Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Dealing With Heterogeneous 3D MR Knee Images: A Federated Few-Shot Learning Method With Dual Knowledge Distillation


Mar 25, 2023
Xiaoxiao He, Chaowei Tan, Bo Liu, Liping Si, Weiwu Yao, Liang Zhao, Di Liu, Qilong Zhangli, Qi Chang, Kang Li, Dimitris N. Metaxas

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DeepRecon: Joint 2D Cardiac Segmentation and 3D Volume Reconstruction via A Structure-Specific Generative Method


Jun 14, 2022
Qi Chang, Zhennan Yan, Mu Zhou, Di Liu, Khalid Sawalha, Meng Ye, Qilong Zhangli, Mikael Kanski, Subhi Al Aref, Leon Axel, Dimitris Metaxas

Add code

* MICCAI2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TransFusion: Multi-view Divergent Fusion for Medical Image Segmentation with Transformers


Mar 21, 2022
Di Liu, Yunhe Gao, Qilong Zhangli, Zhennan Yan, Mu Zhou, Dimitris Metaxas

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Region Proposal Rectification Towards Robust Instance Segmentation of Biological Images


Mar 06, 2022
Qilong Zhangli, Jingru Yi, Di Liu, Xiaoxiao He, Zhaoyang Xia, Haiming Tang, He Wang, Mu Zhou, Dimitris Metaxas

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email