Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ruiying Geng

Relational Learning with Gated and Attentive Neighbor Aggregator for Few-Shot Knowledge Graph Completion


Apr 27, 2021
Guanglin Niu, Yang Li, Chengguang Tang, Ruiying Geng, Jian Dai, Qiao Liu, Hao Wang, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si

* The full version of a paper accepted to SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Text-to-SQL with Schema Dependency Learning


Mar 07, 2021
Binyuan Hui, Xiang Shi, Ruiying Geng, Binhua Li, Yongbin Li, Jian Sun, Xiaodan Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Hybrid Relation Network for Cross-Domain Context-Dependent Semantic Parsing


Jan 05, 2021
Binyuan Hui, Ruiying Geng, Qiyu Ren, Binhua Li, Yongbin Li, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si, Pengfei Zhu, Xiaodan Zhu

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Memory Induction Networks for Few-Shot Text Classification


May 12, 2020
Ruiying Geng, Binhua Li, Yongbin Li, Jian Sun, Xiaodan Zhu

* 8 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Graph Convolutional Network for Implicit Discourse Relation Classification


Oct 21, 2019
Yingxue Zhang, Ping Jian, Fandong Meng, Ruiying Geng, Wei Cheng, Jie Zhou

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Text Classification with Induction Network


Feb 27, 2019
Ruiying Geng, Binhua Li, Yongbin Li, Yuxiao Ye, Ping Jian, Jian Sun

* 7 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions