Alert button
Picture for Pengfei Xiong

Pengfei Xiong

Alert button

CPN: Complementary Proposal Network for Unconstrained Text Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Longhuang Wu, Shangxuan Tian, Youxin Wang, Pengfei Xiong

Viaarxiv icon

Center Contrastive Loss for Metric Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 01, 2023
Bolun Cai, Pengfei Xiong, Shangxuan Tian

Figure 1 for Center Contrastive Loss for Metric Learning
Figure 2 for Center Contrastive Loss for Metric Learning
Figure 3 for Center Contrastive Loss for Metric Learning
Figure 4 for Center Contrastive Loss for Metric Learning
Viaarxiv icon

Uncertainty Guided Adaptive Warping for Robust and Efficient Stereo Matching

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 26, 2023
Junpeng Jing, Jiankun Li, Pengfei Xiong, Jiangyu Liu, Shuaicheng Liu, Yichen Guo, Xin Deng, Mai Xu, Lai Jiang, Leonid Sigal

Figure 1 for Uncertainty Guided Adaptive Warping for Robust and Efficient Stereo Matching
Figure 2 for Uncertainty Guided Adaptive Warping for Robust and Efficient Stereo Matching
Figure 3 for Uncertainty Guided Adaptive Warping for Robust and Efficient Stereo Matching
Figure 4 for Uncertainty Guided Adaptive Warping for Robust and Efficient Stereo Matching
Viaarxiv icon

Both Spatial and Frequency Cues Contribute to High-Fidelity Image Inpainting

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 15, 2023
Ze Lu, Yalei Lv, Wenqi Wang, Pengfei Xiong

Figure 1 for Both Spatial and Frequency Cues Contribute to High-Fidelity Image Inpainting
Figure 2 for Both Spatial and Frequency Cues Contribute to High-Fidelity Image Inpainting
Figure 3 for Both Spatial and Frequency Cues Contribute to High-Fidelity Image Inpainting
Figure 4 for Both Spatial and Frequency Cues Contribute to High-Fidelity Image Inpainting
Viaarxiv icon

Video-Text as Game Players: Hierarchical Banzhaf Interaction for Cross-Modal Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2023
Peng Jin, Jinfa Huang, Pengfei Xiong, Shangxuan Tian, Chang Liu, Xiangyang Ji, Li Yuan, Jie Chen

Figure 1 for Video-Text as Game Players: Hierarchical Banzhaf Interaction for Cross-Modal Representation Learning
Figure 2 for Video-Text as Game Players: Hierarchical Banzhaf Interaction for Cross-Modal Representation Learning
Figure 3 for Video-Text as Game Players: Hierarchical Banzhaf Interaction for Cross-Modal Representation Learning
Figure 4 for Video-Text as Game Players: Hierarchical Banzhaf Interaction for Cross-Modal Representation Learning
Viaarxiv icon

RepGhost: A Hardware-Efficient Ghost Module via Re-parameterization

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 11, 2022
Chengpeng Chen, Zichao Guo, Haien Zeng, Pengfei Xiong, Jian Dong

Figure 1 for RepGhost: A Hardware-Efficient Ghost Module via Re-parameterization
Figure 2 for RepGhost: A Hardware-Efficient Ghost Module via Re-parameterization
Figure 3 for RepGhost: A Hardware-Efficient Ghost Module via Re-parameterization
Figure 4 for RepGhost: A Hardware-Efficient Ghost Module via Re-parameterization
Viaarxiv icon

TS2-Net: Token Shift and Selection Transformer for Text-Video Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 16, 2022
Yuqi Liu, Pengfei Xiong, Luhui Xu, Shengming Cao, Qin Jin

Figure 1 for TS2-Net: Token Shift and Selection Transformer for Text-Video Retrieval
Figure 2 for TS2-Net: Token Shift and Selection Transformer for Text-Video Retrieval
Figure 3 for TS2-Net: Token Shift and Selection Transformer for Text-Video Retrieval
Figure 4 for TS2-Net: Token Shift and Selection Transformer for Text-Video Retrieval
Viaarxiv icon

Aesthetic Text Logo Synthesis via Content-aware Layout Inferring

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2022
Yizhi Wang, Guo Pu, Wenhan Luo, Yexin Wang, Pengfei Xiong, Hongwen Kang, Zhouhui Lian

Figure 1 for Aesthetic Text Logo Synthesis via Content-aware Layout Inferring
Figure 2 for Aesthetic Text Logo Synthesis via Content-aware Layout Inferring
Figure 3 for Aesthetic Text Logo Synthesis via Content-aware Layout Inferring
Figure 4 for Aesthetic Text Logo Synthesis via Content-aware Layout Inferring
Viaarxiv icon

DIP: Deep Inverse Patchmatch for High-Resolution Optical Flow

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2022
Zihua Zheng, Ni Nie, Zhi Ling, Pengfei Xiong, Jiangyu Liu, Hao Wang, Jiankun Li

Figure 1 for DIP: Deep Inverse Patchmatch for High-Resolution Optical Flow
Figure 2 for DIP: Deep Inverse Patchmatch for High-Resolution Optical Flow
Figure 3 for DIP: Deep Inverse Patchmatch for High-Resolution Optical Flow
Figure 4 for DIP: Deep Inverse Patchmatch for High-Resolution Optical Flow
Viaarxiv icon

Practical Stereo Matching via Cascaded Recurrent Network with Adaptive Correlation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2022
Jiankun Li, Peisen Wang, Pengfei Xiong, Tao Cai, Ziwei Yan, Lei Yang, Jiangyu Liu, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

Figure 1 for Practical Stereo Matching via Cascaded Recurrent Network with Adaptive Correlation
Figure 2 for Practical Stereo Matching via Cascaded Recurrent Network with Adaptive Correlation
Figure 3 for Practical Stereo Matching via Cascaded Recurrent Network with Adaptive Correlation
Figure 4 for Practical Stereo Matching via Cascaded Recurrent Network with Adaptive Correlation
Viaarxiv icon