Alert button
Picture for Quanfu Fan

Quanfu Fan

Alert button

Richard

Improve Video Representation with Temporal Adversarial Augmentation

May 14, 2023
Jinhao Duan, Quanfu Fan, Hao Cheng, Xiaoshuang Shi, Kaidi Xu

Figure 1 for Improve Video Representation with Temporal Adversarial Augmentation
Figure 2 for Improve Video Representation with Temporal Adversarial Augmentation
Figure 3 for Improve Video Representation with Temporal Adversarial Augmentation
Figure 4 for Improve Video Representation with Temporal Adversarial Augmentation
Viaarxiv icon

Grafting Vision Transformers

Oct 28, 2022
Jongwoo Park, Kumara Kahatapitiya, Donghyun Kim, Shivchander Sudalairaj, Quanfu Fan, Michael S. Ryoo

Figure 1 for Grafting Vision Transformers
Figure 2 for Grafting Vision Transformers
Figure 3 for Grafting Vision Transformers
Figure 4 for Grafting Vision Transformers
Viaarxiv icon

Augmentation Learning for Semi-Supervised Classification

Aug 03, 2022
Tim Frommknecht, Pedro Alves Zipf, Quanfu Fan, Nina Shvetsova, Hilde Kuehne

Figure 1 for Augmentation Learning for Semi-Supervised Classification
Figure 2 for Augmentation Learning for Semi-Supervised Classification
Figure 3 for Augmentation Learning for Semi-Supervised Classification
Figure 4 for Augmentation Learning for Semi-Supervised Classification
Viaarxiv icon

Distributed Adversarial Training to Robustify Deep Neural Networks at Scale

Jun 13, 2022
Gaoyuan Zhang, Songtao Lu, Yihua Zhang, Xiangyi Chen, Pin-Yu Chen, Quanfu Fan, Lee Martie, Lior Horesh, Mingyi Hong, Sijia Liu

Figure 1 for Distributed Adversarial Training to Robustify Deep Neural Networks at Scale
Figure 2 for Distributed Adversarial Training to Robustify Deep Neural Networks at Scale
Figure 3 for Distributed Adversarial Training to Robustify Deep Neural Networks at Scale
Figure 4 for Distributed Adversarial Training to Robustify Deep Neural Networks at Scale
Viaarxiv icon

Temporal Relevance Analysis for Video Action Models

Apr 25, 2022
Quanfu Fan, Donghyun Kim, Chun-Fu, Chen, Stan Sclaroff, Kate Saenko, Sarah Adel Bargal

Figure 1 for Temporal Relevance Analysis for Video Action Models
Figure 2 for Temporal Relevance Analysis for Video Action Models
Figure 3 for Temporal Relevance Analysis for Video Action Models
Figure 4 for Temporal Relevance Analysis for Video Action Models
Viaarxiv icon

CryoRL: Reinforcement Learning Enables Efficient Cryo-EM Data Collection

Apr 15, 2022
Quanfu Fan, Yilai Li, Yuguang Yao, John Cohn, Sijia Liu, Seychelle M. Vos, Michael A. Cianfrocco

Figure 1 for CryoRL: Reinforcement Learning Enables Efficient Cryo-EM Data Collection
Figure 2 for CryoRL: Reinforcement Learning Enables Efficient Cryo-EM Data Collection
Figure 3 for CryoRL: Reinforcement Learning Enables Efficient Cryo-EM Data Collection
Figure 4 for CryoRL: Reinforcement Learning Enables Efficient Cryo-EM Data Collection
Viaarxiv icon

An Image Classifier Can Suffice For Video Understanding

Jun 30, 2021
Quanfu Fan, Chun-Fu, Chen, Rameswar Panda

Figure 1 for An Image Classifier Can Suffice For Video Understanding
Figure 2 for An Image Classifier Can Suffice For Video Understanding
Figure 3 for An Image Classifier Can Suffice For Video Understanding
Figure 4 for An Image Classifier Can Suffice For Video Understanding
Viaarxiv icon

An Image Classifier Can Suffice Video Understanding

Jun 26, 2021
Quanfu Fan, Chun-Fu, Chen, Rameswar Panda

Figure 1 for An Image Classifier Can Suffice Video Understanding
Figure 2 for An Image Classifier Can Suffice Video Understanding
Figure 3 for An Image Classifier Can Suffice Video Understanding
Figure 4 for An Image Classifier Can Suffice Video Understanding
Viaarxiv icon

RegionViT: Regional-to-Local Attention for Vision Transformers

Jun 04, 2021
Chun-Fu Chen, Rameswar Panda, Quanfu Fan

Figure 1 for RegionViT: Regional-to-Local Attention for Vision Transformers
Figure 2 for RegionViT: Regional-to-Local Attention for Vision Transformers
Figure 3 for RegionViT: Regional-to-Local Attention for Vision Transformers
Figure 4 for RegionViT: Regional-to-Local Attention for Vision Transformers
Viaarxiv icon