Alert button
Picture for Seungchan Kim

Seungchan Kim

Alert button

Toward General-Purpose Robots via Foundation Models: A Survey and Meta-Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2023
Yafei Hu, Quanting Xie, Vidhi Jain, Jonathan Francis, Jay Patrikar, Nikhil Keetha, Seungchan Kim, Yaqi Xie, Tianyi Zhang, Shibo Zhao, Yu Quan Chong, Chen Wang, Katia Sycara, Matthew Johnson-Roberson, Dhruv Batra, Xiaolong Wang, Sebastian Scherer, Zsolt Kira, Fei Xia, Yonatan Bisk

Viaarxiv icon

Multi-Robot Multi-Room Exploration with Geometric Cue Extraction and Spherical Decomposition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 27, 2023
Seungchan Kim, Micah Corah, John Keller, Graeme Best, Sebastian Scherer

Figure 1 for Multi-Robot Multi-Room Exploration with Geometric Cue Extraction and Spherical Decomposition
Figure 2 for Multi-Robot Multi-Room Exploration with Geometric Cue Extraction and Spherical Decomposition
Figure 3 for Multi-Robot Multi-Room Exploration with Geometric Cue Extraction and Spherical Decomposition
Figure 4 for Multi-Robot Multi-Room Exploration with Geometric Cue Extraction and Spherical Decomposition
Viaarxiv icon

Robotic Interestingness via Human-Informed Few-Shot Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 01, 2022
Seungchan Kim, Chen Wang, Bowen Li, Sebastian Scherer

Figure 1 for Robotic Interestingness via Human-Informed Few-Shot Object Detection
Figure 2 for Robotic Interestingness via Human-Informed Few-Shot Object Detection
Figure 3 for Robotic Interestingness via Human-Informed Few-Shot Object Detection
Figure 4 for Robotic Interestingness via Human-Informed Few-Shot Object Detection
Viaarxiv icon

Calibrated Bagging Deep Learning for Image Semantic Segmentation: A Case Study on COVID-19 Chest X-ray Image

Add code
Bookmark button
Alert button
May 27, 2022
Lucy Nwosu, Xiangfang Li, Lijun Qian, Seungchan Kim, Xishuang Dong

Figure 1 for Calibrated Bagging Deep Learning for Image Semantic Segmentation: A Case Study on COVID-19 Chest X-ray Image
Figure 2 for Calibrated Bagging Deep Learning for Image Semantic Segmentation: A Case Study on COVID-19 Chest X-ray Image
Figure 3 for Calibrated Bagging Deep Learning for Image Semantic Segmentation: A Case Study on COVID-19 Chest X-ray Image
Figure 4 for Calibrated Bagging Deep Learning for Image Semantic Segmentation: A Case Study on COVID-19 Chest X-ray Image
Viaarxiv icon

AirDet: Few-Shot Detection without Fine-tuning for Autonomous Exploration

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 03, 2021
Bowen Li, Chen Wang, Pranay Reddy, Seungchan Kim, Sebastian Scherer

Figure 1 for AirDet: Few-Shot Detection without Fine-tuning for Autonomous Exploration
Figure 2 for AirDet: Few-Shot Detection without Fine-tuning for Autonomous Exploration
Figure 3 for AirDet: Few-Shot Detection without Fine-tuning for Autonomous Exploration
Figure 4 for AirDet: Few-Shot Detection without Fine-tuning for Autonomous Exploration
Viaarxiv icon

Unsupervised Online Learning for Robotic Interestingness with Visual Memory

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 19, 2021
Chen Wang, Yuheng Qiu, Wenshan Wang, Yafei Hu, Seungchan Kim, Sebastian Scherer

Figure 1 for Unsupervised Online Learning for Robotic Interestingness with Visual Memory
Figure 2 for Unsupervised Online Learning for Robotic Interestingness with Visual Memory
Figure 3 for Unsupervised Online Learning for Robotic Interestingness with Visual Memory
Figure 4 for Unsupervised Online Learning for Robotic Interestingness with Visual Memory
Viaarxiv icon

Semi-supervised Learning for COVID-19 Image Classification via ResNet

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2021
Lucy Nwuso, Xiangfang Li, Lijun Qian, Seungchan Kim, Xishuang Dong

Figure 1 for Semi-supervised Learning for COVID-19 Image Classification via ResNet
Figure 2 for Semi-supervised Learning for COVID-19 Image Classification via ResNet
Figure 3 for Semi-supervised Learning for COVID-19 Image Classification via ResNet
Figure 4 for Semi-supervised Learning for COVID-19 Image Classification via ResNet
Viaarxiv icon

Combating the Compounding-Error Problem with a Multi-step Model

Add code
Bookmark button
Alert button
May 30, 2019
Kavosh Asadi, Dipendra Misra, Seungchan Kim, Michel L. Littman

Figure 1 for Combating the Compounding-Error Problem with a Multi-step Model
Figure 2 for Combating the Compounding-Error Problem with a Multi-step Model
Figure 3 for Combating the Compounding-Error Problem with a Multi-step Model
Figure 4 for Combating the Compounding-Error Problem with a Multi-step Model
Viaarxiv icon