Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Weihao Xia

Identity-Guided Face Generation with Multi-modal Contour Conditions


Oct 10, 2021
Qingyan Bai, Weihao Xia, Fei Yin, Yujiu Yang

* 5 pages, 4 figures, submitted to ICASSP 2022 - 2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) 

  Access Paper or Ask Questions

Real-time Human-Centric Segmentation for Complex Video Scenes


Aug 16, 2021
Ran Yu, Chenyu Tian, Weihao Xia, Xinyuan Zhao, Haoqian Wang, Yujiu Yang


  Access Paper or Ask Questions

PoseDet: Fast Multi-Person Pose Estimation Using Pose Embedding


Jul 27, 2021
Chenyu Tian, Ran Yu, Xinyuan Zhao, Weihao Xia, Haoqian Wang, Yujiu Yang

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Perceptual Image Quality Assessment


May 11, 2021
Jinjin Gu, Haoming Cai, Chao Dong, Jimmy S. Ren, Yu Qiao, Shuhang Gu, Radu Timofte, Manri Cheon, Sungjun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee, Qing Zhang, Haiyang Guo, Yi Bin, Yuqing Hou, Hengliang Luo, Jingyu Guo, Zirui Wang, Hai Wang, Wenming Yang, Qingyan Bai, Shuwei Shi, Weihao Xia, Mingdeng Cao, Jiahao Wang, Yifan Chen, Yujiu Yang, Yang Li, Tao Zhang, Longtao Feng, Yiting Liao, Junlin Li, William Thong, Jose Costa Pereira, Ales Leonardis, Steven McDonagh, Kele Xu, Lehan Yang, Hengxing Cai, Pengfei Sun, Seyed Mehdi Ayyoubzadeh, Ali Royat, Sid Ahmed Fezza, Dounia Hammou, Wassim Hamidouche, Sewoong Ahn, Gwangjin Yoon, Koki Tsubota, Hiroaki Akutsu, Kiyoharu Aizawa


  Access Paper or Ask Questions

Region-Adaptive Deformable Network for Image Quality Assessment


Apr 23, 2021
Shuwei Shi, Qingyan Bai, Mingdeng Cao, Weihao Xia, Jiahao Wang, Yifan Chen, Yujiu Yang

* CVPR NTIRE Workshop 2021. The first two authors contribute equally to this work. Code is available at https://github.com/IIGROUP/RADN 

  Access Paper or Ask Questions

Coarse-to-Fine Searching for Efficient Generative Adversarial Networks


Apr 19, 2021
Jiahao Wang, Han Shu, Weihao Xia, Yujiu Yang, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Open-World Text-Guided Face Image Generation and Manipulation


Apr 18, 2021
Weihao Xia, Yujiu Yang, Jing-Hao Xue, Baoyuan Wu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2012.03308 

  Access Paper or Ask Questions

GAN Inversion: A Survey


Jan 14, 2021
Weihao Xia, Yulun Zhang, Yujiu Yang, Jing-Hao Xue, Bolei Zhou, Ming-Hsuan Yang

* papers on generative modeling: https://github.com/zhoubolei/awesome-generative-modeling awesome gan-inversion papers: https://github.com/weihaox/awesome-image-translation/blob/master/awesome-gan-inversion.md 

  Access Paper or Ask Questions

TediGAN: Text-Guided Diverse Image Generation and Manipulation


Dec 06, 2020
Weihao Xia, Yujiu Yang, Jing-Hao Xue, Baoyuan Wu

* Code: https://github.com/weihaox/TediGAN; Data: https://github.com/weihaox/Multi-Modal-CelebA-HQ; Video: https://youtu.be/L8Na2f5viAM 

  Access Paper or Ask Questions

Controllable Continuous Gaze Redirection


Oct 09, 2020
Weihao Xia, Yujiu Yang, Jing-Hao Xue, Wensen Feng

* accepted by ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SR-Net: Cooperative Image Segmentation and Restoration in Adverse Environmental Conditions


Nov 24, 2019
Weihao Xia, Zhanglin Cheng, Yujiu Yang

* Supplementary Material: https://xiaweihao.com/docs/SRNet_Supp.pdf 

  Access Paper or Ask Questions

Segment for Restoration, Restore for Segmentation


Nov 02, 2019
Weihao Xia, Yujiu Yang


  Access Paper or Ask Questions

Domain-Aware No-Reference Image Quality Assessment


Nov 02, 2019
Weihao Xia, Yujiu Yang, Jing-Hao Xue, Jing Xiao

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Multi-Domain Multimodal Image-to-Image Translation with Explicit Domain-Constrained Disentanglement


Nov 02, 2019
Weihao Xia, Yujiu Yang, Jing-Hao Xue

* 20 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Cali-Sketch: Stroke Calibration and Completion for High-Quality Face Image Generation from Poorly-Drawn Sketches


Nov 01, 2019
Weihao Xia, Yujiu Yang, Jing-Hao Xue

* 10 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions