Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

CDNet: Contrastive Disentangled Network for Fine-Grained Image Categorization of Ocular B-Scan UltrasoundRuilong Dan , Yunxiang Li , Yijie Wang , Gangyong Jia , Ruiquan Ge , Juan Ye , Qun Jin , Yaqi Wang


   Access Paper or Ask Questions

Dispensed Transformer Network for Unsupervised Domain AdaptationYunxiang Li , Jingxiong Li , Ruilong Dan , Shuai Wang , Kai Jin , Guodong Zeng , Jun Wang , Xiangji Pan , Qianni Zhang , Huiyu Zhou , Qun Jin , Li Wang , Yaqi Wang

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

GT U-Net: A U-Net Like Group Transformer Network for Tooth Root SegmentationYunxiang Li , Shuai Wang , Jun Wang , Guodong Zeng , Wenjun Liu , Qianni Zhang , Qun Jin , Yaqi Wang

* 12th International Workshop, MLMI 2021, Held in Conjunction with MICCAI 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Anatomy-Guided Parallel Bottleneck Transformer Network for Automated Evaluation of Root Canal TherapyYunxiang Li , Guodong Zeng , Yifan Zhang , Jun Wang , Qianni Zhang , Qun Jin , Lingling Sun , Qisi Lian , Neng Xia , Ruizi Peng , Kai Tang , Yaqi Wang , Shuai Wang


   Access Paper or Ask Questions

High-Resolution Segmentation of Tooth Root Fuzzy Edge Based on Polynomial Curve Fitting with Landmark DetectionYunxiang Li , Yifan Zhang , Yaqi Wang , Shuai Wang , Ruizi Peng , Kai Tang , Qianni Zhang , Jun Wang , Qun Jin , Lingling Sun

* 10 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Multiscale Attention Guided Network for COVID-19 Detection Using Chest X-ray ImagesJingxiong Li , Yaqi Wang , Shuai Wang , Jun Wang , Jun Liu , Qun Jin , Lingling Sun


   Access Paper or Ask Questions