Alert button
Picture for Hanjun Dai

Hanjun Dai

Alert button

Beyond Expectations: Learning with Stochastic Dominance Made Practical

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Shicong Cen, Jincheng Mei, Hanjun Dai, Dale Schuurmans, Yuejie Chi, Bo Dai

Viaarxiv icon

SQLPrompt: In-Context Text-to-SQL with Minimal Labeled Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 06, 2023
Ruoxi Sun, Sercan Ö. Arik, Rajarishi Sinha, Hootan Nakhost, Hanjun Dai, Pengcheng Yin, Tomas Pfister

Figure 1 for SQLPrompt: In-Context Text-to-SQL with Minimal Labeled Data
Figure 2 for SQLPrompt: In-Context Text-to-SQL with Minimal Labeled Data
Figure 3 for SQLPrompt: In-Context Text-to-SQL with Minimal Labeled Data
Figure 4 for SQLPrompt: In-Context Text-to-SQL with Minimal Labeled Data
Viaarxiv icon

On Task-personalized Multimodal Few-shot Learning for Visually-rich Document Entity Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 01, 2023
Jiayi Chen, Hanjun Dai, Bo Dai, Aidong Zhang, Wei Wei

Viaarxiv icon

Large Language Models can Learn Rules

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Zhaocheng Zhu, Yuan Xue, Xinyun Chen, Denny Zhou, Jian Tang, Dale Schuurmans, Hanjun Dai

Figure 1 for Large Language Models can Learn Rules
Figure 2 for Large Language Models can Learn Rules
Figure 3 for Large Language Models can Learn Rules
Figure 4 for Large Language Models can Learn Rules
Viaarxiv icon

Video Timeline Modeling For News Story Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 23, 2023
Meng Liu, Mingda Zhang, Jialu Liu, Hanjun Dai, Ming-Hsuan Yang, Shuiwang Ji, Zheyun Feng, Boqing Gong

Figure 1 for Video Timeline Modeling For News Story Understanding
Figure 2 for Video Timeline Modeling For News Story Understanding
Figure 3 for Video Timeline Modeling For News Story Understanding
Figure 4 for Video Timeline Modeling For News Story Understanding
Viaarxiv icon

Document Entity Retrieval with Massive and Noisy Pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 15, 2023
Lijun Yu, Jin Miao, Xiaoyu Sun, Jiayi Chen, Alexander G. Hauptmann, Hanjun Dai, Wei Wei

Figure 1 for Document Entity Retrieval with Massive and Noisy Pre-training
Figure 2 for Document Entity Retrieval with Massive and Noisy Pre-training
Figure 3 for Document Entity Retrieval with Massive and Noisy Pre-training
Figure 4 for Document Entity Retrieval with Massive and Noisy Pre-training
Viaarxiv icon

SQL-PaLM: Improved Large Language Model Adaptation for Text-to-SQL

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2023
Ruoxi Sun, Sercan O. Arik, Hootan Nakhost, Hanjun Dai, Rajarishi Sinha, Pengcheng Yin, Tomas Pfister

Figure 1 for SQL-PaLM: Improved Large Language Model Adaptation for Text-to-SQL
Figure 2 for SQL-PaLM: Improved Large Language Model Adaptation for Text-to-SQL
Figure 3 for SQL-PaLM: Improved Large Language Model Adaptation for Text-to-SQL
Figure 4 for SQL-PaLM: Improved Large Language Model Adaptation for Text-to-SQL
Viaarxiv icon

LambdaBeam: Neural Program Search with Higher-Order Functions and Lambdas

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 03, 2023
Kensen Shi, Hanjun Dai, Wen-Ding Li, Kevin Ellis, Charles Sutton

Figure 1 for LambdaBeam: Neural Program Search with Higher-Order Functions and Lambdas
Figure 2 for LambdaBeam: Neural Program Search with Higher-Order Functions and Lambdas
Figure 3 for LambdaBeam: Neural Program Search with Higher-Order Functions and Lambdas
Figure 4 for LambdaBeam: Neural Program Search with Higher-Order Functions and Lambdas
Viaarxiv icon

Let the Flows Tell: Solving Graph Combinatorial Optimization Problems with GFlowNets

Add code
Bookmark button
Alert button
May 26, 2023
Dinghuai Zhang, Hanjun Dai, Nikolay Malkin, Aaron Courville, Yoshua Bengio, Ling Pan

Figure 1 for Let the Flows Tell: Solving Graph Combinatorial Optimization Problems with GFlowNets
Figure 2 for Let the Flows Tell: Solving Graph Combinatorial Optimization Problems with GFlowNets
Figure 3 for Let the Flows Tell: Solving Graph Combinatorial Optimization Problems with GFlowNets
Figure 4 for Let the Flows Tell: Solving Graph Combinatorial Optimization Problems with GFlowNets
Viaarxiv icon

Universal Self-adaptive Prompting

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Xingchen Wan, Ruoxi Sun, Hootan Nakhost, Hanjun Dai, Julian Martin Eisenschlos, Sercan O. Arik, Tomas Pfister

Figure 1 for Universal Self-adaptive Prompting
Figure 2 for Universal Self-adaptive Prompting
Figure 3 for Universal Self-adaptive Prompting
Figure 4 for Universal Self-adaptive Prompting
Viaarxiv icon