Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuchao Yang

Fast and Scalable Memristive In-Memory Sorting with Column-Skipping Algorithm


Feb 15, 2022
Lianfeng Yu, Zhaokun Jing, Yuchao Yang, Yaoyu Tao

* Accepted in ISCAS 2022 

  Access Paper or Ask Questions

SSPNet: Scale Selection Pyramid Network for Tiny Person Detection from UAV Images


Jul 04, 2021
Mingbo Hong, Shuiwang Li, Yuchao Yang, Feiyu Zhu, Qijun Zhao, Li Lu


  Access Paper or Ask Questions

Coherent Integration for Targets with Constant Cartesian Velocities Based on Accurate Range Model


Feb 19, 2021
Gongjian Zhou, Zeyu Xu, Yuchao Yang


  Access Paper or Ask Questions

S3-Net: A Fast and Lightweight Video Scene Understanding Network by Single-shot Segmentation


Nov 04, 2020
Yuan Cheng, Yuchao Yang, Hai-Bao Chen, Ngai Wong, Hao Yu

* WACV2021 

  Access Paper or Ask Questions

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results


Oct 06, 2020
Xuehui Yu, Zhenjun Han, Yuqi Gong, Nan Jiang, Jian Zhao, Qixiang Ye, Jie Chen, Yuan Feng, Bin Zhang, Xiaodi Wang, Ying Xin, Jingwei Liu, Mingyuan Mao, Sheng Xu, Baochang Zhang, Shumin Han, Cheng Gao, Wei Tang, Lizuo Jin, Mingbo Hong, Yuchao Yang, Shuiwang Li, Huan Luo, Qijun Zhao, Humphrey Shi

* ECCV2020 Workshop on Real-world Computer Vision from Inputs with Limited Quality (RLQ) and Tiny Object Detection Challenge 

  Access Paper or Ask Questions