Alert button
Picture for Makoto Onizuka

Makoto Onizuka

Alert button

Large Language Models as Urban Residents: An LLM Agent Framework for Personal Mobility Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Jiawei Wang, Renhe Jiang, Chuang Yang, Zengqing Wu, Makoto Onizuka, Ryosuke Shibasaki, Chuan Xiao

Viaarxiv icon

Shall We Talk: Exploring Spontaneous Collaborations of Competing LLM Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Zengqing Wu, Shuyuan Zheng, Qianying Liu, Xu Han, Brian Inhyuk Kwon, Makoto Onizuka, Shaojie Tang, Run Peng, Chuan Xiao

Viaarxiv icon

BClean: A Bayesian Data Cleaning System

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 11, 2023
Jianbin Qin, Sifan Huang, Yaoshu Wang, Jing Zhu, Yifan Zhang, Yukai Miao, Rui Mao, Makoto Onizuka, Chuan Xiao

Viaarxiv icon

Learned spatial data partitioning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 19, 2023
Keizo Hori, Yuya Sasaki, Daichi Amagata, Yuki Murosaki, Makoto Onizuka

Figure 1 for Learned spatial data partitioning
Figure 2 for Learned spatial data partitioning
Figure 3 for Learned spatial data partitioning
Figure 4 for Learned spatial data partitioning
Viaarxiv icon

Why Using Either Aggregated Features or Adjacency Lists in Directed or Undirected Graph? Empirical Study and Simple Classification Method

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 14, 2023
Seiji Maekawa, Yuya Sasaki, Makoto Onizuka

Figure 1 for Why Using Either Aggregated Features or Adjacency Lists in Directed or Undirected Graph? Empirical Study and Simple Classification Method
Figure 2 for Why Using Either Aggregated Features or Adjacency Lists in Directed or Undirected Graph? Empirical Study and Simple Classification Method
Figure 3 for Why Using Either Aggregated Features or Adjacency Lists in Directed or Undirected Graph? Empirical Study and Simple Classification Method
Figure 4 for Why Using Either Aggregated Features or Adjacency Lists in Directed or Undirected Graph? Empirical Study and Simple Classification Method
Viaarxiv icon

GuP: Fast Subgraph Matching by Guard-based Pruning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 11, 2023
Junya Arai, Yasuhiro Fujiwara, Makoto Onizuka

Figure 1 for GuP: Fast Subgraph Matching by Guard-based Pruning
Figure 2 for GuP: Fast Subgraph Matching by Guard-based Pruning
Figure 3 for GuP: Fast Subgraph Matching by Guard-based Pruning
Figure 4 for GuP: Fast Subgraph Matching by Guard-based Pruning
Viaarxiv icon

Scardina: Scalable Join Cardinality Estimation by Multiple Density Estimators

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2023
Ryuichi Ito, Yuya Sasaki, Chuan Xiao, Makoto Onizuka

Figure 1 for Scardina: Scalable Join Cardinality Estimation by Multiple Density Estimators
Figure 2 for Scardina: Scalable Join Cardinality Estimation by Multiple Density Estimators
Figure 3 for Scardina: Scalable Join Cardinality Estimation by Multiple Density Estimators
Figure 4 for Scardina: Scalable Join Cardinality Estimation by Multiple Density Estimators
Viaarxiv icon

GNN Transformation Framework for Improving Efficiency and Scalability

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 25, 2022
Seiji Maekawa, Yuya Sasaki, George Fletcher, Makoto Onizuka

Figure 1 for GNN Transformation Framework for Improving Efficiency and Scalability
Figure 2 for GNN Transformation Framework for Improving Efficiency and Scalability
Figure 3 for GNN Transformation Framework for Improving Efficiency and Scalability
Figure 4 for GNN Transformation Framework for Improving Efficiency and Scalability
Viaarxiv icon

Scaling Private Deep Learning with Low-Rank and Sparse Gradients

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 06, 2022
Ryuichi Ito, Seng Pei Liew, Tsubasa Takahashi, Yuya Sasaki, Makoto Onizuka

Figure 1 for Scaling Private Deep Learning with Low-Rank and Sparse Gradients
Figure 2 for Scaling Private Deep Learning with Low-Rank and Sparse Gradients
Figure 3 for Scaling Private Deep Learning with Low-Rank and Sparse Gradients
Figure 4 for Scaling Private Deep Learning with Low-Rank and Sparse Gradients
Viaarxiv icon

An Empirical Study of Personalized Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 27, 2022
Koji Matsuda, Yuya Sasaki, Chuan Xiao, Makoto Onizuka

Figure 1 for An Empirical Study of Personalized Federated Learning
Figure 2 for An Empirical Study of Personalized Federated Learning
Figure 3 for An Empirical Study of Personalized Federated Learning
Figure 4 for An Empirical Study of Personalized Federated Learning
Viaarxiv icon