Alert button
Picture for Fu Zhang

Fu Zhang

Alert button

MaRS Laboratory, Dept. of Mechanical Engineering, The University of Hong Kong

P-NAL: an Effective and Interpretable Entity Alignment Method

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2024
Chuanhao Xu, Jingwei Cheng, Fu Zhang

Viaarxiv icon

Swashplateless-elevon Actuation for a Dual-rotor Tail-sitter VTOL UAV

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 24, 2023
Nan Chen, Fanze Kong, Haotian Li, Jiayuan Liu, Ziwei Ye, Wei Xu, Fangcheng Zhu, Ximin Lyu, Fu Zhang

Figure 1 for Swashplateless-elevon Actuation for a Dual-rotor Tail-sitter VTOL UAV
Figure 2 for Swashplateless-elevon Actuation for a Dual-rotor Tail-sitter VTOL UAV
Figure 3 for Swashplateless-elevon Actuation for a Dual-rotor Tail-sitter VTOL UAV
Figure 4 for Swashplateless-elevon Actuation for a Dual-rotor Tail-sitter VTOL UAV
Viaarxiv icon

Snapp: An Agile Robotic Fish with 3-D Maneuverability for Open Water Swim

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 25, 2023
Timothy J. K. Ng, Nan Chen, Fu Zhang

Figure 1 for Snapp: An Agile Robotic Fish with 3-D Maneuverability for Open Water Swim
Figure 2 for Snapp: An Agile Robotic Fish with 3-D Maneuverability for Open Water Swim
Figure 3 for Snapp: An Agile Robotic Fish with 3-D Maneuverability for Open Water Swim
Figure 4 for Snapp: An Agile Robotic Fish with 3-D Maneuverability for Open Water Swim
Viaarxiv icon

Joint Intrinsic and Extrinsic LiDAR-Camera Calibration in Targetless Environments Using Plane-Constrained Bundle Adjustment

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 24, 2023
Liang Li, Haotian Li, Xiyuan Liu, Dongjiao He, Ziliang Miao, Fanze Kong, Rundong Li, Zheng Liu, Fu Zhang

Figure 1 for Joint Intrinsic and Extrinsic LiDAR-Camera Calibration in Targetless Environments Using Plane-Constrained Bundle Adjustment
Figure 2 for Joint Intrinsic and Extrinsic LiDAR-Camera Calibration in Targetless Environments Using Plane-Constrained Bundle Adjustment
Figure 3 for Joint Intrinsic and Extrinsic LiDAR-Camera Calibration in Targetless Environments Using Plane-Constrained Bundle Adjustment
Figure 4 for Joint Intrinsic and Extrinsic LiDAR-Camera Calibration in Targetless Environments Using Plane-Constrained Bundle Adjustment
Viaarxiv icon

Occupancy Grid Mapping without Ray-Casting for High-resolution LiDAR Sensors

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 17, 2023
Yixi Cai, Fanze Kong, Yunfan Ren, Fangcheng Zhu, Jiarong Lin, Fu Zhang

Viaarxiv icon

Perch a quadrotor on planes by the ceiling effect

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 03, 2023
Yuying Zou, Haotian Li, Yunfan Ren, Wei Xu, Yihang Li, Yixi Cai, Shenji Zhou, Fu Zhang

Figure 1 for Perch a quadrotor on planes by the ceiling effect
Figure 2 for Perch a quadrotor on planes by the ceiling effect
Figure 3 for Perch a quadrotor on planes by the ceiling effect
Figure 4 for Perch a quadrotor on planes by the ceiling effect
Viaarxiv icon

An Efficient Plane Extraction Approach for Bundle Adjustment on LiDAR Point clouds

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 29, 2023
Zheng Liu, Fu Zhang

Figure 1 for An Efficient Plane Extraction Approach for Bundle Adjustment on LiDAR Point clouds
Figure 2 for An Efficient Plane Extraction Approach for Bundle Adjustment on LiDAR Point clouds
Figure 3 for An Efficient Plane Extraction Approach for Bundle Adjustment on LiDAR Point clouds
Figure 4 for An Efficient Plane Extraction Approach for Bundle Adjustment on LiDAR Point clouds
Viaarxiv icon

Bubble Explorer: Fast UAV Exploration in Large-Scale and Cluttered 3D-Environments using Occlusion-Free Spheres

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2023
Benxu Tang, Yunfan Ren, Fangcheng Zhu, Rui He, Siqi Liang, Fanze Kong, Fu Zhang

Figure 1 for Bubble Explorer: Fast UAV Exploration in Large-Scale and Cluttered 3D-Environments using Occlusion-Free Spheres
Figure 2 for Bubble Explorer: Fast UAV Exploration in Large-Scale and Cluttered 3D-Environments using Occlusion-Free Spheres
Figure 3 for Bubble Explorer: Fast UAV Exploration in Large-Scale and Cluttered 3D-Environments using Occlusion-Free Spheres
Figure 4 for Bubble Explorer: Fast UAV Exploration in Large-Scale and Cluttered 3D-Environments using Occlusion-Free Spheres
Viaarxiv icon

Tight Collision Probability for UAV Motion Planning in Uncertain Environment

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2023
Tianyu Liu, Fu Zhang, Fei Gao, Jia Pan

Figure 1 for Tight Collision Probability for UAV Motion Planning in Uncertain Environment
Figure 2 for Tight Collision Probability for UAV Motion Planning in Uncertain Environment
Figure 3 for Tight Collision Probability for UAV Motion Planning in Uncertain Environment
Figure 4 for Tight Collision Probability for UAV Motion Planning in Uncertain Environment
Viaarxiv icon

ROG-Map: An Efficient Robocentric Occupancy Grid Map for Large-scene and High-resolution LiDAR-based Motion Planning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2023
Yunfan Ren, Yixi Cai, Fangcheng Zhu, Siqi Liang, Fu Zhang

Figure 1 for ROG-Map: An Efficient Robocentric Occupancy Grid Map for Large-scene and High-resolution LiDAR-based Motion Planning
Figure 2 for ROG-Map: An Efficient Robocentric Occupancy Grid Map for Large-scene and High-resolution LiDAR-based Motion Planning
Figure 3 for ROG-Map: An Efficient Robocentric Occupancy Grid Map for Large-scene and High-resolution LiDAR-based Motion Planning
Figure 4 for ROG-Map: An Efficient Robocentric Occupancy Grid Map for Large-scene and High-resolution LiDAR-based Motion Planning
Viaarxiv icon