Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ruihua Song

Stylistic Retrieval-based Dialogue System with Unparallel Training Data


Sep 12, 2021
Hao Fu, Yan Wang, Ruihua Song, Tianran Hu, Jianyun Nie


  Access Paper or Ask Questions

Pre-Trained Models: Past, Present and Future


Jun 15, 2021
Xu Han, Zhengyan Zhang, Ning Ding, Yuxian Gu, Xiao Liu, Yuqi Huo, Jiezhong Qiu, Liang Zhang, Wentao Han, Minlie Huang, Qin Jin, Yanyan Lan, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Zhiwu Lu, Xipeng Qiu, Ruihua Song, Jie Tang, Ji-Rong Wen, Jinhui Yuan, Wayne Xin Zhao, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

WenLan: Bridging Vision and Language by Large-Scale Multi-Modal Pre-Training


Mar 19, 2021
Yuqi Huo, Manli Zhang, Guangzhen Liu, Haoyu Lu, Yizhao Gao, Guoxing Yang, Jingyuan Wen, Heng Zhang, Baogui Xu, Weihao Zheng, Zongzheng Xi, Yueqian Yang, Anwen Hu, Jinming Zhao, Ruichen Li, Yida Zhao, Liang Zhang, Yuqing Song, Xin Hong, Wanqing Cui, Danyang Hou, Yingyan Li, Junyi Li, Peiyu Liu, Zheng Gong, Chuhao Jin, Yuchong Sun, Shizhe Chen, Zhiwu Lu, Zhicheng Dou, Qin Jin, Yanyan Lan, Wayne Xin Zhao, Ruihua Song, Ji-Rong Wen

* This paper is the outcome of the Chinese multi-modal pre-training project called 'WenLan' 

  Access Paper or Ask Questions

ScriptWriter: Narrative-Guided Script Generation


May 20, 2020
Yutao Zhu, Ruihua Song, Zhicheng Dou, Jian-Yun Nie, Jin Zhou

* ACL 2020 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

"Love is as Complex as Math": Metaphor Generation System for Social Chatbot


Jan 03, 2020
Danning Zheng, Ruihua Song, Tianran Hu, Hao Fu, Jin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Neural Storyboard Artist: Visualizing Stories with Coherent Image Sequences


Nov 24, 2019
Shizhe Chen, Bei Liu, Jianlong Fu, Ruihua Song, Qin Jin, Pingping Lin, Xiaoyu Qi, Chunting Wang, Jin Zhou

* ACM MM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

From Text to Sound: A Preliminary Study on Retrieving Sound Effects to Radio Stories


Aug 20, 2019
Songwei Ge, Curtis Xuan, Ruihua Song, Chao Zou, Wei Liu, Jin Zhou

* In the Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2019) 

  Access Paper or Ask Questions

Image Inspired Poetry Generation in XiaoIce


Aug 09, 2018
Wen-Feng Cheng, Chao-Chung Wu, Ruihua Song, Jianlong Fu, Xing Xie, Jian-Yun Nie


  Access Paper or Ask Questions

A World of Difference: Divergent Word Interpretations among People


Mar 28, 2017
Tianran Hu, Ruihua Song, Maya Abtahian, Philip Ding, Xing Xie, Jiebo Luo

* 4 pages, 1 figure, published at ICWSM'17 

  Access Paper or Ask Questions