Alert button
Picture for Jianguo Li

Jianguo Li

Alert button

MAGR: Manifold-Aligned Graph Regularization for Continual Action Quality Assessment

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Kanglei Zhou, Liyuan Wang, Xingxing Zhang, Hubert P. H. Shum, Frederick W. B. Li, Jianguo Li, Xiaohui Liang

Figure 1 for MAGR: Manifold-Aligned Graph Regularization for Continual Action Quality Assessment
Figure 2 for MAGR: Manifold-Aligned Graph Regularization for Continual Action Quality Assessment
Figure 3 for MAGR: Manifold-Aligned Graph Regularization for Continual Action Quality Assessment
Figure 4 for MAGR: Manifold-Aligned Graph Regularization for Continual Action Quality Assessment
Viaarxiv icon

A Survey on Language Models for Code

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 19, 2023
Ziyin Zhang, Chaoyu Chen, Bingchang Liu, Cong Liao, Zi Gong, Hang Yu, Jianguo Li, Rui Wang

Viaarxiv icon

MFTCoder: Boosting Code LLMs with Multitask Fine-Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 04, 2023
Bingchang Liu, Chaoyu Chen, Cong Liao, Zi Gong, Huan Wang, Zhichao Lei, Ming Liang, Dajun Chen, Min Shen, Hailian Zhou, Hang Yu, Jianguo Li

Figure 1 for MFTCoder: Boosting Code LLMs with Multitask Fine-Tuning
Figure 2 for MFTCoder: Boosting Code LLMs with Multitask Fine-Tuning
Figure 3 for MFTCoder: Boosting Code LLMs with Multitask Fine-Tuning
Figure 4 for MFTCoder: Boosting Code LLMs with Multitask Fine-Tuning
Viaarxiv icon

BasisFormer: Attention-based Time Series Forecasting with Learnable and Interpretable Basis

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 31, 2023
Zelin Ni, Hang Yu, Shizhan Liu, Jianguo Li, Weiyao Lin

Figure 1 for BasisFormer: Attention-based Time Series Forecasting with Learnable and Interpretable Basis
Figure 2 for BasisFormer: Attention-based Time Series Forecasting with Learnable and Interpretable Basis
Figure 3 for BasisFormer: Attention-based Time Series Forecasting with Learnable and Interpretable Basis
Figure 4 for BasisFormer: Attention-based Time Series Forecasting with Learnable and Interpretable Basis
Viaarxiv icon

CodeFuse-13B: A Pretrained Multi-lingual Code Large Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Peng Di, Jianguo Li, Hang Yu, Wei Jiang, Wenting Cai, Yang Cao, Chaoyu Chen, Dajun Chen, Hongwei Chen, Liang Chen, Gang Fan, Jie Gong, Zi Gong, Wen Hu, Tingting Guo, Zhichao Lei, Ting Li, Zheng Li, Ming Liang, Cong Liao, Bingchang Liu, Jiachen Liu, Zhiwei Liu, Shaojun Lu, Min Shen, Guangpei Wang, Huan Wang, Zhi Wang, Zhaogui Xu, Jiawei Yang, Qing Ye, Gehao Zhang, Yu Zhang, Zelin Zhao, Xunjin Zheng, Hailian Zhou, Lifu Zhu, Xianying Zhu

Figure 1 for CodeFuse-13B: A Pretrained Multi-lingual Code Large Language Model
Figure 2 for CodeFuse-13B: A Pretrained Multi-lingual Code Large Language Model
Figure 3 for CodeFuse-13B: A Pretrained Multi-lingual Code Large Language Model
Figure 4 for CodeFuse-13B: A Pretrained Multi-lingual Code Large Language Model
Viaarxiv icon

Twin Graph-based Anomaly Detection via Attentive Multi-Modal Learning for Microservice System

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 07, 2023
Jun Huang, Yang Yang, Hang Yu, Jianguo Li, Xiao Zheng

Figure 1 for Twin Graph-based Anomaly Detection via Attentive Multi-Modal Learning for Microservice System
Figure 2 for Twin Graph-based Anomaly Detection via Attentive Multi-Modal Learning for Microservice System
Figure 3 for Twin Graph-based Anomaly Detection via Attentive Multi-Modal Learning for Microservice System
Figure 4 for Twin Graph-based Anomaly Detection via Attentive Multi-Modal Learning for Microservice System
Viaarxiv icon

Cure the headache of Transformers via Collinear Constrained Attention

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 15, 2023
Shiyi Zhu, Jing Ye, Wei Jiang, Qi Zhang, Yifan Wu, Jianguo Li

Figure 1 for Cure the headache of Transformers via Collinear Constrained Attention
Figure 2 for Cure the headache of Transformers via Collinear Constrained Attention
Figure 3 for Cure the headache of Transformers via Collinear Constrained Attention
Figure 4 for Cure the headache of Transformers via Collinear Constrained Attention
Viaarxiv icon

BALANCE: Bayesian Linear Attribution for Root Cause Localization

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 31, 2023
Chaoyu Chen, Hang Yu, Zhichao Lei, Jianguo Li, Shaokang Ren, Tingkai Zhang, Silin Hu, Jianchao Wang, Wenhui Shi

Figure 1 for BALANCE: Bayesian Linear Attribution for Root Cause Localization
Figure 2 for BALANCE: Bayesian Linear Attribution for Root Cause Localization
Figure 3 for BALANCE: Bayesian Linear Attribution for Root Cause Localization
Figure 4 for BALANCE: Bayesian Linear Attribution for Root Cause Localization
Viaarxiv icon

Regularized Graph Structure Learning with Semantic Knowledge for Multi-variates Time-Series Forecasting

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2022
Hongyuan Yu, Ting Li, Weichen Yu, Jianguo Li, Yan Huang, Liang Wang, Alex Liu

Figure 1 for Regularized Graph Structure Learning with Semantic Knowledge for Multi-variates Time-Series Forecasting
Figure 2 for Regularized Graph Structure Learning with Semantic Knowledge for Multi-variates Time-Series Forecasting
Figure 3 for Regularized Graph Structure Learning with Semantic Knowledge for Multi-variates Time-Series Forecasting
Figure 4 for Regularized Graph Structure Learning with Semantic Knowledge for Multi-variates Time-Series Forecasting
Viaarxiv icon

A Meta Reinforcement Learning Approach for Predictive Autoscaling in the Cloud

Add code
Bookmark button
Alert button
May 31, 2022
Siqiao Xue, Chao Qu, Xiaoming Shi, Cong Liao, Shiyi Zhu, Xiaoyu Tan, Lintao Ma, Shiyu Wang, Shijun Wang, Yun Hu, Lei Lei, Yangfei Zheng, Jianguo Li, James Zhang

Figure 1 for A Meta Reinforcement Learning Approach for Predictive Autoscaling in the Cloud
Figure 2 for A Meta Reinforcement Learning Approach for Predictive Autoscaling in the Cloud
Figure 3 for A Meta Reinforcement Learning Approach for Predictive Autoscaling in the Cloud
Figure 4 for A Meta Reinforcement Learning Approach for Predictive Autoscaling in the Cloud
Viaarxiv icon