figure 4 for Neuromorphic Online Learning for Spatiotemporal Patterns with a Forward-only Timeline
Viaarxiv icon

Neurogenesis Dynamics-inspired Spiking Neural Network Training Acceleration

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 24, 2023
Shaoyi Huang, Haowen Fang, Kaleel Mahmood, Bowen Lei, Nuo Xu, Bin Lei, Yue Sun, Dongkuan Xu, Wujie Wen, Caiwen Ding

Figure 1 for Neurogenesis Dynamics-inspired Spiking Neural Network Training Acceleration
Figure 2 for Neurogenesis Dynamics-inspired Spiking Neural Network Training Acceleration
Figure 3 for Neurogenesis Dynamics-inspired Spiking Neural Network Training Acceleration
Figure 4 for Neurogenesis Dynamics-inspired Spiking Neural Network Training Acceleration
Viaarxiv icon

Securing the Spike: On the Transferabilty and Security of Spiking Neural Networks to Adversarial Examples

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 07, 2022
Nuo Xu, Kaleel Mahmood, Haowen Fang, Ethan Rathbun, Caiwen Ding, Wujie Wen

Figure 1 for Securing the Spike: On the Transferabilty and Security of Spiking Neural Networks to Adversarial Examples
Figure 2 for Securing the Spike: On the Transferabilty and Security of Spiking Neural Networks to Adversarial Examples
Figure 3 for Securing the Spike: On the Transferabilty and Security of Spiking Neural Networks to Adversarial Examples
Figure 4 for Securing the Spike: On the Transferabilty and Security of Spiking Neural Networks to Adversarial Examples
Viaarxiv icon

In-Hardware Learning of Multilayer Spiking Neural Networks on a Neuromorphic Processor

Add code
Bookmark button
Alert button
May 08, 2021
Amar Shrestha, Haowen Fang, Daniel Patrick Rider, Zaidao Mei, Qinru Qiu

Figure 1 for In-Hardware Learning of Multilayer Spiking Neural Networks on a Neuromorphic Processor
Figure 2 for In-Hardware Learning of Multilayer Spiking Neural Networks on a Neuromorphic Processor
Figure 3 for In-Hardware Learning of Multilayer Spiking Neural Networks on a Neuromorphic Processor
Figure 4 for In-Hardware Learning of Multilayer Spiking Neural Networks on a Neuromorphic Processor
Viaarxiv icon

Neuromorphic Algorithm-hardware Codesign for Temporal Pattern Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 07, 2021
Haowen Fang, Brady Taylor, Ziru Li, Zaidao Mei, Hai Li, Qinru Qiu

Figure 1 for Neuromorphic Algorithm-hardware Codesign for Temporal Pattern Learning
Figure 2 for Neuromorphic Algorithm-hardware Codesign for Temporal Pattern Learning
Figure 3 for Neuromorphic Algorithm-hardware Codesign for Temporal Pattern Learning
Figure 4 for Neuromorphic Algorithm-hardware Codesign for Temporal Pattern Learning
Viaarxiv icon

FTRANS: Energy-Efficient Acceleration of Transformers using FPGA

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 16, 2020
Bingbing Li, Santosh Pandey, Haowen Fang, Yanjun Lyv, Ji Li, Jieyang Chen, Mimi Xie, Lipeng Wan, Hang Liu, Caiwen Ding

Figure 1 for FTRANS: Energy-Efficient Acceleration of Transformers using FPGA
Figure 2 for FTRANS: Energy-Efficient Acceleration of Transformers using FPGA
Figure 3 for FTRANS: Energy-Efficient Acceleration of Transformers using FPGA
Figure 4 for FTRANS: Energy-Efficient Acceleration of Transformers using FPGA
Viaarxiv icon

Multivariate Time Series Classification Using Spiking Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 07, 2020
Haowen Fang, Amar Shrestha, Qinru Qiu

Figure 1 for Multivariate Time Series Classification Using Spiking Neural Networks
Figure 2 for Multivariate Time Series Classification Using Spiking Neural Networks
Figure 3 for Multivariate Time Series Classification Using Spiking Neural Networks
Figure 4 for Multivariate Time Series Classification Using Spiking Neural Networks
Viaarxiv icon

MAGNet: Multi-Region Attention-Assisted Grounding of Natural Language Queries at Phrase Level

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 06, 2020
Amar Shrestha, Krittaphat Pugdeethosapol, Haowen Fang, Qinru Qiu

Figure 1 for MAGNet: Multi-Region Attention-Assisted Grounding of Natural Language Queries at Phrase Level
Figure 2 for MAGNet: Multi-Region Attention-Assisted Grounding of Natural Language Queries at Phrase Level
Figure 3 for MAGNet: Multi-Region Attention-Assisted Grounding of Natural Language Queries at Phrase Level
Figure 4 for MAGNet: Multi-Region Attention-Assisted Grounding of Natural Language Queries at Phrase Level
Viaarxiv icon

GISNet: Graph-Based Information Sharing Network For Vehicle Trajectory Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2020
Ziyi Zhao, Haowen Fang, Zhao Jin, Qinru Qiu

Figure 1 for GISNet: Graph-Based Information Sharing Network For Vehicle Trajectory Prediction
Figure 2 for GISNet: Graph-Based Information Sharing Network For Vehicle Trajectory Prediction
Figure 3 for GISNet: Graph-Based Information Sharing Network For Vehicle Trajectory Prediction
Figure 4 for GISNet: Graph-Based Information Sharing Network For Vehicle Trajectory Prediction
Viaarxiv icon