Alert button
Picture for Zi Lin

Zi Lin

Alert button

ToxicChat: Unveiling Hidden Challenges of Toxicity Detection in Real-World User-AI Conversation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 26, 2023
Zi Lin, Zihan Wang, Yongqi Tong, Yangkun Wang, Yuxin Guo, Yujia Wang, Jingbo Shang

Figure 1 for ToxicChat: Unveiling Hidden Challenges of Toxicity Detection in Real-World User-AI Conversation
Figure 2 for ToxicChat: Unveiling Hidden Challenges of Toxicity Detection in Real-World User-AI Conversation
Figure 3 for ToxicChat: Unveiling Hidden Challenges of Toxicity Detection in Real-World User-AI Conversation
Figure 4 for ToxicChat: Unveiling Hidden Challenges of Toxicity Detection in Real-World User-AI Conversation
Viaarxiv icon

Eliminating Reasoning via Inferring with Planning: A New Framework to Guide LLMs' Non-linear Thinking

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 18, 2023
Yongqi Tong, Yifan Wang, Dawei Li, Sizhe Wang, Zi Lin, Simeng Han, Jingbo Shang

Viaarxiv icon

Critique Ability of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 07, 2023
Liangchen Luo, Zi Lin, Yinxiao Liu, Lei Shu, Yun Zhu, Jingbo Shang, Lei Meng

Viaarxiv icon

LMSYS-Chat-1M: A Large-Scale Real-World LLM Conversation Dataset

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 30, 2023
Lianmin Zheng, Wei-Lin Chiang, Ying Sheng, Tianle Li, Siyuan Zhuang, Zhanghao Wu, Yonghao Zhuang, Zhuohan Li, Zi Lin, Eric. P Xing, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica, Hao Zhang

Figure 1 for LMSYS-Chat-1M: A Large-Scale Real-World LLM Conversation Dataset
Figure 2 for LMSYS-Chat-1M: A Large-Scale Real-World LLM Conversation Dataset
Figure 3 for LMSYS-Chat-1M: A Large-Scale Real-World LLM Conversation Dataset
Figure 4 for LMSYS-Chat-1M: A Large-Scale Real-World LLM Conversation Dataset
Viaarxiv icon

Is Argument Structure of Learner Chinese Understandable: A Corpus-Based Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 17, 2023
Yuguang Duan, Zi Lin, Weiwei Sun

Figure 1 for Is Argument Structure of Learner Chinese Understandable: A Corpus-Based Analysis
Figure 2 for Is Argument Structure of Learner Chinese Understandable: A Corpus-Based Analysis
Figure 3 for Is Argument Structure of Learner Chinese Understandable: A Corpus-Based Analysis
Viaarxiv icon

Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 09, 2023
Lianmin Zheng, Wei-Lin Chiang, Ying Sheng, Siyuan Zhuang, Zhanghao Wu, Yonghao Zhuang, Zi Lin, Zhuohan Li, Dacheng Li, Eric. P Xing, Hao Zhang, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica

Figure 1 for Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena
Figure 2 for Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena
Figure 3 for Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena
Figure 4 for Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena
Viaarxiv icon

Neural-Symbolic Inference for Robust Autoregressive Graph Parsing via Compositional Uncertainty Quantification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2023
Zi Lin, Jeremiah Liu, Jingbo Shang

Figure 1 for Neural-Symbolic Inference for Robust Autoregressive Graph Parsing via Compositional Uncertainty Quantification
Figure 2 for Neural-Symbolic Inference for Robust Autoregressive Graph Parsing via Compositional Uncertainty Quantification
Figure 3 for Neural-Symbolic Inference for Robust Autoregressive Graph Parsing via Compositional Uncertainty Quantification
Figure 4 for Neural-Symbolic Inference for Robust Autoregressive Graph Parsing via Compositional Uncertainty Quantification
Viaarxiv icon

A Simple Approach to Improve Single-Model Deep Uncertainty via Distance-Awareness

Add code
Bookmark button
Alert button
May 01, 2022
Jeremiah Zhe Liu, Shreyas Padhy, Jie Ren, Zi Lin, Yeming Wen, Ghassen Jerfel, Zack Nado, Jasper Snoek, Dustin Tran, Balaji Lakshminarayanan

Figure 1 for A Simple Approach to Improve Single-Model Deep Uncertainty via Distance-Awareness
Figure 2 for A Simple Approach to Improve Single-Model Deep Uncertainty via Distance-Awareness
Figure 3 for A Simple Approach to Improve Single-Model Deep Uncertainty via Distance-Awareness
Figure 4 for A Simple Approach to Improve Single-Model Deep Uncertainty via Distance-Awareness
Viaarxiv icon

Measuring and Improving Model-Moderator Collaboration using Uncertainty Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 09, 2021
Ian D. Kivlichan, Zi Lin, Jeremiah Liu, Lucy Vasserman

Figure 1 for Measuring and Improving Model-Moderator Collaboration using Uncertainty Estimation
Figure 2 for Measuring and Improving Model-Moderator Collaboration using Uncertainty Estimation
Figure 3 for Measuring and Improving Model-Moderator Collaboration using Uncertainty Estimation
Figure 4 for Measuring and Improving Model-Moderator Collaboration using Uncertainty Estimation
Viaarxiv icon