Alert button
Picture for Zheng Cao

Zheng Cao

Alert button

Optimizing Stock Option Forecasting with the Assembly of Machine Learning Models and Improved Trading Strategies

Nov 29, 2022
Zheng Cao, Raymond Guo, Wenyu Du, Jiayi Gao, Kirill V. Golubnichiy

Figure 1 for Optimizing Stock Option Forecasting with the Assembly of Machine Learning Models and Improved Trading Strategies
Figure 2 for Optimizing Stock Option Forecasting with the Assembly of Machine Learning Models and Improved Trading Strategies
Viaarxiv icon

CGoDial: A Large-Scale Benchmark for Chinese Goal-oriented Dialog Evaluation

Nov 21, 2022
Yinpei Dai, Wanwei He, Bowen Li, Yuchuan Wu, Zheng Cao, Zhongqi An, Jian Sun, Yongbin Li

Figure 1 for CGoDial: A Large-Scale Benchmark for Chinese Goal-oriented Dialog Evaluation
Figure 2 for CGoDial: A Large-Scale Benchmark for Chinese Goal-oriented Dialog Evaluation
Figure 3 for CGoDial: A Large-Scale Benchmark for Chinese Goal-oriented Dialog Evaluation
Figure 4 for CGoDial: A Large-Scale Benchmark for Chinese Goal-oriented Dialog Evaluation
Viaarxiv icon

Lightweight Neural Network with Knowledge Distillation for CSI Feedback

Oct 31, 2022
Yiming Cui, Jiajia Guo, Zheng Cao, Huaze Tang, Chao-Kai Wen, Shi Jin

Figure 1 for Lightweight Neural Network with Knowledge Distillation for CSI Feedback
Figure 2 for Lightweight Neural Network with Knowledge Distillation for CSI Feedback
Figure 3 for Lightweight Neural Network with Knowledge Distillation for CSI Feedback
Figure 4 for Lightweight Neural Network with Knowledge Distillation for CSI Feedback
Viaarxiv icon

Application of Deep Q Learning with Stimulation Results for Elevator Optimization

Sep 30, 2022
Zheng Cao, Raymond Guo, Caesar M. Tuguinay, Mark Pock, Jiayi Gao, Ziyu Wang

Figure 1 for Application of Deep Q Learning with Stimulation Results for Elevator Optimization
Viaarxiv icon

SPACE-2: Tree-Structured Semi-Supervised Contrastive Pre-training for Task-Oriented Dialog Understanding

Sep 14, 2022
Wanwei He, Yinpei Dai, Binyuan Hui, Min Yang, Zheng Cao, Jianbo Dong, Fei Huang, Luo Si, Yongbin Li

Figure 1 for SPACE-2: Tree-Structured Semi-Supervised Contrastive Pre-training for Task-Oriented Dialog Understanding
Figure 2 for SPACE-2: Tree-Structured Semi-Supervised Contrastive Pre-training for Task-Oriented Dialog Understanding
Figure 3 for SPACE-2: Tree-Structured Semi-Supervised Contrastive Pre-training for Task-Oriented Dialog Understanding
Figure 4 for SPACE-2: Tree-Structured Semi-Supervised Contrastive Pre-training for Task-Oriented Dialog Understanding
Viaarxiv icon

Application of Convolutional Neural Networks with Quasi-Reversibility Method Results for Option Forecasting

Aug 25, 2022
Zheng Cao, Wenyu Du, Kirill V. Golubnichiy

Figure 1 for Application of Convolutional Neural Networks with Quasi-Reversibility Method Results for Option Forecasting
Figure 2 for Application of Convolutional Neural Networks with Quasi-Reversibility Method Results for Option Forecasting
Figure 3 for Application of Convolutional Neural Networks with Quasi-Reversibility Method Results for Option Forecasting
Figure 4 for Application of Convolutional Neural Networks with Quasi-Reversibility Method Results for Option Forecasting
Viaarxiv icon

mPLUG: Effective and Efficient Vision-Language Learning by Cross-modal Skip-connections

May 25, 2022
Chenliang Li, Haiyang Xu, Junfeng Tian, Wei Wang, Ming Yan, Bin Bi, Jiabo Ye, Hehong Chen, Guohai Xu, Zheng Cao, Ji Zhang, Songfang Huang, Fei Huang, Jingren Zhou, Luo Si

Figure 1 for mPLUG: Effective and Efficient Vision-Language Learning by Cross-modal Skip-connections
Figure 2 for mPLUG: Effective and Efficient Vision-Language Learning by Cross-modal Skip-connections
Figure 3 for mPLUG: Effective and Efficient Vision-Language Learning by Cross-modal Skip-connections
Figure 4 for mPLUG: Effective and Efficient Vision-Language Learning by Cross-modal Skip-connections
Viaarxiv icon

GALAXY: A Generative Pre-trained Model for Task-Oriented Dialog with Semi-Supervised Learning and Explicit Policy Injection

Dec 27, 2021
Wanwei He, Yinpei Dai, Yinhe Zheng, Yuchuan Wu, Zheng Cao, Dermot Liu, Peng Jiang, Min Yang, Fei Huang, Luo Si, Jian Sun, Yongbin Li

Figure 1 for GALAXY: A Generative Pre-trained Model for Task-Oriented Dialog with Semi-Supervised Learning and Explicit Policy Injection
Figure 2 for GALAXY: A Generative Pre-trained Model for Task-Oriented Dialog with Semi-Supervised Learning and Explicit Policy Injection
Figure 3 for GALAXY: A Generative Pre-trained Model for Task-Oriented Dialog with Semi-Supervised Learning and Explicit Policy Injection
Figure 4 for GALAXY: A Generative Pre-trained Model for Task-Oriented Dialog with Semi-Supervised Learning and Explicit Policy Injection
Viaarxiv icon