Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Robust Dancer: Long-term 3D Dance Synthesis Using Unpaired Data


Mar 29, 2023
Bin Feng, Tenglong Ao, Zequn Liu, Wei Ju, Libin Liu, Ming Zhang

Add code

* Preliminary video demo: https://youtu.be/gJbxG9QlcUU 

   Access Paper or Ask Questions

GestureDiffuCLIP: Gesture Diffusion Model with CLIP Latents


Mar 28, 2023
Tenglong Ao, Zeyi Zhang, Libin Liu

Add code

* Video demo: https://youtu.be/Psi1IOZGq8c 

   Access Paper or Ask Questions

2D-Empowered 3D Object Detection on the Edge


Feb 18, 2023
Jingzong Li, Yik Hong Cai, Libin Liu, Yu Mao, Chun Jason Xue, Hong Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

MotionBERT: Unified Pretraining for Human Motion Analysis


Oct 12, 2022
Wentao Zhu, Xiaoxuan Ma, Zhaoyang Liu, Libin Liu, Wayne Wu, Yizhou Wang

Add code

* Project page: https://motionbert.github.io/ 

   Access Paper or Ask Questions

ControlVAE: Model-Based Learning of Generative Controllers for Physics-Based Characters


Oct 12, 2022
Heyuan Yao, Zhenhua Song, Baoquan Chen, Libin Liu

Add code

* SIGGRAPH Asia 2022 (Journal Track); 

   Access Paper or Ask Questions

Rhythmic Gesticulator: Rhythm-Aware Co-Speech Gesture Synthesis with Hierarchical Neural Embeddings


Oct 05, 2022
Tenglong Ao, Qingzhe Gao, Yuke Lou, Baoquan Chen, Libin Liu

Add code

* SIGGRAPH Asia 2022 (Journal Track); Project Page: https://github.com/Aubrey-ao/HumanBehaviorAnimation 

   Access Paper or Ask Questions

Neural Novel Actor: Learning a Generalized Animatable Neural Representation for Human Actors


Aug 25, 2022
Yiming Wang, Qingzhe Gao, Libin Liu, Lingjie Liu, Christian Theobalt, Baoquan Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Learning to Use Chopsticks in Diverse Styles


May 28, 2022
Zeshi Yang, KangKang Yin, Libin Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Co-part Segmentation through Assembly


Jun 10, 2021
Qingzhe Gao, Bin Wang, Libin Liu, Baoquan Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>