Alert button
Picture for Minfeng Zhu

Minfeng Zhu

Alert button

PromptMagician: Interactive Prompt Engineering for Text-to-Image Creation

Jul 18, 2023
Yingchaojie Feng, Xingbo Wang, Kam Kwai Wong, Sijia Wang, Yuhong Lu, Minfeng Zhu, Baicheng Wang, Wei Chen

Figure 1 for PromptMagician: Interactive Prompt Engineering for Text-to-Image Creation
Figure 2 for PromptMagician: Interactive Prompt Engineering for Text-to-Image Creation
Figure 3 for PromptMagician: Interactive Prompt Engineering for Text-to-Image Creation
Figure 4 for PromptMagician: Interactive Prompt Engineering for Text-to-Image Creation
Viaarxiv icon

CoSDA: Continual Source-Free Domain Adaptation

Apr 13, 2023
Haozhe Feng, Zhaorui Yang, Hesun Chen, Tianyu Pang, Chao Du, Minfeng Zhu, Wei Chen, Shuicheng Yan

Figure 1 for CoSDA: Continual Source-Free Domain Adaptation
Figure 2 for CoSDA: Continual Source-Free Domain Adaptation
Figure 3 for CoSDA: Continual Source-Free Domain Adaptation
Figure 4 for CoSDA: Continual Source-Free Domain Adaptation
Viaarxiv icon

Interactive Image Synthesis with Panoptic Layout Generation

Mar 28, 2022
Bo Wang, Tao Wu, Minfeng Zhu, Peng Du

Figure 1 for Interactive Image Synthesis with Panoptic Layout Generation
Figure 2 for Interactive Image Synthesis with Panoptic Layout Generation
Figure 3 for Interactive Image Synthesis with Panoptic Layout Generation
Figure 4 for Interactive Image Synthesis with Panoptic Layout Generation
Viaarxiv icon

KD3A: Unsupervised Multi-Source Decentralized Domain Adaptation via Knowledge Distillation

Dec 08, 2020
Hao-Zhe Feng, Zhaoyang You, Minghao Chen, Tianye Zhang, Minfeng Zhu, Fei Wu, Chao Wu, Wei Chen

Figure 1 for KD3A: Unsupervised Multi-Source Decentralized Domain Adaptation via Knowledge Distillation
Figure 2 for KD3A: Unsupervised Multi-Source Decentralized Domain Adaptation via Knowledge Distillation
Figure 3 for KD3A: Unsupervised Multi-Source Decentralized Domain Adaptation via Knowledge Distillation
Figure 4 for KD3A: Unsupervised Multi-Source Decentralized Domain Adaptation via Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

SHOT-VAE: Semi-supervised Deep Generative Models With Label-aware ELBO Approximations

Dec 08, 2020
Hao-Zhe Feng, Kezhi Kong, Minghao Chen, Tianye Zhang, Minfeng Zhu, Wei Chen

Figure 1 for SHOT-VAE: Semi-supervised Deep Generative Models With Label-aware ELBO Approximations
Figure 2 for SHOT-VAE: Semi-supervised Deep Generative Models With Label-aware ELBO Approximations
Figure 3 for SHOT-VAE: Semi-supervised Deep Generative Models With Label-aware ELBO Approximations
Figure 4 for SHOT-VAE: Semi-supervised Deep Generative Models With Label-aware ELBO Approximations
Viaarxiv icon