Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jian Dai

Relational Learning with Gated and Attentive Neighbor Aggregator for Few-Shot Knowledge Graph Completion


Apr 27, 2021
Guanglin Niu, Yang Li, Chengguang Tang, Ruiying Geng, Jian Dai, Qiao Liu, Hao Wang, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si

* The full version of a paper accepted to SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge AI: New Medical AI Solution for Medical image Diagnosis


Jan 08, 2021
Yingni Wang, Shuge Lei, Jian Dai, Kehong Yuan

* 9 pages,8 figures. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2101.02639 

  Access Paper or Ask Questions

More Reliable AI Solution: Breast Ultrasound Diagnosis Using Multi-AI Combination


Jan 07, 2021
Jian Dai, Shuge Lei, Licong Dong, Xiaona Lin, Huabin Zhang, Desheng Sun, Kehong Yuan

* 12 pages, 6 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Association with Hyperbolic Knowledge Graph Embeddings


Oct 05, 2020
Zequn Sun, Muhao Chen, Wei Hu, Chengming Wang, Jian Dai, Wei Zhang

* EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Graph Alignment Network with Gated Multi-hop Neighborhood Aggregation


Nov 20, 2019
Zequn Sun, Chengming Wang, Wei Hu, Muhao Chen, Jian Dai, Wei Zhang, Yuzhong Qu

* Accepted by the 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient training and design of photonic neural network through neuroevolution


Aug 04, 2019
Tian Zhang, Jia Wang, Yihang Dan, Yuxiang Lanqiu, Jian Dai, Xu Han, Xiaojuan Sun, Kun Xu

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Agricultural Robotics: The Future of Robotic Agriculture


Aug 02, 2018
Tom Duckett, Simon Pearson, Simon Blackmore, Bruce Grieve, Wen-Hua Chen, Grzegorz Cielniak, Jason Cleaversmith, Jian Dai, Steve Davis, Charles Fox, Pål From, Ioannis Georgilas, Richie Gill, Iain Gould, Marc Hanheide, Alan Hunter, Fumiya Iida, Lyudmila Mihalyova, Samia Nefti-Meziani, Gerhard Neumann, Paolo Paoletti, Tony Pridmore, Dave Ross, Melvyn Smith, Martin Stoelen, Mark Swainson, Sam Wane, Peter Wilson, Isobel Wright, Guang-Zhong Yang

* UK-RAS Network White Papers, ISSN 2398-4414 

  Access Paper or Ask Questions