Alert button
Picture for Satoshi Nakamura

Satoshi Nakamura

Alert button

TransLLaMa: LLM-based Simultaneous Translation System

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 07, 2024
Roman Koshkin, Katsuhito Sudoh, Satoshi Nakamura

Viaarxiv icon

Response Generation for Cognitive Behavioral Therapy with Large Language Models: Comparative Study with Socratic Questioning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2024
Kenta Izumi, Hiroki Tanaka, Kazuhiro Shidara, Hiroyoshi Adachi, Daisuke Kanayama, Takashi Kudo, Satoshi Nakamura

Viaarxiv icon

Average Token Delay: A Duration-aware Latency Metric for Simultaneous Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2023
Yasumasa Kano, Katsuhito Sudoh, Satoshi Nakamura

Viaarxiv icon

Computational analyses of linguistic features with schizophrenic and autistic traits along with formal thought disorders

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 14, 2023
Takeshi Saga, Hiroki Tanaka, Satoshi Nakamura

Viaarxiv icon

Tagged End-to-End Simultaneous Speech Translation Training using Simultaneous Interpretation Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 14, 2023
Yuka Ko, Ryo Fukuda, Yuta Nishikawa, Yasumasa Kano, Katsuhito Sudoh, Satoshi Nakamura

Figure 1 for Tagged End-to-End Simultaneous Speech Translation Training using Simultaneous Interpretation Data
Figure 2 for Tagged End-to-End Simultaneous Speech Translation Training using Simultaneous Interpretation Data
Figure 3 for Tagged End-to-End Simultaneous Speech Translation Training using Simultaneous Interpretation Data
Figure 4 for Tagged End-to-End Simultaneous Speech Translation Training using Simultaneous Interpretation Data
Viaarxiv icon

Inter-connection: Effective Connection between Pre-trained Encoder and Decoder for Speech Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 26, 2023
Yuta Nishikawa, Satoshi Nakamura

Figure 1 for Inter-connection: Effective Connection between Pre-trained Encoder and Decoder for Speech Translation
Figure 2 for Inter-connection: Effective Connection between Pre-trained Encoder and Decoder for Speech Translation
Figure 3 for Inter-connection: Effective Connection between Pre-trained Encoder and Decoder for Speech Translation
Figure 4 for Inter-connection: Effective Connection between Pre-trained Encoder and Decoder for Speech Translation
Viaarxiv icon

Arukikata Travelogue Dataset

Add code
Bookmark button
Alert button
May 19, 2023
Hiroki Ouchi, Hiroyuki Shindo, Shoko Wakamiya, Yuki Matsuda, Naoya Inoue, Shohei Higashiyama, Satoshi Nakamura, Taro Watanabe

Figure 1 for Arukikata Travelogue Dataset
Figure 2 for Arukikata Travelogue Dataset
Figure 3 for Arukikata Travelogue Dataset
Figure 4 for Arukikata Travelogue Dataset
Viaarxiv icon

Improving Speech Translation Accuracy and Time Efficiency with Fine-tuned wav2vec 2.0-based Speech Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2023
Ryo Fukuda, Katsuhito Sudoh, Satoshi Nakamura

Figure 1 for Improving Speech Translation Accuracy and Time Efficiency with Fine-tuned wav2vec 2.0-based Speech Segmentation
Figure 2 for Improving Speech Translation Accuracy and Time Efficiency with Fine-tuned wav2vec 2.0-based Speech Segmentation
Figure 3 for Improving Speech Translation Accuracy and Time Efficiency with Fine-tuned wav2vec 2.0-based Speech Segmentation
Figure 4 for Improving Speech Translation Accuracy and Time Efficiency with Fine-tuned wav2vec 2.0-based Speech Segmentation
Viaarxiv icon

NAIST-SIC-Aligned: Automatically-Aligned English-Japanese Simultaneous Interpretation Corpus

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2023
Jinming Zhao, Yuka Ko, Kosuke Doi, Ryo Fukuda, Katsuhito Sudoh, Satoshi Nakamura

Figure 1 for NAIST-SIC-Aligned: Automatically-Aligned English-Japanese Simultaneous Interpretation Corpus
Figure 2 for NAIST-SIC-Aligned: Automatically-Aligned English-Japanese Simultaneous Interpretation Corpus
Viaarxiv icon

Sketch-based Medical Image Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2023
Kazuma Kobayashi, Lin Gu, Ryuichiro Hataya, Takaaki Mizuno, Mototaka Miyake, Hirokazu Watanabe, Masamichi Takahashi, Yasuyuki Takamizawa, Yukihiro Yoshida, Satoshi Nakamura, Nobuji Kouno, Amina Bolatkan, Yusuke Kurose, Tatsuya Harada, Ryuji Hamamoto

Figure 1 for Sketch-based Medical Image Retrieval
Figure 2 for Sketch-based Medical Image Retrieval
Figure 3 for Sketch-based Medical Image Retrieval
Figure 4 for Sketch-based Medical Image Retrieval
Viaarxiv icon