Alert button
Picture for Juan Ye

Juan Ye

Alert button

TTMFN: Two-stream Transformer-based Multimodal Fusion Network for Survival Prediction

Nov 13, 2023
Ruiquan Ge, Xiangyang Hu, Rungen Huang, Gangyong Jia, Yaqi Wang, Renshu Gu, Changmiao Wang, Elazab Ahmed, Linyan Wang, Juan Ye, Ye Li

Viaarxiv icon

Hadamard Domain Training with Integers for Class Incremental Quantized Learning

Oct 05, 2023
Martin Schiemer, Clemens JS Schaefer, Jayden Parker Vap, Mark James Horeni, Yu Emma Wang, Juan Ye, Siddharth Joshi

Viaarxiv icon

Towards Automated Animal Density Estimation with Acoustic Spatial Capture-Recapture

Aug 24, 2023
Yuheng Wang, Juan Ye, David L. Borchers

Figure 1 for Towards Automated Animal Density Estimation with Acoustic Spatial Capture-Recapture
Figure 2 for Towards Automated Animal Density Estimation with Acoustic Spatial Capture-Recapture
Figure 3 for Towards Automated Animal Density Estimation with Acoustic Spatial Capture-Recapture
Figure 4 for Towards Automated Animal Density Estimation with Acoustic Spatial Capture-Recapture
Viaarxiv icon

An End-to-End Review of Gaze Estimation and its Interactive Applications on Handheld Mobile Devices

Jun 30, 2023
Yaxiong Lei, Shijing He, Mohamed Khamis, Juan Ye

Figure 1 for An End-to-End Review of Gaze Estimation and its Interactive Applications on Handheld Mobile Devices
Figure 2 for An End-to-End Review of Gaze Estimation and its Interactive Applications on Handheld Mobile Devices
Figure 3 for An End-to-End Review of Gaze Estimation and its Interactive Applications on Handheld Mobile Devices
Figure 4 for An End-to-End Review of Gaze Estimation and its Interactive Applications on Handheld Mobile Devices
Viaarxiv icon

A simple normalization technique using window statistics to improve the out-of-distribution generalization on medical images

Jul 14, 2022
Chengfeng Zhou, Songchang Chen, Chenming Xu, Jun Wang, Feng Liu, Chun Zhang, Juan Ye, Hefeng Huang, Dahong Qian

Figure 1 for A simple normalization technique using window statistics to improve the out-of-distribution generalization on medical images
Figure 2 for A simple normalization technique using window statistics to improve the out-of-distribution generalization on medical images
Figure 3 for A simple normalization technique using window statistics to improve the out-of-distribution generalization on medical images
Figure 4 for A simple normalization technique using window statistics to improve the out-of-distribution generalization on medical images
Viaarxiv icon

A simple normalization technique using window statistics to improve the out-of-distribution generalization in medical images

Jul 07, 2022
Chengfeng Zhou, Songchang Chen, Chenming Xu, Jun Wang, Chun Zhang, Juan Ye, Hefeng Huang, Dahong Qian

Figure 1 for A simple normalization technique using window statistics to improve the out-of-distribution generalization in medical images
Figure 2 for A simple normalization technique using window statistics to improve the out-of-distribution generalization in medical images
Figure 3 for A simple normalization technique using window statistics to improve the out-of-distribution generalization in medical images
Figure 4 for A simple normalization technique using window statistics to improve the out-of-distribution generalization in medical images
Viaarxiv icon

CDNet: Contrastive Disentangled Network for Fine-Grained Image Categorization of Ocular B-Scan Ultrasound

Jun 17, 2022
Ruilong Dan, Yunxiang Li, Yijie Wang, Gangyong Jia, Ruiquan Ge, Juan Ye, Qun Jin, Yaqi Wang

Figure 1 for CDNet: Contrastive Disentangled Network for Fine-Grained Image Categorization of Ocular B-Scan Ultrasound
Figure 2 for CDNet: Contrastive Disentangled Network for Fine-Grained Image Categorization of Ocular B-Scan Ultrasound
Figure 3 for CDNet: Contrastive Disentangled Network for Fine-Grained Image Categorization of Ocular B-Scan Ultrasound
Figure 4 for CDNet: Contrastive Disentangled Network for Fine-Grained Image Categorization of Ocular B-Scan Ultrasound
Viaarxiv icon

Self-Adaptive Transfer Learning for Multicenter Glaucoma Classification in Fundus Retina Images

May 07, 2021
Yiming Bao, Jun Wang, Tong Li, Linyan Wang, Jianwei Xu, Juan Ye, Dahong Qian

Figure 1 for Self-Adaptive Transfer Learning for Multicenter Glaucoma Classification in Fundus Retina Images
Figure 2 for Self-Adaptive Transfer Learning for Multicenter Glaucoma Classification in Fundus Retina Images
Figure 3 for Self-Adaptive Transfer Learning for Multicenter Glaucoma Classification in Fundus Retina Images
Figure 4 for Self-Adaptive Transfer Learning for Multicenter Glaucoma Classification in Fundus Retina Images
Viaarxiv icon

Continual Learning in Sensor-based Human Activity Recognition: an Empirical Benchmark Analysis

Apr 19, 2021
Saurav Jha, Martin Schiemer, Franco Zambonelli, Juan Ye

Figure 1 for Continual Learning in Sensor-based Human Activity Recognition: an Empirical Benchmark Analysis
Figure 2 for Continual Learning in Sensor-based Human Activity Recognition: an Empirical Benchmark Analysis
Figure 3 for Continual Learning in Sensor-based Human Activity Recognition: an Empirical Benchmark Analysis
Figure 4 for Continual Learning in Sensor-based Human Activity Recognition: an Empirical Benchmark Analysis
Viaarxiv icon

Continual Learning in Human Activity Recognition: an Empirical Analysis of Regularization

Jul 06, 2020
Saurav Jha, Martin Schiemer, Juan Ye

Figure 1 for Continual Learning in Human Activity Recognition: an Empirical Analysis of Regularization
Figure 2 for Continual Learning in Human Activity Recognition: an Empirical Analysis of Regularization
Figure 3 for Continual Learning in Human Activity Recognition: an Empirical Analysis of Regularization
Figure 4 for Continual Learning in Human Activity Recognition: an Empirical Analysis of Regularization
Viaarxiv icon