Alert button
Picture for Jingru Yi

Jingru Yi

Alert button

Augment the Pairs: Semantics-Preserving Image-Caption Pair Augmentation for Grounding-Based Vision and Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 05, 2023
Jingru Yi, Burak Uzkent, Oana Ignat, Zili Li, Amanmeet Garg, Xiang Yu, Linda Liu

Viaarxiv icon

Region Proposal Rectification Towards Robust Instance Segmentation of Biological Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2022
Qilong Zhangli, Jingru Yi, Di Liu, Xiaoxiao He, Zhaoyang Xia, Haiming Tang, He Wang, Mu Zhou, Dimitris Metaxas

Figure 1 for Region Proposal Rectification Towards Robust Instance Segmentation of Biological Images
Figure 2 for Region Proposal Rectification Towards Robust Instance Segmentation of Biological Images
Figure 3 for Region Proposal Rectification Towards Robust Instance Segmentation of Biological Images
Figure 4 for Region Proposal Rectification Towards Robust Instance Segmentation of Biological Images
Viaarxiv icon

Object-Guided Instance Segmentation With Auxiliary Feature Refinement for Biological Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 14, 2021
Jingru Yi, Pengxiang Wu, Hui Tang, Bo Liu, Qiaoying Huang, Hui Qu, Lianyi Han, Wei Fan, Daniel J. Hoeppner, Dimitris N. Metaxas

Figure 1 for Object-Guided Instance Segmentation With Auxiliary Feature Refinement for Biological Images
Figure 2 for Object-Guided Instance Segmentation With Auxiliary Feature Refinement for Biological Images
Figure 3 for Object-Guided Instance Segmentation With Auxiliary Feature Refinement for Biological Images
Figure 4 for Object-Guided Instance Segmentation With Auxiliary Feature Refinement for Biological Images
Viaarxiv icon

Oriented Object Detection in Aerial Images with Box Boundary-Aware Vectors

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 29, 2020
Jingru Yi, Pengxiang Wu, Bo Liu, Qiaoying Huang, Hui Qu, Dimitris Metaxas

Figure 1 for Oriented Object Detection in Aerial Images with Box Boundary-Aware Vectors
Figure 2 for Oriented Object Detection in Aerial Images with Box Boundary-Aware Vectors
Figure 3 for Oriented Object Detection in Aerial Images with Box Boundary-Aware Vectors
Figure 4 for Oriented Object Detection in Aerial Images with Box Boundary-Aware Vectors
Viaarxiv icon

Enhanced MRI Reconstruction Network using Neural Architecture Search

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 19, 2020
Qiaoying Huang, Dong Yang, Yikun Xian, Pengxiang Wu, Jingru Yi, Hui Qu, Dimitris Metaxas

Figure 1 for Enhanced MRI Reconstruction Network using Neural Architecture Search
Figure 2 for Enhanced MRI Reconstruction Network using Neural Architecture Search
Figure 3 for Enhanced MRI Reconstruction Network using Neural Architecture Search
Figure 4 for Enhanced MRI Reconstruction Network using Neural Architecture Search
Viaarxiv icon

PC-U Net: Learning to Jointly Reconstruct and Segment the Cardiac Walls in 3D from CT Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 18, 2020
Meng Ye, Qiaoying Huang, Dong Yang, Pengxiang Wu, Jingru Yi, Leon Axel, Dimitris Metaxas

Figure 1 for PC-U Net: Learning to Jointly Reconstruct and Segment the Cardiac Walls in 3D from CT Data
Figure 2 for PC-U Net: Learning to Jointly Reconstruct and Segment the Cardiac Walls in 3D from CT Data
Figure 3 for PC-U Net: Learning to Jointly Reconstruct and Segment the Cardiac Walls in 3D from CT Data
Figure 4 for PC-U Net: Learning to Jointly Reconstruct and Segment the Cardiac Walls in 3D from CT Data
Viaarxiv icon

Weakly Supervised Deep Nuclei Segmentation Using Partial Points Annotation in Histopathology Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 10, 2020
Hui Qu, Pengxiang Wu, Qiaoying Huang, Jingru Yi, Zhennan Yan, Kang Li, Gregory M. Riedlinger, Subhajyoti De, Shaoting Zhang, Dimitris N. Metaxas

Figure 1 for Weakly Supervised Deep Nuclei Segmentation Using Partial Points Annotation in Histopathology Images
Figure 2 for Weakly Supervised Deep Nuclei Segmentation Using Partial Points Annotation in Histopathology Images
Figure 3 for Weakly Supervised Deep Nuclei Segmentation Using Partial Points Annotation in Histopathology Images
Figure 4 for Weakly Supervised Deep Nuclei Segmentation Using Partial Points Annotation in Histopathology Images
Viaarxiv icon

Vertebra-Focused Landmark Detection for Scoliosis Assessment

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 09, 2020
Jingru Yi, Pengxiang Wu, Qiaoying Huang, Hui Qu, Dimitris N. Metaxas

Figure 1 for Vertebra-Focused Landmark Detection for Scoliosis Assessment
Figure 2 for Vertebra-Focused Landmark Detection for Scoliosis Assessment
Figure 3 for Vertebra-Focused Landmark Detection for Scoliosis Assessment
Figure 4 for Vertebra-Focused Landmark Detection for Scoliosis Assessment
Viaarxiv icon

Point Cloud Processing via Recurrent Set Encoding

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 25, 2019
Pengxiang Wu, Chao Chen, Jingru Yi, Dimitris Metaxas

Figure 1 for Point Cloud Processing via Recurrent Set Encoding
Figure 2 for Point Cloud Processing via Recurrent Set Encoding
Figure 3 for Point Cloud Processing via Recurrent Set Encoding
Figure 4 for Point Cloud Processing via Recurrent Set Encoding
Viaarxiv icon