Alert button
Picture for Zheng Qin

Zheng Qin

Alert button

Delocate: Detection and Localization for Deepfake Videos with Randomly-Located Tampered Traces

Jan 24, 2024
Juan Hu, Xin Liao, Difei Gao, Satoshi Tsutsui, Qian Wang, Zheng Qin, Mike Zheng Shou

Viaarxiv icon

Multi-Prompts Learning with Cross-Modal Alignment for Attribute-based Person Re-Identification

Dec 28, 2023
Yajing Zhai, Yawen Zeng, Zhiyong Huang, Zheng Qin, Xin Jin, Da Cao

Viaarxiv icon

Single-Shot and Multi-Shot Feature Learning for Multi-Object Tracking

Nov 17, 2023
Yizhe Li, Sanping Zhou, Zheng Qin, Le Wang, Jinjun Wang, Nanning Zheng

Viaarxiv icon

Recap: Detecting Deepfake Video with Unpredictable Tampered Traces via Recovering Faces and Mapping Recovered Faces

Aug 19, 2023
Juan Hu, Xin Liao, Difei Gao, Satoshi Tsutsui, Qian Wang, Zheng Qin, Mike Zheng Shou

Figure 1 for Recap: Detecting Deepfake Video with Unpredictable Tampered Traces via Recovering Faces and Mapping Recovered Faces
Figure 2 for Recap: Detecting Deepfake Video with Unpredictable Tampered Traces via Recovering Faces and Mapping Recovered Faces
Figure 3 for Recap: Detecting Deepfake Video with Unpredictable Tampered Traces via Recovering Faces and Mapping Recovered Faces
Figure 4 for Recap: Detecting Deepfake Video with Unpredictable Tampered Traces via Recovering Faces and Mapping Recovered Faces
Viaarxiv icon

2D3D-MATR: 2D-3D Matching Transformer for Detection-free Registration between Images and Point Clouds

Aug 14, 2023
Minhao Li, Zheng Qin, Zhirui Gao, Renjiao Yi, Chenyang Zhu, Yulan Guo, Kai Xu

Figure 1 for 2D3D-MATR: 2D-3D Matching Transformer for Detection-free Registration between Images and Point Clouds
Figure 2 for 2D3D-MATR: 2D-3D Matching Transformer for Detection-free Registration between Images and Point Clouds
Figure 3 for 2D3D-MATR: 2D-3D Matching Transformer for Detection-free Registration between Images and Point Clouds
Figure 4 for 2D3D-MATR: 2D-3D Matching Transformer for Detection-free Registration between Images and Point Clouds
Viaarxiv icon

GeoTransformer: Fast and Robust Point Cloud Registration with Geometric Transformer

Jul 25, 2023
Zheng Qin, Hao Yu, Changjian Wang, Yulan Guo, Yuxing Peng, Slobodan Ilic, Dewen Hu, Kai Xu

Figure 1 for GeoTransformer: Fast and Robust Point Cloud Registration with Geometric Transformer
Figure 2 for GeoTransformer: Fast and Robust Point Cloud Registration with Geometric Transformer
Figure 3 for GeoTransformer: Fast and Robust Point Cloud Registration with Geometric Transformer
Figure 4 for GeoTransformer: Fast and Robust Point Cloud Registration with Geometric Transformer
Viaarxiv icon

Tensorformer: Normalized Matrix Attention Transformer for High-quality Point Cloud Reconstruction

Jun 28, 2023
Hui Tian, Zheng Qin, Renjiao Yi, Chenyang Zhu, Kai Xu

Figure 1 for Tensorformer: Normalized Matrix Attention Transformer for High-quality Point Cloud Reconstruction
Figure 2 for Tensorformer: Normalized Matrix Attention Transformer for High-quality Point Cloud Reconstruction
Figure 3 for Tensorformer: Normalized Matrix Attention Transformer for High-quality Point Cloud Reconstruction
Figure 4 for Tensorformer: Normalized Matrix Attention Transformer for High-quality Point Cloud Reconstruction
Viaarxiv icon

Decoupled Diffusion Models with Explicit Transition Probability

Jun 23, 2023
Yuhang Huang, Zheng Qin, Xinwang Liu, Kai Xu

Figure 1 for Decoupled Diffusion Models with Explicit Transition Probability
Figure 2 for Decoupled Diffusion Models with Explicit Transition Probability
Figure 3 for Decoupled Diffusion Models with Explicit Transition Probability
Figure 4 for Decoupled Diffusion Models with Explicit Transition Probability
Viaarxiv icon

Rotation-Invariant Transformer for Point Cloud Matching

Mar 25, 2023
Hao Yu, Zheng Qin, Ji Hou, Mahdi Saleh, Dongsheng Li, Benjamin Busam, Slobodan Ilic

Figure 1 for Rotation-Invariant Transformer for Point Cloud Matching
Figure 2 for Rotation-Invariant Transformer for Point Cloud Matching
Figure 3 for Rotation-Invariant Transformer for Point Cloud Matching
Figure 4 for Rotation-Invariant Transformer for Point Cloud Matching
Viaarxiv icon